Архив категорий Informatii Publice

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

 

AVIZ

          Primăria orașului  Ocniţa   din motivul că actualmente  efectuează lucrări  cadastrale  în cadrul     Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile ,avînd ca temei acordul specialistului  pentru reglementarea  regimului funciar, ce deține la zi statut de pensionar , adresări ale  tinerilor specialiști din domeniu ,    anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la implementarea  politicii  funciare de stat la nivel de autoritate publică locală de nivelul întîi .

Sarcinile de bază:

1.Dirijarea  şi  ținerea la control  respectarea Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri

2.Supravegherea  folosirii  terenurilor de către deţinătorii de teren cu orice titlu conform  destinaţiei   întregii suprafeţe de teren

 1. Înaintarea consiliului orăşenesc Ocniţa spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului

4.Alte  sarcini legate de terenuri

Condiţiile de participare:

 Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse ;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul cadastrului   funciar  evaluării   bunurilor imobile  ș.a.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu

  Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, instruire,elaborare de planuri şi propuneri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei din domeniu, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)Formularul de participare;

b)Copia buletinului de identitate;

c)Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

d)Copia carnetului de muncă;

e)Certificatul medical;

f)Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere

 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor .

 

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la   11 octombrie 2021 , între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Pentru   informații suplementare  contactați  tel.  0/271/ 2-30-78 ; e-mail primaria.ocnita@mail.ru

 

Adresa poștală : MD- 7101

Or. Ocnița

Str. M.Viteazu,1

 

Bibliografie :   

1.COD   Funciar

 1. L E G E privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI  din  28.12.2006
 2. LEGE cadastrului bunurilor imobile , nr.1543 din 25.02.1998

4.LEGE privind monitoringul bunurilor imobile , nr. 267 din 2013

 1. LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, nr. 1308 din 25.07.1997
 2. L E G E cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV  din  16.07.99
 3. LEGE privind delimitarea proprietăţii publice , nr. 29/ din 05.04.2018
 4. HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate public , nr.63 din 11.02.2019

9.HOTĂRÎRE  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere , nr.  136 in 10.02.2009 ș.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal /prin poştă /prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
 2. a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;

a1) scrisoarea de motivare şi curriculumul vitae (CV) – în cazul concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de nivel superior;

 1. b) copia buletinului de identitate;
 2. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. d) copia carnetului de muncă;
 4. e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 5. f) cazierul judiciar;
 6. g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesa

Depuneri de flori în memoria eroilor căzuţi pentru eliberarea Moldovei de invadatori

Administrația Primăriei oraşului Ocniţa,  la 24 august 2021, a participat la depunerea de flori la Monumentul Eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei. Evenimentul este dedicat celei de-a 77-a aniversări din ziua eliberării Moldovei de invadatorii naziști germani, prin operațiunea Iași – Chișinău.

Ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița, din data de 21 iulie 2021

Pe data de 21 iulie  curent  a avut loc  ședința  ordinară a consiliului orășenesc Ocnița . Pe parcurs au fost  puse  în discuție 7 subiecte  cu caracter  general și individual.

Dna Dina Scutelnic a dat citire raportului  Cu  privire la executarea bugetului  orășenesc   pentru I perioada a anului 2021.  Vezi Decizia 07-01

În acest context,  consilierii au aprobat alocarea   mijloacelor financiare  din soldul liber  la 01.01.2021

 • 64,0 mii lei pentru construirea unui trotuar adiacent LT ”Gh. Biruitorul”
 • 51,0 mii lei pentru construirea platformei pe str. 50 Ani ai Biruinței 17
 • 47,0 mii lei pentru efectuarea reparațiilor curente a havuzului. Vezi Decizia 07-02

 

În cadrul ședinței din 21 iulie 2021 Piețele amplasate pe teritoriul or. Ocnița  și  obiectele  comerciale / prestări servicii au fost  eliberate de taxele locale  pe perioada sistării activității  în  perioada  codului roșu  / pandemie  din lunile  februarie – martie  curent. Vezi Decizia 07-03

O discuție aprinsă a fost în jurul   problemei ce ține de  incendierea  spontană a  Poligonului de depozitare a deșeurilor  menajere  or. Ocnița .  Ca urmare a dezbaterilor  a fost adoptată Decizia 07-07.

La ședință au fost prezenți 11 consilieri din 17 aleși.

 

 

Grădinița ,,Ghiocel,, din orașul Ocnița și-a redeschis ușile

 

La 1 iulie grădinița ,,Ghiocel,, din orașul Ocnița și-a redeschis larg ușile pentru zeci de copii. Pe parcursul a două luni,  atât în curte, cât și în incinta grădiniței, s-au efectuat lucrări de reparație și renovare.

Grădinița a beneficiat de finanțare în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (HG nr. 132/2017) implementat cu asistența tehnică a IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.

În cadrul subproiectului au  fost reparate capital 5 foișoare și căile de acces. Costul total al lucrărilor executate constituie 213603,0 lei, dintre care suma de  40201,00 lei a asigurată de  administrația publică locală.

Totodată, în incinta grădiniței a fost instalat sistemul de signalizare antiinceniar și schimbate două cazane în cazangeria instituției în sumă, totală de 260000 lei.

Redeschiderea grădiniței a fost anticipată de sfințirea localului care a fost posibilă datorită unui parteneriat frumos  între părinți, instituție, biserica din oraș și administrația publică locală.

Pregătită pentru a începe noul an de studii, grădinița ,,Ghiocel,, îi așteaptă cu mult drag pe picii din grupa mică, care vor păși pragul grădiniței pentru prima dată.

 

 

În atenția proprietarilor imobilelor din or. Ocnița, de pe străzile: Parcului, Dumbrăvii, Voievozilor, Cireșar

Audierile publice

Primăria orașului Ocnița inițiază  procedura  consultării publice, referitor la documentația cadastrală  realizată în cadrul derulării Proiectului de înregistrare  și evaluare  funciară.

AUDIERILE  PUBLICE  VOR AVEA LOC PE DATA DE 01 IULIE 2021, LA ORA  10:00, ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA, str. M.VITEAZUL, 1.

Propunerile referitor la documentația cadastrală  realizată în cadrul derulării Proiectului de înregistrare  și   evaluare  funciară  supuse  audierilor publice le puteți expedia până la  data  30 iunie 2021   la  adresa electronică a  primăriei —  http://primariaocnita.md/  (primaria.ocnita@mail.ru) pe www.facebook.com/PrimăriaOrașuluiOcnita  și/ sau  pe data de 01.07.2021  în cadrul Audierilor Publice .

SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Sincere felicitări, cu ocazia zilei de naștere, adresăm doamnei Maia Taraban, șefa Bibliotecii Publice orășenești «E. Loteanu» din orașul Ocnița!

Să Vă fie viața luminoasă, plină de inspirație și energie, precum sunteți și Dvs! Din numele întregului colectiv al primăriei și al meu personal, Vă urăm multă sănătate, noi proiecte realizate cu succes, satisfacție sufletească de la ceea ce faceți cu atâta dăruire de sine. Meritați aprecierea, mulțumirea și recunoștința tuturor iubitorilor de carte și cunoaștere. Vă admirăm activitatea Dvs profesională, Vă urăm prosperare și un sincer La mulți Ani!

Cu respect, Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița

Foișoare renovate la grădiniţa de copii nr. 1 «Ghiocel» din orașul Ocnița

 

Lucrările  de reparație a foișoarelor  au început în luna aprilie în cadrul subproiectului ”Lucrări civile la grădiniţa de copii nr. 1 «Ghiocel»,  Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (HG nr. 28/2019) prin intermediul IP ”Fondul de Investiții Sociale din Moldova” cu aportul Primăriei Ocnița.

Kostenco Mariana, șefa grădiniței Ghiocel: Grădiniţa este tărîmul de basm în care copii sînt încurajaţi să viseze, să aibă încredere în ceea ce simt, şi să-şi transforme visele în povestea lor de viaţă. Credem în excelenţă, inovaţie, responsabilitate şi respect în actul educaţional, însă pentru a atinge adevărate performanţe şi pentru a creşte o generaţie de copii care să ne asigure un viitor frumos e nevoie de acordare a celor mai bune condiţii de dezvoltare. Copii care frecventează Grădiniţa  ,,Ghiocel,,au nevoie de un loc de joacă în aer liber. Spre amiază sălile de clasă devin prea mici pentru preşcolarii care nu au unde să-şi descarce energia, deoarece nu dispunem nici de sală de sport. Pavilioanele vechi erau într-o stare dezastruoasă de aceea am pledat pentru acest proiect, pentru a oferi micuţilor şansa de a se juca în aer liber, de a se dezvolta, de a respira aer curat şi de a creşte sănătos.

Lucrările sunt executate de către compania SRL „Constructorul ”. Contractul este executat în termen de 2 luni, suma acestuia  fiind de 213603 lei (suma grantului alocat de Guvernul României, administrat de FISM, 173402 lei, și contribuția Primăriei or. Ocnița  – 40201 lei).

 

Subiecte discutate și aprobate la ședința consiliului orășenesc din data de 13 mai

 

Ședința consiliului orășenesc s-a desfășurat pe data de 13 mai. Cursul ședinței a fost monitorizat de către primarul Victor Artamaniuc și secretarul consiliului orășenesc, Axenia Plăcintă.

La propunerea consilierilor, în calitate de președinte a ședinței, a fost ales Vladimir Cozlovschii.

Aleșii locali au aprobat 9 decizii, preventiv studiate și discutate, în cadrul comisiilor consultative:

 1. Raport de activitate al primarului orașului Ocnița  pentru anul 2020 

/ raportor —   V. Artamaniuc , primar al  or. Ocniţa /

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni  în  domeniul protecţiei mediului în or. Ocniţa  pentru anul 2021                        

/ raportor —    M. Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița  /

 1. Aprobarea Regulamentului   cu privire la transportarea auto de călători pe teritoriul orașului Ocnița

/ raportor —    M. Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița  /

Cu privire la repartizarea profitului  net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”

/ raportor —     S. Rusnac, contabil — șef al  ÎM ” Apă — Canal Ocnița„  /

 1. Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

/ raportor  —  V. Artamaniuc , primar al or.Ocniţa /

  6 . Cu  privire  la acordarea unui  sprijin  material locatarilor blocului locativ situat pe str.  Ion Creangă, 41

/ raportor –M. Gîrtopan ,viceprimar al or. Ocniţa /

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane  mobile  utilizate   de angajații  primăriei  și instituțiile  subordonate din or. Ocnița

/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /

 1. Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Untu Galina

/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /

 1. Modificarea deciziei consiliului orăşenesc  Cu privire la formarea  comisiilor consultative de  specialitate, nr. 09/06 din 06 .11. 2019

/ raportor  —  V. Artamaniuc , primar al or.Ocniţa /

Primul subiect a fost Raportul de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2020.(vezi Raportul detaliat – Decizia 04-01)

Victor Artamaniuc a vorbit despre aportul și contribuția primăriei pe domenii, printre care:

Drumuri locale

1.Reparația străzii Burebista cu pavarea trotuarelor ( ambele părți) – 853 mii lei;

 1. Reparația curentă capitală a drumurilor din oraș — 1 mln 436 mii lei;
 2. Construcția parcării auto pe str. 50 ani ai Biruinței – 583 mii lei;
 3. Au fost realizate lucrări de reparație capitală , plombare, variantă albă, pietriș , în sumă totală de 1 mln 800 mii lei, inclusiv:

—  1mln 200 mii lei transferuri curente cu destinație specială;

—  600 mii lei a fost contribuția din bugetul local.

Lucrările de reparație a străzii Pușkin constituie 1 mln 800 mii lei.

Apă și canalizare:

A fost extins  apeductul  cu o lungime de 4 mii 400 metri,  pe străzile Unirii, 50 ani ai Biruinței, I. Vieru, Șevcenco, Tîrgului, Florilor, Pușkin, Crîlov , Burebista, Ștefan Vodă, Oziornaia, Zadnipru și Trandafirilor , suma cheltuielilor constituind  480 mii lei , din care 246,0 mii lei  a fost alocată de primăria or. Ocnița prin decizia  consiliului orășenesc  (construirea a 2 stații – 560 m.) și 234, 0 mii lei – din sursele financiare  ale  ÎM ” Apă-Canal Ocnița”;

A fost extins apeductul cu  814 metri până la cimitirul nou, suma fiind de72,6 mii lei; reparat sistemul de apă pe str. Pușkin, suma fiind de 94 mii lei; reconstruit sistemul de apă  pe str. Florilor în sumă de 80 mii lei.

O atenție deosebită în activitatea primăriei  o constituie măsurile de ajutorare a păturilor social-vulnerabile.

Prin decizia consiliului orășenesc  a fost deschisă  o cantină socială, cu alocarea a 50,0 mii lei , care a deservit  48 persoane pe parcursul a 4 luni .

Au fost perfectate 1100 anchete sociale, inclusiv  668 pentru perioada rece a anului. La domiciliu au fost deserviți 65 persoane. Au beneficiat:  de ajutor social 902 persoane; de sprijin familial 8 copii,   suma totală fiind de 32 mii lei; de suport monitar   4 familii,  suma totală fiind de 20 mii lei. Ajutorul material acordat de primăria or. Ocnița a constituit  89,9 mii lei.

La capitolul  Amenajarea teritoriului au fost efectuate lucrări  în sumă de 1 mln 650 mii lei.

De asemenea a fost extins sistemul de iluminat stradal care a necesitat cheltuieli în sumă de 190 mii lei.

A fost  construit gard la cimitirul vechi  —  140 mii lei. Au fost executate lucrări de curățire și defrișare  ( având  autorizațiile necesare ) a copacilor de pe teritoriului cimitirului vechi. ( Lemnele au fost repartizate  persoanelor singuratice – 82 persoane).

Totodată, primarul orașului Ocnița a menționat și susținerea activității instituțiilor de pe teritoriul administrat:

 Grădinița Ghiocel

Au  fost achiziționate jucării în sumă de 18 mii lei; cadouri pentru Anul Nou în sumă de 14,7 mii lei ; a fost construit un gard nou în sumă de 200 mii lei; au fost renovate foișoarele existente și construit unul nou foișor cu contribuția Fondului de Investiții.

Grădinița Lăstăraș

Pe parcursul anului  a fost reparată sala festivă, cabinetul metodic, antreul grupei ruse și procurate: complex de joacă; carusel cu 6 locuri; carusel cu 8 locuri; balansor; masă soare; frigider; mașină de spălat automat ș. a.

Casa de Сultură

A fost reparat tavanul de pe scena Casei de Cultură, cheltuielile fiind de 60, 9 mii lei;  pentru dansatorii din colectivele de dans au fost procurate: încălțăminte specială de dans  —  în sumă de 14,4 mii lei; maiouri cu simbolica or. Ocnița  — în sumă de 6 100 lei.

Biblioteca Emil Loteanu

Primăria a alocat 57 800 lei  pentru procurarea a  390  titluri de publicații  noi, inclusiv cărți  pentru copii și abonarea la periodice. Un  alt  beneficiu  pentru  bibliotecă și utilizatorii copii  a fost  alocarea  de către  primărie a 39 000 lei  pentru achiziționarea echipamentului performant – un proiector, 5 tablete, 1 imprimantă multifuncțională  și  5 flash card-uri, ceea ce va  contribui  la îmbunătățirea și diversificarea activităților destinate copiilor.

Raportorul a vorbit și despre menținerea Ordinii Publice și soluționarea petițiilor parvenite de la cetățeni.

Următoarele subiecte de pe Orinea de zi a ședinței Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni  în  domeniul protecţiei mediului în or. Ocniţa  pentru anul 2021, Aprobarea Regulamentului   cu privire la transportarea auto de călători pe teritoriul orașului Ocnița, au fost raportate de către Marcel Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița. (vezi Decizia 04-02; 04-03) și votate de către consilieri.

Consilierii au susținut și inițiativa de acordare a ajutorului material unei locuitoare a orașului, cât și acordarea sprijinului locatarilor unui bloc pentru reparația acoperișului, întru evitarea dărâmării blocului.

A fost votată unanim și Decizia Cu privire la repartizarea profitului  net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”, raportor —     S. Rusnac, contabil — șef al  ÎM ” Apă — Canal Ocnița„ . (Vezi Decizia 04-04)

În cadrul ședinței, primarul orașului a prezentat audienței noul consilier – Petru Scorenco, venit în baza cererii de demisie a dlui Brodschi Alexandr,  consilier din partea  Blocului electoral ” ACUM DA și PAS„.

A finalizat ședința cu abordarea unor probleme și întrebări, din partea consilierului Igor Lucașciuc, care a pus în discuție închiderea str-lei Gării la intersecția cu 50 ani ai Biruinței; vânzarea strădală, brutărie, veceul public, câini vagabonzi. La subiectele expuse autoritățile au  venit cu răspunsuri argumentate.

Primarul Victor Artamaniuc a mulțumit tuturor celor, care contribuie  prin munca sa și  prin  deciziile  votate întru  prosperarea și  dezvoltarea orașului, referindu-se la consilierii Consiliului orașului Ocnița, aparatul primăriei, colegii,  conducătorii instituțiilor din subordonare, agenții economici, echipa de tineret,  cât și cetățenii  orașului.

La ședință au participat 14 din 17 consilieri.