Архив категорий Noutati

Proiect Buget pentru anul 2018

Proiect Buget pentru anul 2018

IMG_2756

      Audierile  publice  sunt  o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice  cetățean al orașului  sau persoană juridică   interesată  își poate aduce contribuţia în  adoptarea bugetului   orașului  pentru anul  viitor.

Miercuri, 15 noiembrie curent , în sala de  ședințe a primăriei orașului  Ocnița  s-au desfășurat  audierile publice  cu privire  la proiectul bugetului localității pe anul 2018 .

În cadrul activității au fost prezenți circa 45 persoane – administratori de întreprinderi, directori de instituții  și organizații din subordonare, persoane fizice.

Rolul de moderator al evenimentului și la asumat  Ion Ciumac   primarul or. Ocniţa .

IMG_2741

Informaţia  despre noţiunile generale de elaborare a bugetului comunităţii  pentru anul 2018 a fost prezentată  de dl Ghenadii  Gumenîi, şef-adjunct al Direcției Finanţe Ocniţa, consilier al consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei consultative în sfera economico-financiară.

IMG_2752-1

Proiectul bugetului a fost prezentat de către  Tatiana Arhiliuc ,contabil –şef al primăriei .

În prezentarea sa contabilul-şef  a vorbit despre veniturile și cheltuielile, taxele și impozitele prevăzute pentru anul viitor.  

Pe parcursul audierilor publice participanții si-au  exprimat  opiniile și au înaintat propuneri

( verbale și înscris) de  includere în bugetul comunității pe anul 2018 cheltuieli pentru:

 • construirea unor stații de oprirea  a transportului urban
 • amenajarea unui teren pentru copii în ograda caselor  situate pe str.50 ani ai Biruinței 37-43 ;
 • achiziționarea unui nou mobilier pentru grădinițele de copii din teritoriu;
 • achiziționarea  de carte pentru copii în BPO ș.a.

IMG_2754

  

AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL 2018

PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

INVITĂ   REPREZENTANŢII   SOCIETĂŢII  CIVILE,   MASS-MEDIA  ŞI  PERSOANELE  INTERESATE LA

 AUDIERILE   PUBLICE  

 PE MARGINEA

 PROIECTULUI  BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL  2018

 

AUDIERILE  PUBLICE 

VOR AVEA LOC PE DATA DE                                 15 NOIEMBRIE 2017 , LA ORA 1400

ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA

FORMULAR PENTRU PROPUNERI Audieri publice 2017

GHIDUL CETAȚEANULUI AUDIERI PUBLICE

Reguli pentru petrecerea audierilor publice

Venituri audieripublice 2018

Cheltuieli buget audieri 2018

GHIDUL CETĂȚEANULUI

PARTICIPANT LA AUDIEREA PUBLICĂ

Ce este o audiere publică?

 • Audierea publică este un forum convocat de autorităţile publice locale, pentru consultarea cetățenilor privind teme de o importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi: adoptarea bugetului sau elaborarea unui plan strategic al comunității, modificări ale taxelor, etc.
 • Scopul audierii publice este ca funcționarii să-I asculte pe cetățeni.
 • Participarea la audierea publică permite cetățenilor să-și exercite drepturile democratice și să-și expună punctul de vedere privind subiectele puse în discuție, pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, a contribui la îmbunătățirea vieții în comunitate.

Ce trebuie să faci pînă la audierea publică?

 1. Informează-te despre Ziua, Ora și Locul unde va avea loc audierea publică;
 2. Află care este tema pusă în discuție;
 3. Află de la reprezentanții primăriei dacă poți obține materiale relevante temei audierii publice (copia Strategiei de Dezvoltare a localității, Agenda, etc.)
 4. Studiază documentele obținute și pregătește întrebările care crezi că trebuie adresate în timpul Audierii publice.

Ce trebuie să faci în timpul audierii publice?

 1. Înregistrează-te în lista participanților,
 2. Ia cuvîntul pentru a-ți prezenta punctul de vedere și / sau întrebările, propunerile la tema audierii, atunci cînd moderatorul îți oferă cuvîntul;
 3. Respectă regulamentul audierii publice (va fi anunțat de moderator la începutul audierii, sau vei primi o copie înainte de eveniment);
 4. Ascultă atent și alți participanți, pentru a evita repetarea întrebărilor;
 5. Respectă opinia celorlalți vorbitori și vei putea cere ca și ei să-ți respecte opinia;
 6. Nu intra în certuri sau dezbateri la teme ce nu au legătura cu tematica evenimentului, cu reprezentanții APL sau alți cetățeni prezenți în sală;
 7. Dacă ai propuneri pe care nu ai reușit să le prezinți în timpul audierii publice, prezintă-le în scris, folosind formularul anexat.

Implică-te dacă vrei să fii ascultat!

 

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

B Окницe производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия

В период с 4 сентября по 18 октября 2017 года согласно контракта с АО «Drumuri-Edineț» на территории гор. Окница производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия по 23 улицам и двум проездам общей длиной — 15 км. на что было израсходовано — 287,5 тон асфальта на суму — 460,8 тыс. лей.
Также было отремонтировано три улицы в белом варианте ( щебеночное покрытие) длиной -640 метров на суму 220,4 тыс. леи.

Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
+14

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Oraşul Ocniţa                                                                                          Город Окница
PRIMĂRIA                                                                                              ПРИМЭРИЯ

 

                                                                                    DISPOZIŢIE

 

18 octombrie 2017 nr. 74

Cu privire la convocarea ședinței
ordinară a consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1) ;alin.(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006 şi în conformitate cu art.29 şi art. 32 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006
                                                                                      DISPUN :

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00, în incinta primăriei:

                                                                              ORDINEA DE ZI :

1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale anului 2017
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
2. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018
/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /
3. Privind finalizarea procedurii de lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , st. Ocnița”
/raportor — V. Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița/
4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orăşenesc Ocniţa pentru anul 2017
/ raportor — T. Arhiliuc , contabil — șef al primăriei/
5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 pe teritoriul oraşului Ocniţa
/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/
6.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2018
/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/
7. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
8. Cu privere la completarea statelor de personal ale Casei de Cultură Ocnița
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
9. Cu privire la vînzarea terenului aferent de pe str. Decebal, 9 cod cadastral 6201110.065
/ raportor -V.Matuseac ,specialist pentru reglementarea regimului funciar /
10 Cu privire la iniţierea de formare a unui bun public în sectorul 6201108
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar /
11. Cu privire la activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale și taxei pentru salubrizare
/ raportor – Cristina Suhaci, perceptor fiscal /

Primarul orașului Ocniţa                                                                               Ion CIUMAC

«Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal

Se anunță concurs cu privire la procurarea utilajului becuri LED în cadrul proectului «Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal» pentru 3 orașe Ocnița, Soroca, Cantemir.

Объявляется конкурс на закупку оборудования светодиодных светильников по проекту »Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal » для трех городов Окница Сорока Кантемир.

Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Consiliul Raional Dondușeni in parteneriat Consiliile Raionale Edinet, Briceni, Ocnița si cu Administrațiile Publice Locale de nivel I, Dondușeni, Edinet, Briceni și Ocnița, în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 8 cuprinde următoarele activități:

 • colectarea deșeurilor municipale atât din zona urbană, cât și din mediul rural;
 • colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;
 • transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în or. Edineț și or. Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile în or. Dondușeni;
 • colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare din or. Dondușeni;
 • sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din or. Edineț;
 • depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din or. Dondușeni;
 • promovarea compostării individuale.

Decizia Nr. 03-12/1415, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând pagina web http://donduseni.md/category/noutati/. De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Dondușeni, bir 2

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101 sau la adresa de e-mail consiliul@donduseni.md până la data de 15 septembrie 2017.

 

Persoane de contact:

Casapu Valeriu — Vicepreședinte Raionul Dondușeni  — 025122750

Covali Oleg  — Sef Direcție Elaborare Implementare Drumuri Construcții și Atragerea Investițiilor 025121266

2017_06_01_CPAP_WMZ8_final_RO

 

2017_07_25_PPEIM_WMZ8