Decizii 2020

decizie 01-01Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

 

decizie 01-02 Cu privire la alegerea unui viceprimar al or. Ocniţa

 

decizie 02-14 desemnarea unor reprezentanţi

 

decizie 02-01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2019

 

decizie 02-07 aprobarea Statutului Întreprinderii

 

decizie 02-06 aprobarea componenţei nominale

 

decizie 02-05 modificarea deciziei de aprobare

 

decizie 02-04 semnarea acordului

 

decizie 02-03 formarea comisiei administrative

 

decizie 02-02 organizarea unei cantine de ajutor social

 

decizie 02-08 Aprobarea Statelor de personal

 

decizie 02-09 constituirea comisiei pe problemele

 

decizie 02-10 defrişarea unor arbori

 

decizie 02-11 formarea bunului imobil

 

decizie 02-12 identificarea suprafeței unui teren

 

 

decizie 03-01 cu privire la buget

decizie 03-02 alocarea mijloacelor financiare

decizie 03-03 proiect Fondul de granturi mici

 

 

decizie 04-01 Raportul ÎM ” Apă Canal, Ocnița

 

decizie04-02 Raport de activitate al primarului orașului Ocnița

 

decizie04-03 Planul de acţiuni în domeniul

 

decizie04-04 ”Drumuri bune 3 pentru Moldova

 

decizie04-05 modificare aprobare buget

 

decizie04-06 activitatea bibliotecii publice orășenești

 

decizie04-07 constituirea Rețelei Naționale decizie04-08 scutirea parțială de taxe locale a unor agenți economici

 

 

17 iunie 2020

decizie 05-01 masuri sfera sociala toamne-iarna

 

decizie 05-02 lucrari de delimitare

 

decizie 05-03 stingerea dreptului de follosinta

 

decizie 05-04 modificare buget

 

decizie 05-05 scutire partiala taxa locala

 

decizie 05-07 Acord de parteneriat LEADER

 

22.07.2020

 

decizie 06-01 Raport semianual

 

decizie 06-02 Lucrari de delimitare a terenurilor

 

decizie 06-03 delimitare selectiva imobil

 

decizie 06-04 modificare decizie buget 2020

 

decizie 06-05 achizitionare mijloace fixe

 

decizie 06-06 defrisare arbori

 

decizie 06-07 scutire taxe locale unii agenti economici

 

20 august 2020

decizie 07-01Cu privire participarea primăriei orașului Ocnița în cadrul

 

decizie 07-02 Cu privire la delimitarea în mod selectiv

 

decizie 07-03 Cu privire la amplasarea și construirea unei parcări auto

 

decizie 07-04 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

 

decizie 07-05 Aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor

 

decizie 07-06 Cu privire la desemnarea pentru funcţia de membru cu drept de vot

 

decizie 07-07 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului

 

decizie 07-08 Cu privire la amplasarea unor obiecte de comerț ambulante

 

06 octombrie 2020

decizie 08-01 Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului

 

decizie 08-02 Cu privire la curățirea sezonieră a coroanelor arborilor

 

decizie 08-03 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

 

decizie 08-04 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc

 

decizie 08-05 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit

 

decizie 08-06 Cu privire la modificarea deciziei consiliului

 

decizie 08-07 Cu privire la expunerea la licitaţie a unor bunuri

 

decizie 08-08 Cu privire la amplasarea unui obiecte de comerț ambulant

 

decizie 08-09 Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc

 

decizie 08-15 Cu privire la constituirea comisiei de examinarea a

 

26 noiembrie 2020                                                                                                              

 

decizie 09-01 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

 

decizie 09-02 Cu privire la aprobarea taxelor locale

 

decizie 09-03 Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente

 

decizie 09-04 Cu privire la scutirea parţială de plata impozitului pe bunurile

 

decizie 09-05 Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor

 

decizie 09-06 Cu privire la amplasarea unor terenuri de joacă pe terenul public al UAT or. Ocnița

 


10 decembrie  2020                                                                                                    

decizie 10-01 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2021 în prima lectură

 

decizie 10-02 Cu privire la atribuirea unor servicii de interes

 

decizie 10-03 Cu privire la aprobarea contractelor de delegare

 

decizie 10-04 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

 

decizie 10-05 Cu privire la transmiterea valorii unor mijloace

 

decizie 10-06 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc ” Aprobarea

 

decizie 10-07 Cu privire la atribuirea terenului cu nr. cadastral 6201104.124

 

decizie 10-08 Cu privire la aprobarea materialelor de transmitere

 

decizie 10-09 Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2021

 

decizie 10-10 Cu privire la prelungirea termenului unui contract de arendă

 

decizie 10-11 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2021 în a doua lectură

 

decizie 10-12 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2021