Dispoziție cu privire la stabilirea locurilor pentru afișaj electoral și a localurilor pentru întruniri cu alegătorii