Decizii 2022

decizie 11-01 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2023 în prima lectură

decizie 11-02. Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind subsidierea ÎM “ Apă Canal, Ocnița ” pe anul 2023

decizie 11-03 Cu privire la radierea din oficiu a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

decizie 11-04 . Cu privire la alocarea unor terenuri pentru împădurirereîmpădurirereabilitare

decizie 11-05 Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea

decizie 11-06 Aprobarea Statelor de personal a ÎM „ Apă Canal Ocniţa

decizie 11-07 Aprobarea Statelor de personal ale centrului medico-social de zi Sfânta Agata

decizie 11-08 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2023 în a doua lectură

decizie 11-09 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2022

 

disp10922

decizie 10-01 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2022

decizie 10-02 Cu privire la examinarea Prescripției financiare cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la

decizie 10-03 Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa

decizie 10-04 Cu privire la aprobarea contribuției or. Ocnița în proiectul ce ține de

decizie 10-05 Cu privire la aprobarea Regulamentului — limită și a normelor de utilizare a autoturismului de serviciu de către primăria orașului Ocnița,

decizie 10-06 Cu privire la organizarea licitației cu strigare

decizie 10-07 Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra unor terenuri

decizie 09-01grad pregatire sfera sociala

decizie 09-02 modificarea deciziei

decizie 09-03 mod deciziei de aprobare

decizie 09-04 stabilirea mpozitelor

decizie 09-05 scutirea partiala impoz

decizie 09-06 aprobarea taxelor locale

decizie 09-07a stingerea unor datorii

decizie 09-08 plata certificat urbanism

decizie 09-15 sfanta Agata

decizie 0801Raportul semianual privind executarea bugetului pe anul 2022

decizie 0802Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare

decizie 0803 Cu privire la aprobarea Planului de Adaptare la Schimbările Climatice a

decizie 0804 Cu privire la modificarea Contractului privind

decizie 0805 Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea

decizie 0807 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 0809 Cu privire la stabilirea locului de amplasare a unei gherete

decizie 0810 Cu privire la transmiterea unui bun imobil

 

decizie 06-01 Cu privire la măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale a

decizie 06-02 Cu privire la demontarea unor piloni

decizie 06-03 Cu privire la aprobarea tarifelor auxiliare prestate

decizie 06-04 Cu privire la aprobarea tarifelor noi la unele

decizie 06-05 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 06-06 Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun

 

decizie 05-01 Raport de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2021

decizie 05-02 Cu privire la selectarea porțiunilor de drum local

decizie 05-03 Cu privire la aprobarea costului unui

decizie 05-04 Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a

decizie 05-05 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 05-06 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc

decizie 05-07 Privind formarea bunului imobil

decizie 05-08 Cu privire la expunerea la licitaţie publică pentru obținerea

decizie 05-10 Cu privire la conferirea titlului „ Cetăţean de onoare al or. Ocniţa”

decizie 05-11 Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

decizie 05-14 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal or. Ocnița

decizie0401 Raportul ÎM ” Apă Canal, Ocnița”cu privire la activitatea

decizie0402 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administrație

decizie0403 Cu privire la organizarea unei cantine de ajutor social în or.Ocniţa

decizie0404 Cu privire la aprobarea Regulamentului

decizie0405 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 03 01 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din data de 09.02.2022 (2)

decizie 02 01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2021

decizie 02 02 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 02 03 Raportul de activitate a grădinițelor de copii

decizie 02 04 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul

decizie 02 05 Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022

decizie 02 06 Cu privire la iniţierea formării unui bun imobil

decizie 02 07 Privind iniţierea lucrărilor de delimitare

decizie 02 08 Aprobarea Statelor de personal a ÎM „ Apă Canal Ocniţa”

decizie 02 09 Completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al primăriei

decizie 02 10 Completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la

decizie 02 11 Modificarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea

decizie 02 12 Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul orașului Ocnița

decizie 03 01 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din data de 09.02.2022