Reflectarea  activității  Î.M.” Apă Canal Ocnița”

Reflectarea  activității  Î.M.” Apă Canal Ocnița”

 

Stimați  Ocnițeni!

Primăria orașului Ocnița vă informează că, pe teritoriul orașului Ocnița, ghidată de APL  or. Ocnița  (consiliul orășenesc ca fondator;  primăria), activează Î.M. ” Apă Canal Ocnița”, director dl Anatoli Ghevco. Întreprinderea a fost înființată în anul 2012.

În activitatea sa,  Î.M.” Apă Canal Ocnița”,  se conduce de legislația în vigoare  în domeniu: (legile privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare , nr.303 din 13.12.2013; metrologia , nr. 19 din 04.03.2016 , privind calitatea apei potabile ,  nr. 182 din 19.12.2019 ; serviciilor publice de gospodărie comunală ; nr. 1402 din 24.10.2002 ;  hotărîrii  Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale , nr. 950 din 25.11.2013 , hotărîrilor ANRE cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare , nr. 950 din 25.11.2013 ; cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate , nr.489 din 20.12.2019 ș.a ) ,  de deciziile consiliului orășenesc  și  ordinile   directorului Î.M. Apă Canal Ocnița, dl Anatoli Ghevco.

La Întreprinderea Municipală la moment activează 60  angajați, în următoarele  subdiviziuni :

 1. Apeduct ( sistemul de aprovizionare cu apă potabilă )
 2. Canalizare ( rețeaua de canalizare )
 3. Salubrizare ( evacuarea  deșeurilor menajere ,întreținerea poligonului de depozitare a deșeurilor menajere ș.a)
 4. Amenajare  ( întreținerea scuarurilor, parcurilor , iluminat  stradal .. )
 5. Alte servicii

 

În continuare, vă prezentăm  acte  ce reflectă  activitatea  Î.M.” Apă Canal Ocnița”

 

Regulamente :

 1. Regulamentul de organizare și funcționare   a serviciilor  publice  de alimentare cu apă și  de canalizare din orașul Ocnița , aprobat prin decizia consiliului   orășenesc nr. 02/08 din 25.03.2021 ;  
 2. Regulamentul Consiliului de administrație și Regulamentul Comisiei de cenzori ale ÎM ” Apă Canal Ocnița„  ,aprobat prin decizia consiliului   orășenesc nr. 04/02 din 11.02.2015 ;

      Tarife :

 1. Tarife la serviciile  comunale ÎM „ Apă  Canal Ocniţa”(alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 01/04 din 08.09.2021 
 2. Tarife  pentru  evacuarea deșeurilor menajere , aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 08/09 din 08.09.2021
 3. Tarife auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „ Apă Canal Ocnița„  aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 06/03 din 08.06.2022
 4. Tarife noi la unele servicii furnizate de  către ÎM ” Apă – Canal , Ocnița ” aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 06/04 din 08.06.2022

 

Anual,  dl Anatole Ghevco vine în fața consilierilor locali cu un Raport a  ÎM ” Apă Canal, Ocnița” cu privire la activitatea  întreprinderii  și  la   indicatorii  de calitate  a serviciului  public   de alimentare cu apă  și de canalizare pentru anul precedent, vezi aici Raportul (nr.04/01din 16 martie, 2022)

 

ÎM ” Apă canal Ocnița ” este situată pe str. Mihai Viteazu ,6 .

Telefon de relații – 0/271/24786

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ