Архив категорий Noutati

Mesajul de felicitare a primarului de Ocnița, Ion CIUMAC, adresat automobiliștilor și drumarilor

De Ziua Automobiliștilor și Drumarilor

 

Mesajul de felicitare a primarului de Ocnița, Ion CIUMAC, adresat automobiliștilor și drumarilor

Cu prilejul Zilei profesionale, Vă doresc sănătate, stimați șoferi și constructori de drumuri! Să vă bucurați de noi realizări de producție și, bineînțeles, autostrăzi netede și moderne, conducere în siguranță și lumină verde a semaforului! Fie ca fiecare zi să vă aducă doar bucurie, liniște și întotdeauna o dispoziție bună.

Please follow and like us:

TAXA pentru UNITĂŢILE COMERCIALE

TAXA pentru UNITĂŢILE COMERCIALE şi/sau de prestări servicii de deservire social. Anexa nr. 1

UNITĂŢI  COMERCIALE:

1.CENTRU

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

 • Magazine, din care :
 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 72 lei mp
 2. care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 52 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                         — 58 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                             — 72 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic    — 58 lei mp
 • specializate                                                                             — 58 lei mp

1.2  Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                  — 56  lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun            — 25 lei mp

1.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii — 72 lei mp
 • depozit de cărbuni — 58 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului — 120 lei mp

1.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti2431 lei mp

 1. PARTEA CENTRALĂ

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

2.1 Magazine , din care :

 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 65 lei mp
 2. b) care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 49 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                              — 56 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                                  — 65 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic         — 56 lei mp
 • specializate                                                                                  — 56 lei mp

 

2.2 Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a)  care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                     —  49  lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun               —  18 lei mp

2.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii                                                                                         — 65 lei mp
 • depozit de cărbuni                                                                         — 49 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului                                      — 108 lei mp

 

2.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti1945  lei m

 

 

3.PERIFERIE

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

 

3.1 Magazine , din care :

 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 58 lei mp
 2. b) care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 44 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                                   — 51 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                                       — 58 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic              — 51 lei mp
 • specializate                                                                                       — 51 lei mp

3.2 Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a)  care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                          —  40 lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                    — 15 lei mp

3.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii                                                                                               — 58 lei mp
 • depozit de cărbuni                                                                               — 36 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului                                            — 97 lei mp

3.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti  1456 lei mp

   Pentru terasele de pe lîngă obiectele comerciale  ( baruri, cafenele, restaurante) se stabileşte  o taxă pentru amplasarea obiectelor comerciale  în mărime de 50 % din suma totală  în legătură cu activitatea lor sezonieră.

 

UNITĂŢI DE PRESTĂRI  SERVICII DE DESERVIRE SOCILĂ :

 1. CENTRU                                                                                               — 56 lei mp
 2. PARTEA CENTRALĂ                                                                       —  54 lei mp
 3. PEREFERIE                                                                                        —  48 lei mp

 

Taxa maximă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de serviciu  11000 lei anual pentru fiecare unitate în parte,   cu excepţia  agenţii economici ce comercializează  carburanţi, benzină , motorină —  pentru care   taxa maximă  se stabileşte  — 20 800 lei pentru fiecare unitate în parte.

 

 Înlesniri:

În condiţiile când persoana juridică sau fizică sponsorizează activitatea socială a oraşului li se acordă în trimestrul  IV a.c.  în baza unei cereri , înlesniri în mărime de 20%  din taxa calculată pe an.

Please follow and like us:

Impozite locale şi cote aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria orașului Ocnița, pentru anul 2019

Impozite locale şi cote aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria orașului Ocnița, pentru anul 2019

 1.Se stabileşte pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa  pentru anul 2019 următoarele  impozite locale şi cote aferente acestora:

 

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare, aferente bunurilor imobiliare evaluate de către organul cadastral teritorial:

 

Tipul obiectelor Cotele concrete
Bunuri imobiliare cu destinaţie locativă

( apartamente şi case de locuit individuale),  terenuri aferente acestor bunuri

 

0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare

Garaje şi terenuri pe care acestea sînt amplasate 0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare
Terenuri agricole cu construcţii amplasate pe ele 0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare
Bunuri imobiliare cu destinaţie comercială şi industrial ( inclusiv terenurile) 0,3 %  din valoarea estimată a bunurilor imobiliare (cotă fixă)

 

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare , aferente bunurilor imobiliare neevaluate de către organul cadastral teritorial

Tipul obiectelor Cotele concrete
Pentru  clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare neevaluate de către organele cadastrale  teritoriale / conform valorii estimate/ 0,1% din valoarea de bilanţ  a bunurilor  imobiliare( cu destinație agricolă ) ale persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de  întreprinzător
0,2% din costul bunurilor imobiliare( alte bunuri imobiliare) ale persoanelor fizice /cetăţeni/

 

 

Cotele concrete ale impozitului funciar, aferente terenurilor neevaluate de către organul

cadastral teritorial

 

Tipul terenurilor  Cotele concrete
1.Terenurile cu destinaţie agricolă

/ toate terenurile , altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor/

—          care au indici cadastrali 1,5 lei pentru 1 grad hectar
—          care nu au indici cadastrali 110 pentru 1 hectar
2.Terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor
—          care au indici cadastrali 0,75  lei pentru 1 hectar
—          care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
 

-9-

3. Terenurile ocupate de obiecte acvatice
—          terenurile ocupate de obiecte acvatice

/ iazuri, lacuri etc-/

115 lei pentru 1 hectar
4. Terenurile din extravilan, intravilan
—          terenurile atribuite de către APL ca

loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

4  lei pentru 100 m2
—          terenurile destinate întreprinderilor

agricole , alte terenuri  neevaluate  de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2
—          terenurile pe care sînt amplasate

clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

350 lei pentru 1 hectar
—          alte terenuri neevaluate de către

organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar
Please follow and like us:

TAXELE locale pe teritoriul oraşului Ocniţa, pentru anul 2019

TAXELE  locale pe teritoriul oraşului  Ocniţa, pentru anul 2019

 

1.Se stabilesc  şi se pun în aplicare, începînd cu 01 ianuarie 2019 pe teritoriul oraşului Ocniţa următoarele taxe locale :

 • taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
 • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii ;
 • taxa de piaţă;
 • taxa pentru cazare;
 • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
 • taxa pentru salubrizare;
 • taxa pentru dispozitivele publicitare.

2.Se stabilesc cotele taxelor locale , termenele lor de plată şi de prezentarea dărilor de seamă , după cum urmează :

 

 

  Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură
a cotei
Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite
1 2 3 4
a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei

 220 lei  anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise 0,1 % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

 

5% Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
d) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

 Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii

Conform anexei nr. 1 Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
e) Taxă de piaţă Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor  20 lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
f) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare 4 % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
g) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului Numărul de unităţi de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 • lunar 150 lei

pentru fiecare autoturism cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv;

·               lunar 400 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de la 9 locuri pînă la 16 locuri  inclusiv.

·                    lunar 600 lei

·                   pentru fiecare  autoturism cu capacitatea de la 16 locuri şi m.m.

·

·                   -7-

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
h) Taxă pentru salubrizare Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol   2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă Calculul şi colectarea  se va efectua de  perceptorii fiscali  din primărie în termenii  stipulaţi în art. 281-282 Cod Fiscal

p/u impozitele imobiliare.

i) Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar a) dispozitive publicitare situate/ instalate  separat  de clădiri :

1 mp – 400 lei/an

1,01 mp – 5mp – 300 lei pentru 1 mp/an

5,01 mp-10 mp – 200 lei pentru 1 mp/an

peste 10 mp – 150 lei pentru 1 mp/an

 

Notă:

·          în caz dacă suprafaţa

publicitară este bilaterală, una din părţi se va achita în proporţie de  75 % din costul 1mp.

 

·          pentru agenţii

economici  cu adresa juridică  în perimetru localităţii   amplasarea publicităţii exterioare constituie 50% din taxa pentru agenţii economici înregistraţi în afara  localităţii.

b) dispozitive publicitare / afişe, pancarde , panouri şi alte mijloace tehnice suspendate pe pereții și acoperișurile  clădirii,  indiferent  de adresa juridică a agentului economic

—  50 lei mp/an

 

Trimestrial, pînă la data

de 25 a lunii imediat

următoare trimestrului

gestionar

                                

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.

 

 1. Se scutesc de plata :
 2. a) taxei pentru amenajarea teritoriului-  fondatorii gospodăriilor ţărăneşti ( de fermier) care au atins vîrsta de pensionare; 
 3. b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  pe teritoriul APL — organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului  unităţilor administrativ – teritoriale;
 4. c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii(reclamei) — producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
 5. d) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii   —  persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare , inclusiv  care  confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.
 6. e) taxei pentru salubrizare — copiii pînă  la vîrsta de 7 ani inclusiv , pensionarii peste vîrsta de 75 şi persoanele ţintuite la pat .
 7. f) tuturor taxelor locale —  autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele  de toate nivelurile, proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionare  în interes public , pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.
 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2019.
Please follow and like us:

Ședința consiliului orășenesc din data de 10 octombrie

Ședința consiliului orășenesc din data de 10 octombrie

 

La 10 octombrie, anul curent, în incinta primăriei s-a desfășurat ședința consiliului orășenesc. Au fost prezenți  11 consilieri din 17. S-au discutat mai multe subiecte importante, fiind  votate mai multe decizii, cu privire la:

 1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale  anului 2018;

/ raportor – D. Scutelnic, contabil — şef al primăriei /

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018;

/ raportor – D. Scutelnic  contabil-şef al primăriei /

 1. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2018-2019;

/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /

 1. Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa;

/ raportor – V. Romaniuc, viceprimar al  oraşului Ocnița /

 1. Privind abrogarea deciziei consiliului orășenesc  , nr. 07/07 din 19.10.2016;

/ raportor – V. Romaniuc , viceprimar al  oraşului Ocnița /

 1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019  pe teritoriul oraşului  Ocniţa;

/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/

7.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente   acestora  pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2019;

/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/

 1. Cu privire la scutirea parţială  de plata impozitului  pe  bunurile imobiliare   unor categorii  de  persoane  pentru anul 2019;

/raportor — A.Plăcintă, secretarul consiliului orăşenesc /

 1. Cu privire la aprobarea  modificărilor  şi completărilor  ce se   operează în Regulamentului privind   acordarea  premiilor anuale   persoanelor ce deţin  funcţii de demnitate publică din primăria or. Ocniţa;

/raportor — A.Plăcintă, secretarul consiliului orăşenesc /

10.Cu privire la expunerea  la licitaţie pentru  înstrăinare ,prin vînzare , a bunului public din

domeniul privat situat pe str.  50 ani ai Biruinței 77/B;

/raportor –  V. Matuseac, specialist  al primăriei/

 1. Modificarea deciziei consiliului orăşenesc  Cu privire la formarea    comisiilor consultative de  specialitate, nr. 04/05 din 17 iulie 2015;

/raportor – A. Plăcintă ,secretar al consiliului /

 1. Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Dediu Nina;

/ raportor – A. Plăcintă, secretar al  consiliului orăşenesc  /

A prezidat ședința consiliului orășenesc Galina Zalevscaia.

Please follow and like us:

15.10.2018 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!!!

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!!!

15.10.2018 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!!!
Примэрия г. Окница просит погасить все обязательства по выплатам налогов за недвижимость, земельный налог и местный сбор (за санитарную очистку). За несвоевременную уплату налогов предусмотрено начисление пени в размере 0,0329% за каждый день просрочки.
Информацию по налогам можете получить в примэрии г. Окница или по тел. 0/271/22666.

Please follow and like us:

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Consiliul orășenesc, recent a fost reunit într-o nouă ședință extraordinară, organizată în conformitate cu Dispoziția  emisă de primar.

 

Pe ordinea de zi au figurat o serie de proiecte de hotărâre ce urmau a fi supuse aprobării Consiliului Local.

După ce a fost supusă la vot Ordinea de zi, s-au aprobat următoarele subiecte: Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018; Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, în administrarea temporară a  Consiliului raional Ocniţa a  unor încăperi  a Casei de Cultură Ocnița; Privind formarea bunului imobil; Cu privire la unele completări în  Statutul ÎM  „ Apă Canal Ocniţa”; Cu privire la corectarea unei  erori  de identificare  a  titularului actului  justificativ  cu număr  cadastral 6201105115; Cu privire la schimbarea destinaţiei unei  construcţii, nr. cadastral 620111.260.01.02. Totodată, în cadrul ședinței, consilierii au votat pentru acordarea unui sprijin material, conform cererii parvenite din partea la câțiva cetățeni din oraș, aflați în impas.

După ce a fost declarată închisă ședința, s-a încheiat un ACORD DE COLABORARE între primăria Ocnița și AO Paradis, cu privire la implementarea proiectului ASALT — Acțiune, Schimbare, Activism, Lideri, Tineri. Proiectul dat presupune mobilizarea tinerilor din orașul Ocnița în activități de protecție a mediului. Astfel, vor fi plantați 5600 de pomi, amenajate 5 ha de spații verzi. Totodată, va fi amenajată o zonă de odihnă cu plajă la iazul din orașul Ocnița. Încă un lucru important va fi realizat prin intermediul acestui proiect – instalarea a 31 de pubele pentru colectarea deșeurilor.

Potrivit coordonatorului de proiect, Lilia Hropotinschii, costul total al proiectului, în $ conform bugetului constituie 41708,6 $.

Asociaţia Obştească „Paradis” implementează proiectul „ A S A L T”, în colaborare cu primăria Ocnița și, cu suportul financiar al GEF SGP, în cadrul “Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD”.

 

Please follow and like us:

Ziua Mondială a Curățeniei la Ocnița!

Ziua Mondială a Curățeniei la Ocnița!

Ziua Mondială a Curățeniei, 15 septembrie, s-a desfășurat  și la nordul Moldovei. Acţiuni de salubrizare şi strângere a gunoiului din parcuri şi zonele publice din oraş s-au organizat și la Ocnița. La această activitate au participat mai mulți voluntari din raionul Ocnița, printre care se numără și echipa A. O. «Paradis». Au fost prezenți în jur de 20 de tineri harnici, hotărâți, cărora nu le este indiferent de mediul în care trăim, colectând peste 20 de saci de gunoi din parcul «Stejarul».

La acest eveniment a fost prezent și primarul orașului Ocnița, Ion CIUMAC, care a fost alături de noi, susținând-ne nu doar cu o vorbă bună, dar și cu lucrul.

Prin organizarea acestei mișcări globale, noi, tinerii, menționăm încă odată importanța de a lăsa curat în urma noastră și de a ne păstra planeta nepătată de iresponsabilitatea omenească.

Evenimentul a fost inspirat de proiectul «Hai Moldova», care a convins mai mulți cetățeni de a lua parte la un proiect de amploare,desfășurat în 150 de țări, în aceeași zi, în același timp.

După părerea mea, nu primăria, nu parlamentul, nu statul e vinovat că în jur e mizerie. Noi trebuie să păstrăm curățenia! Planeta nu este un depozit de murdărie, nu vreau ca pe insulele, înălțate de gunoaie, să instituim durabil «strălucitoarea» civilizație. Nu putem permite să fie folosită planeta noastră precum un lucru de unică folosință, nu avem o planetă Pământ «B»!

În final, vreau să mulțumesc mult primăriei or. Ocnița pentru susținere și colaborare, echipei de voluntari A. O. «Paradis» și, tuturor care s-au alăturat pentru a face o schimbare în comunitatea sa.

Sper ca proiectul dat să fi oferit o educație practică de a avea grijă de mediul în care trăim.

     Hai,Moldova! Let’s repeate it!

Goroh Andreea, coordonator raional «Hai Moldova»

Please follow and like us:

În incinta primăriei Ocnița a fost deschis oficiul «bunicilor grijulii»

În incinta primăriei Ocnița a fost deschis oficiul «bunicilor grijulii»

Recent, în incinta primăriei Ocnița a fost deschis un oficiu destinat bunicilor grijulii. Bunicii grijulii este un proiect lansat de Inspectoratul General de Poliție, cu scopul de a asigura securitatea copiilor în drum spre școală, implicând persoane de vârsta a treia pe principiul de voluntariat.

La evenimentul oficial destinat deschiderii biroului pentru bunicii grijulii, șeful Inspectoratului de Poliție Ocnița, Oleg Cojocari, a mulțumit primarului de Ocnița, d-lui Ion Ciumac pentru receptivitate, conlucrare și susținere la realizarea acestui acestei idei din cadrul proiectului.

Please follow and like us:

15 сентября 2018года в Молдове пройдет Всемирный день чистоты.

Уважаемые Окничане!

15 сентября 2018года в Молдове пройдет Всемирный день чистоты.

 

Примэрия гopода Окница обращается ко всем государственным учреждениям, муниципальным и индивидуальным предприятиям, жителям города в этот день принять активное участие по санитарной очистке прилегающих территорий, придомовых участков в частном секторе и многоэтажных домах.
Гражданам, имеющих захоронения родных и близких на территории городских кладбищ, провести очистку от деревьев, кустарников и сухой травы.
Начало работ в 10.00 час.

При себе иметь инвентарь, необходимый для выполнения требуемых работ

Администрация примэрии

Please follow and like us: