Архив категорий Informatii Publice

Sincere felicitări cu ziua de naștere pentru Victor ARTAMANIUC, viceprimarul orașului Ocnița!
Vă adresăm sincere felicitări cu urări de bine şi împliniri în plan profesional şi personal.Cu acest frumos prilej, exprimăm înaltele consideraţiuni şi mulţumiri pentru contribuţia Dvs la dezvoltarea socială a orașului.
Vă dorim realizarea tuturor aspiraţiilor, prosperitate şi bucurii în familia Dumneavoastră. Vă dorim să Vă însoţească şi în continuare spiritul optimismului, puterea de muncă şi certitudinea de a face faţă tuturor provocărilor din activitate.
Sincere felicitări şi mulţumiri pentru tot ce faceţi, d-le Artamaniuc! În această zi deosebită, suntem alături de Dumneavoastră, dorindu-vă sănătate, viaţă îndelungată, bunăstare, noi realizări în domeniul cărora vă consacraţi viaţa, fericire, noroc şi prosperitate.
La mulţi ani!
Cu profund respect, colectivul primăriei orașului Ocnița
P.S. Victor Artamaniuc este născut la 09 noiembrie 1961 în satul Bîrnova r.Ocnița. De profesie este pedagog. A absolvit în anul 1979, pe atunci, Institul Pedagogic „Aleco Russo” din Bălți. Activitatea profesională și-a început-o la Căușeni, în calitate de profesor, după care a activit la funcția de director adjunct, apoi director la Școala din orașul Căușeni. În anul 1989 a fost numit instructor Comitetul Executiv Raional Ocnița. Din anul 1990 până în anul 1999 și-a îndeplinit funcția de primar al satului Bârnova. Din anul 2015 activează în calitate de viceprimar al orașului Ocnița.
Este un Om al înțelepciunii. Mereu modest și cumpătat, dar cu simț practic dezvoltat, determinat în acțiuni și destul de exigent cu el însuși și cu cei din jur. Consideră că răbdarea este tovarășul de drum al înțelepciunii.

Please follow and like us:

TAXA pentru UNITĂŢILE COMERCIALE

TAXA pentru UNITĂŢILE COMERCIALE şi/sau de prestări servicii de deservire social. Anexa nr. 1

UNITĂŢI  COMERCIALE:

1.CENTRU

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

 • Magazine, din care :
 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 72 lei mp
 2. care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 52 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                         — 58 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                             — 72 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic    — 58 lei mp
 • specializate                                                                             — 58 lei mp

1.2  Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                  — 56  lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun            — 25 lei mp

1.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii — 72 lei mp
 • depozit de cărbuni — 58 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului — 120 lei mp

1.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti2431 lei mp

 1. PARTEA CENTRALĂ

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

2.1 Magazine , din care :

 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 65 lei mp
 2. b) care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 49 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                              — 56 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                                  — 65 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic         — 56 lei mp
 • specializate                                                                                  — 56 lei mp

 

2.2 Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a)  care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                     —  49  lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun               —  18 lei mp

2.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii                                                                                         — 65 lei mp
 • depozit de cărbuni                                                                         — 49 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului                                      — 108 lei mp

 

2.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti1945  lei m

 

 

3.PERIFERIE

/ pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială / an

 

3.1 Magazine , din care :

 • de produse alimentare, inclusiv:
 1. a) care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun — 58 lei mp
 2. b) care comercializează producte în afară de alcool şi tutun — 44 lei mp
 • de  mărfuri industriale                                                                   — 51 lei mp
 • de mărfuri pentru construcţie                                                       — 58 lei mp
 • de  rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz casnic              — 51 lei mp
 • specializate                                                                                       — 51 lei mp

3.2 Baruri , cafenele, restaurante,inclusiv:

 1. a)  care realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                          —  40 lei mp
 2. b) care nu  realizează băuturi alcoolice şi articole de tutun                    — 15 lei mp

3.3 Alte obiecte de comerţ :

 • farmacii                                                                                               — 58 lei mp
 • depozit de cărbuni                                                                               — 36 lei mp
 • staţiuni de alimentarea autotransportului                                            — 97 lei mp

3.4 Obiecte legate de jocurile de noroc, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti  1456 lei mp

   Pentru terasele de pe lîngă obiectele comerciale  ( baruri, cafenele, restaurante) se stabileşte  o taxă pentru amplasarea obiectelor comerciale  în mărime de 50 % din suma totală  în legătură cu activitatea lor sezonieră.

 

UNITĂŢI DE PRESTĂRI  SERVICII DE DESERVIRE SOCILĂ :

 1. CENTRU                                                                                               — 56 lei mp
 2. PARTEA CENTRALĂ                                                                       —  54 lei mp
 3. PEREFERIE                                                                                        —  48 lei mp

 

Taxa maximă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de serviciu  11000 lei anual pentru fiecare unitate în parte,   cu excepţia  agenţii economici ce comercializează  carburanţi, benzină , motorină —  pentru care   taxa maximă  se stabileşte  — 20 800 lei pentru fiecare unitate în parte.

 

 Înlesniri:

În condiţiile când persoana juridică sau fizică sponsorizează activitatea socială a oraşului li se acordă în trimestrul  IV a.c.  în baza unei cereri , înlesniri în mărime de 20%  din taxa calculată pe an.

Please follow and like us:

15.10.2018 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!!!

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!!!

15.10.2018 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!!!
Примэрия г. Окница просит погасить все обязательства по выплатам налогов за недвижимость, земельный налог и местный сбор (за санитарную очистку). За несвоевременную уплату налогов предусмотрено начисление пени в размере 0,0329% за каждый день просрочки.
Информацию по налогам можете получить в примэрии г. Окница или по тел. 0/271/22666.

Please follow and like us:

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Consiliul orășenesc, recent a fost reunit într-o nouă ședință extraordinară, organizată în conformitate cu Dispoziția  emisă de primar.

 

Pe ordinea de zi au figurat o serie de proiecte de hotărâre ce urmau a fi supuse aprobării Consiliului Local.

După ce a fost supusă la vot Ordinea de zi, s-au aprobat următoarele subiecte: Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018; Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, în administrarea temporară a  Consiliului raional Ocniţa a  unor încăperi  a Casei de Cultură Ocnița; Privind formarea bunului imobil; Cu privire la unele completări în  Statutul ÎM  „ Apă Canal Ocniţa”; Cu privire la corectarea unei  erori  de identificare  a  titularului actului  justificativ  cu număr  cadastral 6201105115; Cu privire la schimbarea destinaţiei unei  construcţii, nr. cadastral 620111.260.01.02. Totodată, în cadrul ședinței, consilierii au votat pentru acordarea unui sprijin material, conform cererii parvenite din partea la câțiva cetățeni din oraș, aflați în impas.

După ce a fost declarată închisă ședința, s-a încheiat un ACORD DE COLABORARE între primăria Ocnița și AO Paradis, cu privire la implementarea proiectului ASALT — Acțiune, Schimbare, Activism, Lideri, Tineri. Proiectul dat presupune mobilizarea tinerilor din orașul Ocnița în activități de protecție a mediului. Astfel, vor fi plantați 5600 de pomi, amenajate 5 ha de spații verzi. Totodată, va fi amenajată o zonă de odihnă cu plajă la iazul din orașul Ocnița. Încă un lucru important va fi realizat prin intermediul acestui proiect – instalarea a 31 de pubele pentru colectarea deșeurilor.

Potrivit coordonatorului de proiect, Lilia Hropotinschii, costul total al proiectului, în $ conform bugetului constituie 41708,6 $.

Asociaţia Obştească „Paradis” implementează proiectul „ A S A L T”, în colaborare cu primăria Ocnița și, cu suportul financiar al GEF SGP, în cadrul “Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD”.

 

Please follow and like us:

Ziua Mondială a Curățeniei la Ocnița!

Ziua Mondială a Curățeniei la Ocnița!

Ziua Mondială a Curățeniei, 15 septembrie, s-a desfășurat  și la nordul Moldovei. Acţiuni de salubrizare şi strângere a gunoiului din parcuri şi zonele publice din oraş s-au organizat și la Ocnița. La această activitate au participat mai mulți voluntari din raionul Ocnița, printre care se numără și echipa A. O. «Paradis». Au fost prezenți în jur de 20 de tineri harnici, hotărâți, cărora nu le este indiferent de mediul în care trăim, colectând peste 20 de saci de gunoi din parcul «Stejarul».

La acest eveniment a fost prezent și primarul orașului Ocnița, Ion CIUMAC, care a fost alături de noi, susținând-ne nu doar cu o vorbă bună, dar și cu lucrul.

Prin organizarea acestei mișcări globale, noi, tinerii, menționăm încă odată importanța de a lăsa curat în urma noastră și de a ne păstra planeta nepătată de iresponsabilitatea omenească.

Evenimentul a fost inspirat de proiectul «Hai Moldova», care a convins mai mulți cetățeni de a lua parte la un proiect de amploare,desfășurat în 150 de țări, în aceeași zi, în același timp.

După părerea mea, nu primăria, nu parlamentul, nu statul e vinovat că în jur e mizerie. Noi trebuie să păstrăm curățenia! Planeta nu este un depozit de murdărie, nu vreau ca pe insulele, înălțate de gunoaie, să instituim durabil «strălucitoarea» civilizație. Nu putem permite să fie folosită planeta noastră precum un lucru de unică folosință, nu avem o planetă Pământ «B»!

În final, vreau să mulțumesc mult primăriei or. Ocnița pentru susținere și colaborare, echipei de voluntari A. O. «Paradis» și, tuturor care s-au alăturat pentru a face o schimbare în comunitatea sa.

Sper ca proiectul dat să fi oferit o educație practică de a avea grijă de mediul în care trăim.

     Hai,Moldova! Let’s repeate it!

Goroh Andreea, coordonator raional «Hai Moldova»

Please follow and like us:

În incinta primăriei Ocnița a fost deschis oficiul «bunicilor grijulii»

În incinta primăriei Ocnița a fost deschis oficiul «bunicilor grijulii»

Recent, în incinta primăriei Ocnița a fost deschis un oficiu destinat bunicilor grijulii. Bunicii grijulii este un proiect lansat de Inspectoratul General de Poliție, cu scopul de a asigura securitatea copiilor în drum spre școală, implicând persoane de vârsta a treia pe principiul de voluntariat.

La evenimentul oficial destinat deschiderii biroului pentru bunicii grijulii, șeful Inspectoratului de Poliție Ocnița, Oleg Cojocari, a mulțumit primarului de Ocnița, d-lui Ion Ciumac pentru receptivitate, conlucrare și susținere la realizarea acestui acestei idei din cadrul proiectului.

Please follow and like us:

15 сентября 2018года в Молдове пройдет Всемирный день чистоты.

Уважаемые Окничане!

15 сентября 2018года в Молдове пройдет Всемирный день чистоты.

 

Примэрия гopода Окница обращается ко всем государственным учреждениям, муниципальным и индивидуальным предприятиям, жителям города в этот день принять активное участие по санитарной очистке прилегающих территорий, придомовых участков в частном секторе и многоэтажных домах.
Гражданам, имеющих захоронения родных и близких на территории городских кладбищ, провести очистку от деревьев, кустарников и сухой травы.
Начало работ в 10.00 час.

При себе иметь инвентарь, необходимый для выполнения требуемых работ

Администрация примэрии

Please follow and like us:

Desfășurarea Ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc

ANUNȚ cu privire la desfășurarea Ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc

Primăria Ocnița informează că la data de 12 septembrie 2018, ora 14.00, se va desfășura Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc. Ședința va avea loc în incinta primăriei.

Vor fi puse în discuție următoarele subiecte:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

/ raportor – D. Scutelnic  contabil-şef al primăriei /

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit , în administrarea temporară a  Consiliului raional Ocniţa a  unor încăperi  a Casei de Cultură Ocnița  

/ raportor – Victor Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița  /

 1. Privind formarea bunului imobil

/raportor — V.Matuseac, specialist pentru  reglementarea  regimului funciar/

 4 Cu privire la unele completări în  Statutul ÎM  „ Apă Canal Ocniţa” 

/ raportor – A. Ghevco, directorul ÎM  „ Apă Canal Ocnița”  /

 1. Cu privire la corectarea unei  erori  de identificare  a  titularului actului  justificativ  cu număr  cadastral 6201105115

 6  Cu privire la schimbarea destinaţiei unei  construcţii , nr. cadastral 620111.260.01.02

/raportor –  A.Plăcintă,  secretar al consiliului /

 7.Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Semeniuc  Xenia

/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /

Primarul orașului Ocniţa                                                                        Ion CIUMAC

Please follow and like us:

Primăria orașului Ocnița vizitată de un corespondent special din Belarus

Primăria orașului Ocnița vizitată de un corespondent special din Belarus

Primăria orașului Ocnița a fost vizitată de corespondentul special al canalului de televiziune BELARUSI 1, Horoveț Alexandru. Scopul vizitei, a fost de a mediatiza pe canalul central de televiziune, cum funcționează autospecialele din Republica Moldova, dăruite de Alexandr LUKAȘENKO, Președintele Republicii Belarus, în urma unei vizite efectuate în RM, la inițiativa președintelui Igor DODON.

Potrivit primarului de Ocnița, Ion CIUMAC, autospeciala este de mare ajutor la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală, în special, la salubrizarea și deszăpezirea străzilor din oraș.

 

Mașina este dată spre folosință Întreprinderii Municipale Apă-Canal Ocnița, director Anatolie GHEVCO care, susține că mașina este una universală. Cu ea nu doar se îndeplinesc lucrări de curățire a străzilor din oraș, dar și, în caz de urgență, ajută pompierii la stingerea incendiilor. De funcționarea autospecialei este mulțumit și șoferul Ion Roșu. Dânsul susține că mașina este performantă și ușor de condus.

Amintim, că Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a efectuat o vizită în țara noastră la inițiativa lui Igor Dodon în perioada 18-19 aprilie, în cadrul căreia a donat cinci tractoare şi două autospeciale pentru localităţile din Republica Moldova.

Please follow and like us:

Primăria orașului Ocnița invită locuitorii să participe la „Ziua Globală a Curăţeniei”

Primăria orașului Ocnița invită locuitorii să participe la „Ziua Globală a Curăţeniei”

Primăria orașului Ocnița se alătură mişcării globale „Ziua Globală a Curăţeniei”.   Astfel, pe 15 septembrie 2018, autorităţile publice locale, împreună cu voluntarii „Hai, Moldova”, vor participa la acţiunea de salubrizare şi strângere a gunoiului din parcuri şi zonele publice din oraş.

Primăria invită să se alăture și locuitorii orașului Ocnița, împreună să participe activ în acţiunile de curăţenie.

«Vrem să avem un oraș mai frumos și cu oameni mai responsabili. Contribuie și tu!», vine cu îndemnul voluntara Andreea Goroh, coordonator local «Hai, Moldova».

Primarul de Ocnița, Ion CIUMAC mulțumește tinerilor voluntari pentru implicarea activă și contribuirea la menținerea curățeniei în oraș, totodată, îndeamnă toți locuitorii să participle la acțiunea „Ziua Globală a Curăţeniei” ce va avea loc pe data de 15 septembrie, cu începerea la ora 10.

Informația de la eveniment, referitor la implicarea cetățenilor din orașul Ocnița, va fi mediatizată pe pagina web a primăriei http://primariaocnita.md/ și a portalului de știri https://edit.ocn.md/

Please follow and like us: