Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Oraşul Ocniţa                                                                                          Город Окница
PRIMĂRIA                                                                                              ПРИМЭРИЯ

 

                                                                                    DISPOZIŢIE

 

18 octombrie 2017 nr. 74

Cu privire la convocarea ședinței
ordinară a consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1) ;alin.(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006 şi în conformitate cu art.29 şi art. 32 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006
                                                                                      DISPUN :

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00, în incinta primăriei:

                                                                              ORDINEA DE ZI :

1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale anului 2017
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
2. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018
/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /
3. Privind finalizarea procedurii de lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , st. Ocnița”
/raportor — V. Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița/
4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orăşenesc Ocniţa pentru anul 2017
/ raportor — T. Arhiliuc , contabil — șef al primăriei/
5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 pe teritoriul oraşului Ocniţa
/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/
6.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2018
/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/
7. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
8. Cu privere la completarea statelor de personal ale Casei de Cultură Ocnița
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
9. Cu privire la vînzarea terenului aferent de pe str. Decebal, 9 cod cadastral 6201110.065
/ raportor -V.Matuseac ,specialist pentru reglementarea regimului funciar /
10 Cu privire la iniţierea de formare a unui bun public în sectorul 6201108
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar /
11. Cu privire la activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale și taxei pentru salubrizare
/ raportor – Cristina Suhaci, perceptor fiscal /

Primarul orașului Ocniţa                                                                               Ion CIUMAC

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ