Decizii 2021

decizie07-01 raport executare buget

decizie07-02 modificare deciz de aprob buget

decizie07-03 scutire partiala taxe locale

decizie07-04 vanzare teren

decizie07-07 deservire poligon de depozitare

decizie 0501 Cu privire la măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale a

decizie 0502 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 0503 Privind achiziționarea unui tractor –buldozer de ÎM ” Apă Canal Ocnița”

decizie 0504 Cu privire la delimitarea în mod selectiv

decizie 0505 Cu privire la desemnarea pentru funcţia de membru cu drept de vot

decizie 04-01 Raport de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2020

decizie 04-02 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul

decizie 04-03 Aprobarea Regulamentului cu privire la transportul

decizie 04-04 Cu privire la repartizarea profitul net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”

decizie 04-05 Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

decizie 04-07 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul

decizie 04-09 Modificarea deciziei consiliului orăşenesc Cu privire la formarea

decizie 02-01 2021 executarea bugetului

decizie 02-02 2021 cantina de ajutor social

decizie 02-04 2021 achizitionare mijloace fixe speciale

decizie 02-05 2021 modificarea deciziei aprobare buget

decizie 02-06 2021 raport Apa Canal decizie 02-07 2021 aprobare state de personal

decizie 02-08 2021 aprobare Regulament servicii publice

decizie 02-10 2021 examinarea notificatii Oficiului Terit Edinet

decizie 02-11 2021 expunere licitatie de arenda

decizie 02-12 2021 cu privire la instalarea aparatului distractiv Boxer