Ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița se va desfășura pe data de 13 decembrie 2018

Ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița se va desfășura pe data de 13 decembrie 2018

Ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului orășenesc Ocnița

 

Ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița se va desfășura pe data de 13 decembrie 2018,  ora 14, în incinta primăriei.

ORDINEA  DE  ZI  :

  1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2019 în prima lectură

/ raportor  — Dina Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei /

  1. Cu privire la aprobarea contractelor  de  delegare a unor servicii  ÎM “ Apă- Canal , Ocnița”

/ raportor  — Dina Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei /

  1. Cu privire la vânzarea terenului aferent de pe str. 50 ani ai Biruinţei , 77/B , număr cadastral  6201107.150

/ raportor  — V.Matuseac , specialist  pentru   reglementarea  regimului funciar /

  1. Cu privire la  transmiterea în proprietate a unui teren  aferent ( intravilan) , număr cadastral  6201111.409

/ raportor  — V.Matuseac , specialist  pentru   reglementarea  regimului funciar /

  1. Cu privire la  transmiterea în proprietate a unui teren situat în intravilan, număr cadastral

/  raportor -V.Matuseac,specialist  pentru  reglementarea  regimului funciar /

  1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2019 în a doua lectură

/ raportor  —  D. Scutelnic, contabil –şef  al  primăriei/

  1. Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul  2019

/ raportor – Axenia Plăcintă , secretar al  consiliului orăşenesc/

Ședinţa ordinară a consiliului orăşenesc se desfășoară în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală,  nr.436 din 28.12.2006  şi,  în conformitate cu  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436  din 28.12.2006.

Please follow and like us:
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ