LISTA consilierilor în consiliul orășenesc Ocnița 2015- 2019

LISTA

consilierilor în consiliul orășenesc Ocnița 2015- 2019

 

Nr

d/o

Numele, prenumele Funţia deţinută

la moment

Studii Apartenenţa

politică

Telefon de contact

 

1 Crivoi Alexandr director, LT „Gh.Biruitorul” superioare PCRM 069655277
2 Zalevscaia Galina superioare PCRM 069237114
3 Russu Angela psiholog LT” Gh .Biruitorul” superioare PCRM 069385354
4 Simionca Marina Director Poșta Moldovei Ocnița superioare PDM
5 Gîlcă Nicolae director, şcoala sportivă or. Ocnita superioare PDM 069464456
6 Rubin Eduard Interprindere Individuala Rubin superioare PLDM 069326393
7 Cazac Marina Director Colegiu Agroindustrial Grinăuți superioare PLDM
8 Cojocaru Petru Nu activeaza in cimpul muncii superioare Partidul Nostru 068066068
9 Cozlovschi Vladimir Maistru SA” Fiting” superioare Partidul Nostru 068053408
10 Stog Fiodor inginer, ÎMP” Apă Canal Ocniţa” superioare Partidul Nostru 079543014
11 Zaharco Anastasia pensionară medii Partidul Nostru 060022420
12 Lucenco Victor pensionar superioare Partidul Nostru 069759844
13 Gumenîi Ghenadii şef adjunct. Direcţie Finanţe superioare PSRM 069003005
14 Gîrleanu Pavel nu activează în cîmpul muncii superioare PSRM 068610555
15 Nicora Eva contabil -şef, S.A. Fiting superioare PSRM 068605750
16 Vișnevschi   Anatoli director,I.I. Vișnevschi Anatoli superioare PSRM 079567210
17 Șevciuc Valentina Contabil-SRL” Pivonte Nord” Superioare PSRM 079587535