LISTA funcţionarilor publici din cadrul primăriei orașului Ocnița

LISTA

funcţionarilor publici din cadrul primăriei orașului Ocnița

nr.d/o Numele, Prenumele  Funcția deținută Telefon de relații
Staționar mobil
1   viceprimar  0/2771/21802  
2   viceprimar 0/271/23870  
3 Plăcintă Axenia secretar al consiliului 0/271/23078 067508660
4 Scutelnic Dina contabil-șef 0/271/22455 067207798
5 Zaharco Elena specialist 0/271/22455 067207796
6 Gîlcă Aurelia specialist 0/271/23078 067508659
7 Matuseac Valerii specialist 0/271/22666 067508663
8 Dovgani Liudmila specialist 0/271/22666 067508664
9 Scutelnic  Mariana specialist 0/271/22666 068054382
      10 Reșetnic Victoria contabil 0/271/22455 067207795
      11   specialist