Subiecte discutate și aprobate la ședința consiliului orășenesc din data de 13 mai

Subiecte discutate și aprobate la ședința consiliului orășenesc din data de 13 mai

 

Ședința consiliului orășenesc s-a desfășurat pe data de 13 mai. Cursul ședinței a fost monitorizat de către primarul Victor Artamaniuc și secretarul consiliului orășenesc, Axenia Plăcintă.

La propunerea consilierilor, în calitate de președinte a ședinței, a fost ales Vladimir Cozlovschii.

Aleșii locali au aprobat 9 decizii, preventiv studiate și discutate, în cadrul comisiilor consultative:

  1. Raport de activitate al primarului orașului Ocnița  pentru anul 2020 

/ raportor —   V. Artamaniuc , primar al  or. Ocniţa /

  1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni  în  domeniul protecţiei mediului în or. Ocniţa  pentru anul 2021                        

/ raportor —    M. Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița  /

  1. Aprobarea Regulamentului   cu privire la transportarea auto de călători pe teritoriul orașului Ocnița

/ raportor —    M. Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița  /

Cu privire la repartizarea profitului  net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”

/ raportor —     S. Rusnac, contabil — șef al  ÎM ” Apă — Canal Ocnița„  /

  1. Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

/ raportor  —  V. Artamaniuc , primar al or.Ocniţa /

  6 . Cu  privire  la acordarea unui  sprijin  material locatarilor blocului locativ situat pe str.  Ion Creangă, 41

/ raportor –M. Gîrtopan ,viceprimar al or. Ocniţa /

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane  mobile  utilizate   de angajații  primăriei  și instituțiile  subordonate din or. Ocnița

/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /

  1. Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Untu Galina

/raportor — A.Plăcintă, secretar al consiliului orăşenesc /

  1. Modificarea deciziei consiliului orăşenesc  Cu privire la formarea  comisiilor consultative de  specialitate, nr. 09/06 din 06 .11. 2019

/ raportor  —  V. Artamaniuc , primar al or.Ocniţa /

Primul subiect a fost Raportul de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2020.(vezi Raportul detaliat – Decizia 04-01)

Victor Artamaniuc a vorbit despre aportul și contribuția primăriei pe domenii, printre care:

Drumuri locale

1.Reparația străzii Burebista cu pavarea trotuarelor ( ambele părți) – 853 mii lei;

  1. Reparația curentă capitală a drumurilor din oraș — 1 mln 436 mii lei;
  2. Construcția parcării auto pe str. 50 ani ai Biruinței – 583 mii lei;
  3. Au fost realizate lucrări de reparație capitală , plombare, variantă albă, pietriș , în sumă totală de 1 mln 800 mii lei, inclusiv:

—  1mln 200 mii lei transferuri curente cu destinație specială;

—  600 mii lei a fost contribuția din bugetul local.

Lucrările de reparație a străzii Pușkin constituie 1 mln 800 mii lei.

Apă și canalizare:

A fost extins  apeductul  cu o lungime de 4 mii 400 metri,  pe străzile Unirii, 50 ani ai Biruinței, I. Vieru, Șevcenco, Tîrgului, Florilor, Pușkin, Crîlov , Burebista, Ștefan Vodă, Oziornaia, Zadnipru și Trandafirilor , suma cheltuielilor constituind  480 mii lei , din care 246,0 mii lei  a fost alocată de primăria or. Ocnița prin decizia  consiliului orășenesc  (construirea a 2 stații – 560 m.) și 234, 0 mii lei – din sursele financiare  ale  ÎM ” Apă-Canal Ocnița”;

A fost extins apeductul cu  814 metri până la cimitirul nou, suma fiind de72,6 mii lei; reparat sistemul de apă pe str. Pușkin, suma fiind de 94 mii lei; reconstruit sistemul de apă  pe str. Florilor în sumă de 80 mii lei.

O atenție deosebită în activitatea primăriei  o constituie măsurile de ajutorare a păturilor social-vulnerabile.

Prin decizia consiliului orășenesc  a fost deschisă  o cantină socială, cu alocarea a 50,0 mii lei , care a deservit  48 persoane pe parcursul a 4 luni .

Au fost perfectate 1100 anchete sociale, inclusiv  668 pentru perioada rece a anului. La domiciliu au fost deserviți 65 persoane. Au beneficiat:  de ajutor social 902 persoane; de sprijin familial 8 copii,   suma totală fiind de 32 mii lei; de suport monitar   4 familii,  suma totală fiind de 20 mii lei. Ajutorul material acordat de primăria or. Ocnița a constituit  89,9 mii lei.

La capitolul  Amenajarea teritoriului au fost efectuate lucrări  în sumă de 1 mln 650 mii lei.

De asemenea a fost extins sistemul de iluminat stradal care a necesitat cheltuieli în sumă de 190 mii lei.

A fost  construit gard la cimitirul vechi  —  140 mii lei. Au fost executate lucrări de curățire și defrișare  ( având  autorizațiile necesare ) a copacilor de pe teritoriului cimitirului vechi. ( Lemnele au fost repartizate  persoanelor singuratice – 82 persoane).

Totodată, primarul orașului Ocnița a menționat și susținerea activității instituțiilor de pe teritoriul administrat:

 Grădinița Ghiocel

Au  fost achiziționate jucării în sumă de 18 mii lei; cadouri pentru Anul Nou în sumă de 14,7 mii lei ; a fost construit un gard nou în sumă de 200 mii lei; au fost renovate foișoarele existente și construit unul nou foișor cu contribuția Fondului de Investiții.

Grădinița Lăstăraș

Pe parcursul anului  a fost reparată sala festivă, cabinetul metodic, antreul grupei ruse și procurate: complex de joacă; carusel cu 6 locuri; carusel cu 8 locuri; balansor; masă soare; frigider; mașină de spălat automat ș. a.

Casa de Сultură

A fost reparat tavanul de pe scena Casei de Cultură, cheltuielile fiind de 60, 9 mii lei;  pentru dansatorii din colectivele de dans au fost procurate: încălțăminte specială de dans  —  în sumă de 14,4 mii lei; maiouri cu simbolica or. Ocnița  — în sumă de 6 100 lei.

Biblioteca Emil Loteanu

Primăria a alocat 57 800 lei  pentru procurarea a  390  titluri de publicații  noi, inclusiv cărți  pentru copii și abonarea la periodice. Un  alt  beneficiu  pentru  bibliotecă și utilizatorii copii  a fost  alocarea  de către  primărie a 39 000 lei  pentru achiziționarea echipamentului performant – un proiector, 5 tablete, 1 imprimantă multifuncțională  și  5 flash card-uri, ceea ce va  contribui  la îmbunătățirea și diversificarea activităților destinate copiilor.

Raportorul a vorbit și despre menținerea Ordinii Publice și soluționarea petițiilor parvenite de la cetățeni.

Următoarele subiecte de pe Orinea de zi a ședinței Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni  în  domeniul protecţiei mediului în or. Ocniţa  pentru anul 2021, Aprobarea Regulamentului   cu privire la transportarea auto de călători pe teritoriul orașului Ocnița, au fost raportate de către Marcel Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița. (vezi Decizia 04-02; 04-03) și votate de către consilieri.

Consilierii au susținut și inițiativa de acordare a ajutorului material unei locuitoare a orașului, cât și acordarea sprijinului locatarilor unui bloc pentru reparația acoperișului, întru evitarea dărâmării blocului.

A fost votată unanim și Decizia Cu privire la repartizarea profitului  net al ÎM ” Apă Canal Ocnița”, raportor —     S. Rusnac, contabil — șef al  ÎM ” Apă — Canal Ocnița„ . (Vezi Decizia 04-04)

În cadrul ședinței, primarul orașului a prezentat audienței noul consilier – Petru Scorenco, venit în baza cererii de demisie a dlui Brodschi Alexandr,  consilier din partea  Blocului electoral ” ACUM DA și PAS„.

A finalizat ședința cu abordarea unor probleme și întrebări, din partea consilierului Igor Lucașciuc, care a pus în discuție închiderea str-lei Gării la intersecția cu 50 ani ai Biruinței; vânzarea strădală, brutărie, veceul public, câini vagabonzi. La subiectele expuse autoritățile au  venit cu răspunsuri argumentate.

Primarul Victor Artamaniuc a mulțumit tuturor celor, care contribuie  prin munca sa și  prin  deciziile  votate întru  prosperarea și  dezvoltarea orașului, referindu-se la consilierii Consiliului orașului Ocnița, aparatul primăriei, colegii,  conducătorii instituțiilor din subordonare, agenții economici, echipa de tineret,  cât și cetățenii  orașului.

La ședință au participat 14 din 17 consilieri.

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ