Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

La 12 octombrie curent  a avut loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița. Agenda ședinței a cuprins 15 subiecte, prioritar fiind Gradul  de pregătire a sferei sociale a oraşului   Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă  a.a.2022-2023.  Referitor la această întrebare, viceprimarul Marcel Gîrtopan a raportat  detailat   despre acțiunile întreprinse  de  către primărie, instituțiile din subordonare și Î.M. ” Apă canal  Ocnița”.

În scopul bunei  funcționări ale instituțiilor din subordinea primăriei și a întregului oraș  în perioada rece  a anului, precum și în condițiile  nu prea favorabile la moment,  cu privire la  alimentarea localității cu  resurse energetice, a  fost  aprobată și o comisie  de gestionare a măsurilor organizatorice și de remediere în caz de  situaţii excepţionale cu privire la resursele energetice  pentru activitate în perioada rece  a.a. 2022-2023, pentru fiecare caz  în parte, în următoarea componență: Victor Artamaniuc, președinte, Marcel Gîrtopan,  secretar;  Eugeniu Cușnir, Rurinchevici  Nicolae —   consilieri locali; Anatoli Ghevco, director al ÎM ” Apă -Canal Ocnița.

Un rol important și o mare responsabilitate pentru  buna funcționare a orașului în perioada rece a anului îi revine Î.M. ” Apă canal  Ocnița”.  Subdiviziunea responsabilă de  întreținerea  drumurilor auto pe timp de iarnă sunt pregătite  pentru a interveni în caz de ninsori: în stocuri  există suficient material antiderapant  și încă mai urmează să fie  achiziționat. Unitățile de transport  pe parcurs au fost pregătite  pentru  intervenirea operativă  în caz de  polei , ninsori etc. (vezi raportul)

În cadrul ședinței au fost aprobate  alocări din soldul liber  la cont 01.01.2022, în sumă totală de 53,0 mii lei, se vor repartiza în felul următor: 3,0 mii lei — procurarea cadourilor locurilor câștigătoare la concursul „Родной город – наследие предков” organizat în cadrul implementării proiectului „Promovarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru  generațiile viitoare” finanțat de către Solidarity Fund; 50,0 mii lei – reparația curentă a clădirii fostei  farmacii nr. 19.  Totodată a fost corelat  bugetul local 47,7 mii lei, mijloace financiare  alocate  din  bugetul statului pentru  grădinițele de copii.

Totodată, informăm locuitorii orașului, în deosebi  persoanele cu  vărstă înaintată / singuratice , familiile social-vulnerabile că la ședință a fost  acceptată   preluarea  activității  și  proprietății Centrului medico-sanitar de zi ”Sfînta Agata” , situat pe str. M.Viteazu , 48  (clădirea fostului gimnaziu) deschis   în cadrul   proiectului “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” , implementat de Caritas Republica Cehă în parteneriat de cooperare  cu  Asociația Obștească Pro Development și  Asociația Obștească „Homecare” cu sprijinul financiar al Agenției Cehe pentru  Dezvoltare în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare a  Republicii Cehe.

Ulterior, au fost stabilite  impozitele și  taxele  locale pe teritoriul  administrat de   primărie. (deciziile  aprobate în cadrul ședinței  le găsiți  pe pagina oficială a primăriei primariaocnita.md  și  actelocale.gov.md )

La ședința prezidată de către consilierul Ivan Cațur au fost prezenți 13 consilieri din 17 aleși.

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ