LISTA funcţionarilor publici din cadrul primăriei orașului Ocnița

LISTA

funcţionarilor publici din cadrul primăriei orașului Ocnița

 

Nr. d/o Numele, prenumele Data, luna, anul naşterii Funcţia deţinută Telefon de contact Adresă electronică
Mobil fix
1 Plăcintă Axenia 20.01.1958 Secretar al Consiliului 069042528 027123078 primaria-ocnita@rambler.ru
2 Arhiliuc Tatiana 29.07.1954 Contabil-șef 068043169 027122455 primaria-ocnita@rambler.ru
3 Zaharco Elena 08.09.1969 Contabil adjunct 069097195 027122455 primaria-ocnita@rambler.ru
4 Suhaci Cristina 20.04.1982 Perceptor fiscal 069059952 027122666 primaria-ocnita@rambler.ru
5 Matuseac Valerii 01.06.1949 Specialist pentru reglementarea regimului funciar 078232773 027122666 primaria-ocnita@rambler.ru
6 Scofercea Olga 12.09.1990 Perceptor fiscal 060123579 027122666 primaria-ocnita@rambler.ru
7 Șipcalov Eugeniu 27.05.1984 Specialist în problemele recrutării și încorporării tineret si sport 079677442 027123756 primaria.ocnita@mail.ru
8 Gîlcă Aurelia 27.09.1960 Specialist pentru relații cu publicul 068224896 027123078 primaria-ocnita@rambler.ru