Архив категорий Noutati

Declaratia de buna guvernare

Please follow and like us:

График движения маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница с 01.01.2018 г.

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Больница»

в сторону ТЛ «М. Садовяну»

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
4 (026) 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
4 (180) 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.00
8 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48  
9 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24

 График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

Остановка « Рынок »

  в сторону  Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  
4 (026) 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24            17.24
4 (180) 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.38 15.38 16.48  
8 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36  
9 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  

в сторону   FEE (РЭС)

Маршрутки

/номер /

Время отправления
1 7.10 7.44 8.18 8.52 9.26 10.00 10.34 11.08 11.42 12.16 12.50 13.24 13.58 14.32 15.06    
3 7.27 8.01 8.35 9.09 9.43 10.17 10.51 11.25 11.59 12.33 13.07 13.41 14.15 14.49 15.23 16.00 16.45

 

 

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка ТЛ «М. Садовяну»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2   7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36
4 (026) 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
4 (180) 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24
8   8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
9   7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.58 13.48 14.48 15.48 16.48

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 

Остановка « Рынок »

 

в сторону  ТЛ «М. Садовяну»  

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24              17.24
4 (026) 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48  
4 (180) 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  
8 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  
9 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36              17.36

в сторону  магазина «777»

Маршрутки

/номер /

Время отправления
1 7.24 7.58 8.32 9.06 9.40 10.14 10.48 11.22 11.56 12.30 13.04 13.38 14.12 14.46 15.20    
3 7.05 7.41 8.15 8.49 9.23 9.57 10.31 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21 13.55 14.29 15.03 15.38 16.24

 

 

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Центр Семейных врачей»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48    
4 (026) 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
4 (180) 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
8 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24  
9 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  

 

 График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Регистр»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.41 8.41 9.41 10. 41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41  
4 (026) 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
4 (180) 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29
8 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17  
9 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53  

 

Please follow and like us:

Concursul pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

 

PRIMĂRIA OR. OCNIŢA,  în condițiile  art.62 alin, 3)  anunţă prelungirea  Concursului  pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și  până la 65 ani, vorbitori  de  limbă  maternă  şi rusă cursiv.

Dosarele de participare la Concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05  ianuarie 2017,  inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Please follow and like us:

Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 92 din 17.11.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA
Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1
Telefon/fax 373 271 22361
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI CRISTINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908

Invitation

Please follow and like us:

Licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice

Pe data de _12.12.2017__, ora 11.00, în incinta primăriei or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1  se va desfăşura :

 1. licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice
 • Lot nr. 1 —   ½  din casa de locuit  situată pe str. Pușchin , 31,  număr  cadastral  6201 105 .206.01 — la preţul iniţial – 14 000,00 lei

       Pentru participarea la licitaţie este necesar de a prezenta comisiei de licitaţie pînă la data de _07.12.2017_, ora 14.00 următoarele documente: cerere de model stabilit; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice; copia dispoziţiei  de plată a  acontului în mărime de 10 % din preţul  de  expunere a lotului . Taxa de participare pentru fiecare lot în parte: pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice — 1200 lei

Informaţii suplimentare: (271) 2-26-66

 

_12.12.2017_ г. в 11.00  в здании примэрии г. Окница, ул. М. Витязу, 1, состоится аукцион

по продаже публичной собственности :

 • Lot- 1 — ½ жилого дома в г. Окница, ул. Пушкина, 31, кадастровый номер 6201 105.206.01– номинальная цена – 14 000-00 лея

При продаже зданий стоимость земельных участков не включена в стоимость лота.

Сбор для участия в аукционе составляет 600 леев для физических  лиц и 1200 леев для юридических лиц. Желающие принять участие в аукционе, необходимо представить до 14.00 часов _07.12.2017_ в аукционную комиссию заявку для участия установленного образца. Аванс составляет 10% от номинальной цены лота.

Дополнительная информация по тел: (271) 2-26-66.

Please follow and like us:

Proiect Buget pentru anul 2018

Proiect Buget pentru anul 2018

IMG_2756

      Audierile  publice  sunt  o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice  cetățean al orașului  sau persoană juridică   interesată  își poate aduce contribuţia în  adoptarea bugetului   orașului  pentru anul  viitor.

Miercuri, 15 noiembrie curent , în sala de  ședințe a primăriei orașului  Ocnița  s-au desfășurat  audierile publice  cu privire  la proiectul bugetului localității pe anul 2018 .

În cadrul activității au fost prezenți circa 45 persoane – administratori de întreprinderi, directori de instituții  și organizații din subordonare, persoane fizice.

Rolul de moderator al evenimentului și la asumat  Ion Ciumac   primarul or. Ocniţa .

IMG_2741

Informaţia  despre noţiunile generale de elaborare a bugetului comunităţii  pentru anul 2018 a fost prezentată  de dl Ghenadii  Gumenîi, şef-adjunct al Direcției Finanţe Ocniţa, consilier al consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei consultative în sfera economico-financiară.

IMG_2752-1

Proiectul bugetului a fost prezentat de către  Tatiana Arhiliuc ,contabil –şef al primăriei .

În prezentarea sa contabilul-şef  a vorbit despre veniturile și cheltuielile, taxele și impozitele prevăzute pentru anul viitor.  

Pe parcursul audierilor publice participanții si-au  exprimat  opiniile și au înaintat propuneri

( verbale și înscris) de  includere în bugetul comunității pe anul 2018 cheltuieli pentru:

 • construirea unor stații de oprirea  a transportului urban
 • amenajarea unui teren pentru copii în ograda caselor  situate pe str.50 ani ai Biruinței 37-43 ;
 • achiziționarea unui nou mobilier pentru grădinițele de copii din teritoriu;
 • achiziționarea  de carte pentru copii în BPO ș.a.

IMG_2754

  

Please follow and like us:

AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL 2018

PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

INVITĂ   REPREZENTANŢII   SOCIETĂŢII  CIVILE,   MASS-MEDIA  ŞI  PERSOANELE  INTERESATE LA

 AUDIERILE   PUBLICE  

 PE MARGINEA

 PROIECTULUI  BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL  2018

 

AUDIERILE  PUBLICE 

VOR AVEA LOC PE DATA DE                                 15 NOIEMBRIE 2017 , LA ORA 1400

ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA

FORMULAR PENTRU PROPUNERI Audieri publice 2017

GHIDUL CETAȚEANULUI AUDIERI PUBLICE

Reguli pentru petrecerea audierilor publice

Venituri audieripublice 2018

Cheltuieli buget audieri 2018

GHIDUL CETĂȚEANULUI

PARTICIPANT LA AUDIEREA PUBLICĂ

Ce este o audiere publică?

 • Audierea publică este un forum convocat de autorităţile publice locale, pentru consultarea cetățenilor privind teme de o importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi: adoptarea bugetului sau elaborarea unui plan strategic al comunității, modificări ale taxelor, etc.
 • Scopul audierii publice este ca funcționarii să-I asculte pe cetățeni.
 • Participarea la audierea publică permite cetățenilor să-și exercite drepturile democratice și să-și expună punctul de vedere privind subiectele puse în discuție, pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, a contribui la îmbunătățirea vieții în comunitate.

Ce trebuie să faci pînă la audierea publică?

 1. Informează-te despre Ziua, Ora și Locul unde va avea loc audierea publică;
 2. Află care este tema pusă în discuție;
 3. Află de la reprezentanții primăriei dacă poți obține materiale relevante temei audierii publice (copia Strategiei de Dezvoltare a localității, Agenda, etc.)
 4. Studiază documentele obținute și pregătește întrebările care crezi că trebuie adresate în timpul Audierii publice.

Ce trebuie să faci în timpul audierii publice?

 1. Înregistrează-te în lista participanților,
 2. Ia cuvîntul pentru a-ți prezenta punctul de vedere și / sau întrebările, propunerile la tema audierii, atunci cînd moderatorul îți oferă cuvîntul;
 3. Respectă regulamentul audierii publice (va fi anunțat de moderator la începutul audierii, sau vei primi o copie înainte de eveniment);
 4. Ascultă atent și alți participanți, pentru a evita repetarea întrebărilor;
 5. Respectă opinia celorlalți vorbitori și vei putea cere ca și ei să-ți respecte opinia;
 6. Nu intra în certuri sau dezbateri la teme ce nu au legătura cu tematica evenimentului, cu reprezentanții APL sau alți cetățeni prezenți în sală;
 7. Dacă ai propuneri pe care nu ai reușit să le prezinți în timpul audierii publice, prezintă-le în scris, folosind formularul anexat.

Implică-te dacă vrei să fii ascultat!

 

Please follow and like us:

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Please follow and like us:

B Окницe производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия

В период с 4 сентября по 18 октября 2017 года согласно контракта с АО «Drumuri-Edineț» на территории гор. Окница производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия по 23 улицам и двум проездам общей длиной — 15 км. на что было израсходовано — 287,5 тон асфальта на суму — 460,8 тыс. лей.
Также было отремонтировано три улицы в белом варианте ( щебеночное покрытие) длиной -640 метров на суму 220,4 тыс. леи.

Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
+14
Please follow and like us: