SPRE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR!!!

SPRE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR!!!

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!!!

25.09.2020 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК

ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!!!

Примэрия г. Окница просит погасить все обязательства по выплатам налогов за недвижимость, земельный налог и местный сбор (за санитарную очистку). За несвоевременную уплату налогов предусмотрено начисление пени за каждый день просрочки.

Информацию по налогам можете получить в примэрии     г. Окница или по тел. 0/271/22666.

SPRE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR!!!

25.09.2020 EXPIRĂ TERMENUL DE ACHITARE

A IMPOZITELOR!!!!!

Primăria or. Ocnița solicită achitarea obligațiunilor fiscale (impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru salubrizare). La depășirea termenului de achitare se va calcula, în condițiile legale, penalitate pentru fiecare zi de întîrziere.

Informația în legătură cu impozitele o puteți primi în primăria or. Ocnița sau la tel. 0/271/22666.

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ