Архив категорий Noutati

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

   Pe data de  27 aprilie curent,  în incinta primăriei orașului Ocnița  a avut   loc  ședința ordinară a  Consiliului orășenesc Ocnița. În cadrul acestei ședințe  au fost examinate și aprobate  14  proiecte de decizii, care au fost votate  unanim.

     Ca rezultat,  consiliul local  a aprobat alocarea mijloacelor financiare din soldul liber la cont la 01.01.2022, în sumă totală de 1695,0 mii lei, care urmează a fi alocate în felul următor:

 • 80,0 mii lei – construcția stației de așteptare a transportului urban str. Independenței 
 • 250,0 mii lei – construcția unei porțiuni de trotuar lângă grădinița „Ghiocel”
 • 50,0 mii lei – procurarea terenului de joacă în oraș
 • 180,0 mii lei – reparația capitală a clădirii farmaciei nr. 19 (schimbarea ușilor și ferestrelor)
 • 20,0 mii lei – reparația curentă a clădirii farmaciei nr. 19
 • 1100,0 mii lei – reparația drumurilor în oraș

1) str. Independenței de la nr. 27  pînă la nr. 39, intrare în oraș ( 2 segmente)  –  ~  3065 m2

2)  str.  Burebista de la nr. 1  pînă la nr. 7  – ap. — ~  1025 m2

3) str.  Emil Loteanu de la nr. 8  pînă la nr. 3 – ~ 900 m2

4) str. Burebista   de la nr. 38  pînă la nr. 40 ( curtea blocurilor) — ~ 1384 m2

5) podulețul  de pe str. 31  august  — ~ 31,5 m2

    6) construirea  unui trotuar în preajma grădiniței  de copii Ghiocel, situată pe str.

Burebista , 48   cu o lungime de  65 m

Suplimentar vor fi folosite și  alocațiile  din contul  transferurilor curente primite  cu destinație specială de la bugetul de stat în mărime de  2299,8 mii lei  ( Total  vor fi utilizați  la  capitolul  drumuri  – 3399,8 mii lei)

— 15,0 mii lei – expertiza tehnică a acoperișului clădirii grădiniței „Ghiocel”

  Alte subiecte discutate  și aprobate  la  ședința ordinară au fost :

 • Aprobarea costului unui bilet de călători în  transportul  public  local
 • Aprobarea Actului de inventariere  a clădirilor proprietate a  orașului Ocnița, rl Ocnița
 • Completarea deciziei consiliului orășenesc nr.08/02 din 08.09.2021 Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive  și aprobarea planului geometric, atribuirea terenurilor  (loturi  lângă casa, grădini) în proprietate privată
 • formarea bunului imobil
 • Cu privire la expunerea la licitaţie  publică   pentru obținerea  dreptului de  superficie  asupra  terenului  cu nr. cadastral 6201105.152,  proprietate   publică  din  domeniul privat  a  UAT  Ocnița
 • Conferirea titlului „ Cetăţean de onoare al or. Ocniţa”   dlui  Mircea Ciobanu

Mesajul de felicitare al Primarului Victor Artamaniuc, cu ocazia Hramului orașului Ocnița

 

Stimați locuitori ai orașului Ocnița,

În numele Consiliului orășenesc, dar și al meu personal, în primul rând, permiteți-mi să-mi exprim recunoștința pentru receptivitatea Dumneavoastră întru prosperarea localității.

Cu ocazia serbării Hramului orașului Ocnița, din toată inma, Vă adresez sincere felicitări și urări de bine, sănătate și succese în tot ceea ce faceți. Fie ca această sărbătoare să aducă pace și lumină în casele fiecăruia, făcându-vă mai buni la suflet, mai toleranți, mai responsabili față de ziua de azi și cea de mâine, mai iertători și mai atenți cu cei din preajmă.  

doresc o viață prosperă și fericită, plină de realizări, stabilitate, tate, pace, bucurii și, ne străm omenia și bunătatea care ne caracterizează.

Să iubim și să fim mândri de orașul nostru! Hram fericit!

Cu cele mai înalte considerații,

Primarul or.Ocnița, Victor Artamaniuc

Raportul primarului Victor Artamaniuc pentru anul 2021

Pe data de 27 aprilie 2022, în cadrul ședinței ordinare a consiliului orășenesc, în fața  consilierilor locali  și a conducătorilor din instituțiile subordonate, domnul Victor Artamaniuc a prezentat Raportul de activitate al primarului orașului Ocnița  pentru anul 2021:

Mult stimați consilieri și cetățeni ai orașului Ocnița! Onorată asistență!

Vă  informez despre activitatea primăriei și a mea, în calitate de primar, pe perioada anului 2021.

Remarc că toate rezultatele atestate sunt un efort comun al unei echipe – aparatului primăriei, organizațiilor din subordonare și, desigur, a consilierilor consiliului orășenesc.

Pe întreaga perioadă a anului 2021 m-am străduit să fiu receptiv la toate problemele cetățenilor noștri, după posibilități,  rezolvându-le,  respectând legislația în vigoare.

Pe parcursul anului precedent am implementat cu succes diferite proiecte și lucrări de construcție, reparație, instalare ca, într-un final, toate acestea să ne facă orașul mai frumos, mai curat cu o imagine ce bucură ochiul. Cu certitudine pot enumăra:

Raport

 

Interviu cu Galina Postovan, câștigătoarea Concursului la funcția de Director al Instituţiei preșcolare – grădiniță  de copii ”Lăstăraș„  din orașul Ocnița

 

 

 • Ce înseamnă pentru Dvs această funcție?

Această funcție ca și profesia de educator pentru mine este Totul. M-am condus mereu după deviza: Ocupă-te cu ceea ce te face fericit. Dacă nu îți place, nici nu încerca!

 • Aveți peste 3 decenii petrecuți în mijlocul copiilor și continuați să o faceți cu aceeași dragoste și dăruire. De unde găsiți resurse pentru dedicarea continuă acestei activități?

În acest sens, mă simt o norocoasă. Nu pot fi epuizată sau obosită, aflându-mă la serviciu. Bateria mi se încarcă îndată cum își îndreaptă privirile sclipitoare zeci de oameni mici care vor să descopere lumea, curioși de tot ce văd în jur și dornici de a deveni cei mai buni în toate. Alături de ei, mă simt și eu copil și trăiesc bucuria vieții, înconjurându-i cu dragoste, afecțiune și căldură.

 • Numiți 3 factorii esențiali din care derivă succesul Dvs la funcția pe care o dețineți?

Cu recunoștință și mândrie pot spune că cei mai importanți piloni în cariera mea de succes sunt: 1. Familia. Ai casei mă susțin, mă înțeleg și mereu mă încurajează;  2. Colectivul. Aici mă refer nu doar la colegele mele de serviciu, dar și la toți angajații primăriei – administrație, secretariat, contabilitate, desigur, domnul primar, Victor Artamaniuc, care soluționează orice problemă îndată cum apare, precum și doamna Lozovan Irina, deputat în Parlamentul RM, care ne susține și ne acordă ajutor; 3. Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița. Mulțumiri, în special, dnei Natalia Guțan, inspector superior, precum și întregului colectiv condus de dl Ivan Zaharco. Acești oameni de o mare valoare știu cum să motiveze și să încurajeze succesul.

 • La capitolul Proiecte / Perspective, ce ne spuneți?

În cel mai apropiat timp, ne-am propus să renovăm terenul sportiv (înnoirea învelișului); să renovăm foișoarele și să schimbăm ușile din interior la toate grupele. Restul mai vedem pe parcurs! Acestea sunt cele mai principale acum.

 • Cum descrieți colectivul în care activați?

Un colectiv minunat. Se caracterizează prin responsabilitate, cooperare şi spirit de echipă, generozitate, încredere şi respect faţă de copil și familia acestuia, devotament, libertate de exprimare, receptivitate şi creativitate. Sunt bucuroasă că am reușit  printr-o atitudine corectă, de cooperare, să instaurăm un climat stimulativ. Am urmărit să valorific valenţele fiecărei colege, salutând iniţiativele bune, resursele creatoare ale lor şi asta explică multitudinea proiectelor realizate, aprecierea părinţilor şi imaginea grădiniţei foarte bună în oraș.

 • Care ar fi cele mai importante repere morale care trebuie aplicate în educația copiilor?

Să le oferim un mediu educativ atractiv, stimulativ, fără bariere în relaţia adult-copil, educatoare-copil. Pe copii îi cucereşti prin sinceritate, deschidere, empatie, căldură şi mult tact.

 • Aveți un mesaj către comunitate?

Vin cu un îndemn către părinți, copii, cadre didactice: niciodată nu vă opriți la cine sunteți, la ce aveți. Tindeți spre dezvoltare continuu. Urcați treaptă cu treaptă spre noi orizonturi, îmbogățiți-vă zestrea spirituală și profesională!

 • Doamna Postovan, Vă mulțumim pentru interviul acordat. Să Vă bucurați de succes și împlinire profesională mulți ani!

Învingător al concursului

AVIZ

În conformitate cu rezultatele Concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al Instituţiei preșcolare – grădiniță de copii ”Lăstăraș„ din orașul Ocnița, raionul Ocnița, din data de 05.04.2022, Comisia de concurs anunță că învingător al concursului este declarată doamna POSTOVAN Galina.

Ședința extraordinară din 16 martie 2022

Pe data de 16 martie  2022, în sala de  ședințe  a primăriei orașului Ocnița, a avut loc  ședința extraordinară a consiliului orășenesc.  Pe ordinea de zi au fost înscrise 6 proiecte de decizii, supuse aprobării de către consilieri. În prealabil,   subiectele au fost  analizate/discutate  în  cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.

La ședință  a fost audiat Raportul  ÎM ” Apă Canal, Ocnița” cu privire la activitatea  întreprinderii  și  la   indicatorii  de calitate  a serviciului  public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021, prezentat de Anatolie Ghevco,  director al ÎM.( vezi Decizia 0401 )

Ulterior,  activitatea  ÎM ”Apă Canal Ocnița„   a fost  apreciată  pozitiv  de consilieri.  Pentru a ține  la un control mai riguros activitatea acestei întreprindei,  consilierii au  aprobat  Regulamentul  Consiliului de administrație și Regulamentul  Comisiei de cenzori ale  ÎM ” Apă Canal Ocnița

Un alt subiect discutat de aleșii locali, ține de deschiderea unei cantine  sociale,  destinată pentru  familiile vulnerabile din teritoriu.  Prin aprobarea consiliului, din  soldul liber la 01.01.2022 au fost  alocați 100 000-00 lei pentru  funcționalitatea acestei cantine.

În acest conext, din soldul liber la cont au fost alocate și alte  mijloace  financiare  în sumă totală  de  337,7 mii lei, dintre care:

50,0 mii lei–  Procurarea și instalarea unor camere video în oraș

70,0 mii lei – compensarea ÎM „Apă Canal” Ocnița a pierderilor pentru tarife nebalansate la apă și canalizare pentru anul 2022

94,0 mii lei – compensarea diferenței de tarif ÎM „Apă Canal” Ocnița pentru evacuarea deșeurilor menajere pentru anul 2022 (7,8 mii lei/ lună)   ș.a.

Ședința a fost moderată de către consilierul Petru Scorenco.

P.S:  Toate actele emise de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate în Registrul de Stat al Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Primăria orașului Ocnița  Aviz Concurs   I etapă

Primăria orașului Ocnița  Aviz Concurs   I etapă

Primăria orașului  Ocnița anunță membrii comisiei și candidații la funcția de director al instituției preșcolare — Grădinița de copii  ” Lăstăraș„ despre data și ora desfășurării primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs).

Data: 15 martie 2022 Ora: 10.00

Ședința va avea loc  în incinta  primăriei orașului Ocnița , sala de ședințe

Ședința ordinară din 10 februarie 2022

Pe data de 10 februarie 2022, în incinta primăriei, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului orășenesc. Întrunirea a fost moderată de către dna Ecaterina  Osețcaia, consilier local, profesoară la LT„Gh. Biruitorul„.

În cadrul ședinței au fost prezentate 12 proiecte de decizii.

Dna Dina Scutelnic, contabilul -șef al primăriei a informat audienta despre executarea Bugetului pentru anul 2021.  În ansamblu, anul precedent, pentru  oraș a fost un an favorabil.  Bugetul la Venituri a fost  executat  112 %   față de cel planificat, ceea ce a influențat favorabil asupra activității  primăriei (s-au efectuat mai multe lucrări de dezvoltare a localității – drumuri,  pavare trotuare, reparații, procurare   mașini specializate  etc). (decizie 02 01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2021; decizie 02 02 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare)

Pe parcurs, consilierii  au audiat Dările de seamă ale directorilor  instituțiilor preșcolare  ”Ghiocel„ – dna Mariana Kostenco  și  ”Lăstăraș„ – dna Galina Postovan. (decizie 02 03 Raportul de activitate a grădinițelor de copii)

La ședință a fost aprobat  Planul  de acțiuni în domeniul  protecției  mediului  în orașul Ocnița pentru anul 2022, prezentat de dl Marcel Gîrtopan, viceprimarul or. Ocnița. (decizie 02 04 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul)

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din 17 pe listă.

 

P.S:  Toate actele emise de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate în Registrul de Stat al Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Decizii 2022 — Primăria orasului Ocnița (primariaocnita.md)

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice
Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru perioada 01.01.2022 — 31.12.2022

DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice

DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice

darea de seama primaria