Decizii 2019

 

decizie 01-05 2019

 

decizie 01-04 2019

 

decizie 01-03 2019

 

decizie 01-02 2019

 

decizie 01-01 2019

 

decizie 02-01

 

decizie 02-02

 

decizie 02-03

 

decizie 02-04

 

decizie 02-05

 

decizie 02-06

 

decizie 02-07

 

decizie 02-08

 

decizie 02-09

 

decizie 02-10

 

decizie 02-11

 

decizie 02-12

 

decizie 02-13

 

decizie 02-14

 

decizie 02-15

 

decizie 02-16

 

decizie 02-17

 

decizie 02-20

 

decizie 02-21

 

decizie 02-22

 

decizie 02-23

 

decizie 02-25

 

decizie 03-01

 

decizie 03-02

 

decizie 04-01

 

decizie 04-02

 

decizie 04-03

 

decizie 04-04

 

decizie 04-05

 

decizie 04-06

 

decizie 04-08

decizie 05 -01 Raport de activitate a primarului

decizie 05 -02 Participarea primăriei orășenești în cadrul unui proiect medico –social

decizie 05 -03 măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale

decizie 05 -04 modificarea deciziei de aprobare

decizie 05 -05 alocarea unor surse financiare pentru

decizie 05 -07 prelungirea termenului contractului de arendă

decizie 05 -08 aprobarea Regulamentului arhivei primăriei or. Ocnița

decizie 05 -09 aprobarea Regulamentului comisiei de expertiză a primăriei or. Ocnița

 

decizie 06 -01 modificarea deciziei de aprobare

decizie 06 -02 expunerea la licitaţie a bunului public

decizie 06 -03 schimbarea destinaţiei

 

decizie 07-01 Raportul semianual privind executarea bugetului pe anul 2019

decizie 07-02 desemnarea pentru funcţia de membru cu drept de vot

decizie 07-03 desemnarea pentru funcţia de membru cu drept de vot

decizie 07-04 Cu privire la plata indemnizației unice consilierilor locali

decizie 07-06 modificarea deciziei de aprobare

decizie 07-07 la transmiterea a unui utilaj

decizie 07-08 transmiterea unei stații de autobuse la balanţa ÎM „ Apă Canal Ocniţa

decizie 07-09 transmiterea unor mijloace

decizie 07-10 transmiterea valorii segmentului apeductului de pe

decizie 07-11 Privind achiziționarea unor mijloace fixe speciale

decizie 07-14 Cu privire la stingerea dreptului de folosință

 

decizie 08-01 modificarea deciziei de aprobare

decizie 08-02 gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului

decizie 08-03 abrogarea deciziei consiliului orășenesc

 

decizie 09-01 rezultatele alegerilor locale generale

decizie 09-02 expirarea mandatelor persoanelor

decizie 09-03 Cu privire la funcţia de viceprimar al orașului Ocniţa

decizie 09-04 Cu privire la înregistrarea fracţiunii din cadrul consiliului orăşenesc

decizie 09-05 Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate

 

decizie10-01 modificarea deciziei de aprobare

decizie10-02 aprobarea taxelor locale

decizie10-03 stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente

decizie10-04 scutirea parţială de plata impozitului pe bunurile

decizie10-05 stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor

decizie10-06 Aprobarea Regulamentului privind constituirea

decizie10-07 defrişarea unor arbori de pe

decizie10-08 modificarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire

 

decizie11-01 Cu privire la alegerea unui viceprimar al or. Ocniţa

decizie11-02 aprobarea bugetului local

decizie11-03 casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

decizie11-04 Aprobarea cadastrului funciar

decizie11-05 Cu privire la stingerea unor datorii de la impozitul pe bunul imobil

decizie11-06 Cu privire la aprobarea bugetului orașului

decizie11-07 aprobarea unor completări în Contractul de

decizie11-08 aprobarea proiectului Contractului privind

decizie11-09 Modificarea deciziei consiliului orăşenesc Cu privire la formarea

decizie11-10 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2020