Decizii 2021

decizie 1001 Cu privire la aprobarea bugetului orașului

decizie 1002 Cu privire la modificarea Contractului

decizie 1003 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 1004 Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind

decizie 1005 Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare

decizie 1006 Cu privire la aprobarea taxelor locale

decizie 1007 Cu privire la expunerea la licitație de arendă a terenului

decizie 1008 Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun

decizie 1009 Cu privire la aprobarea bugetului orașului

decizie 1010 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

decizie 1011 Cu privire la aprobarea cuantumul cheltuielilor de

decizie 1012 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la

decizie 1013 Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc

decizie 1015 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la

decizie 1016 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2022

decizie 1017 Cu privire la delegarea unui reprezentant în componența

 

decizie 09 01 cu priv la gradul de pregatire a sf sociale in perioada toamna iarna

decizie 09 02 Codul de conduita

decizie 09 03 dare in locatiune

decizie 09 04 impozite locale

decizie 09 05 scutire partiala

decizie 09 06 state de personal

decizie 09 07 certificate de urbanism

decizie 09 08 transmitere statia de epurare

decizie 09 09 transmitere mij fixe

decizie 09 10 transmitere indicatori rutieri

decizie 09 11 modificare decizie transmitere

decizie 09 12 casare bunuri uzate

decizie 09 13 stingere datorii

decizie 09 14 modificare decizie de apr a bugetului

 

decizie 08-01

decizie 08-02

decizie 08-03

decizie 08-04

decizie 08-05

decizie 08-06

decizie 08-07

decizie 08-08

decizie 08-09

decizie 08-10

decizie 08-11

decizie 08-12

decizie 08-13

 

decizie07-01 raport executare buget

decizie07-02 modificare deciz de aprob buget

decizie07-03 scutire partiala taxe locale

decizie07-04 vanzare teren

decizie07-07 deservire poligon de depozitare

 

decizie 06 01

 

decizie 0501 Cu privire la măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale a

decizie 0502 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 0503 Privind achiziționarea unui tractor –buldozer de ÎM ” Apă Canal Ocnița”

decizie 0504 Cu privire la delimitarea în mod selectiv

decizie 0505 Cu privire la desemnarea pentru funcţia de membru cu drept de vot

decizie 04-01 Raport de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2020

decizie 04-02 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul

decizie 04-03 Aprobarea Regulamentului cu privire la transportul

decizie 04-04 Cu privire la repartizarea profitul net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”

decizie 04-05 Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

decizie 04-07 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul

decizie 04-09 Modificarea deciziei consiliului orăşenesc Cu privire la formarea

 

decizie03-02

decizie03-03

 

decizie 02-01 2021 executarea bugetului

decizie 02-02 2021 cantina de ajutor social

decizie 02-04 2021 achizitionare mijloace fixe speciale

decizie 02-05 2021 modificarea deciziei aprobare buget

decizie 02-06 2021 raport Apa Canal decizie 02-07 2021 aprobare state de personal

decizie 02-08 2021 aprobare Regulament servicii publice

decizie 02-10 2021 examinarea notificatii Oficiului Terit Edinet

decizie 02-11 2021 expunere licitatie de arenda

decizie 02-12 2021 cu privire la instalarea aparatului distractiv Boxer