Primăria orașului Ocnița a aprobat Bugetul pentru anul 2021

Primăria orașului Ocnița a aprobat Bugetul pentru anul 2021

În ziua de 10 decembrie, în incinta primăriei orașului Ocnița, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului orășenesc. La ședință au fost propuse 14 proiecte de decizii pentru aprobare. Au fost prezenți 15 din 17 consilieri locali.

În cadrul întrunirii a fost aprobat unanim Bugetul pentru anul 2021 în prima și a doua lectură. S-a aprobat bugetul orașului Ocnița  pe anul 2021 la venituri în sumă de 16322,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 16323,1 mii lei, cu un sold bugetar negativ (deficit) de 1,0 mii lei, care va fi acoperit din contul veniturilor din privatizarea apartamentelor de către cetăţeni în sumă de 1,0 mie lei. Totodată, s-a stabilit că, la situaţia din 31 decembrie 2021, datoria internă a primăriei or. Ocnița nu va depăși 0,0 mii lei, datoria externă – 0,0 mii lei (echivalentul a 0,0 mii de dolari SUA). Soldul  garanţiilor externe va constitui 0,0 mii lei, iar soldul garanţiilor interne nu va depăși 0,0 mii lei.

Consilierii au votat și proiectul de decizie Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î.M. « Apă -Canal , Ocnița» (vezi Decizia 10-02). Conform acestei Decizii, activităţile care fac parte din serviciul de interes economic general încredinţat, sunt următoarele:

1) prestarea serviciilor de colectare a deşeurilor menajere;

2) prestarea serviciilor de transportare a deşeurilor menajere;

3) prestarea serviciilor de întreţinere a terenului pentru depozitarea deşeurilor menajere.

Ulterior, la ședință au fost aprobate Contractele de delegare  a serviciilor de amenajare, înverzire a teritoriului, a serviciilor de întreținere a sistemului de iluminat stradal și subsidiere către ÎM “Apă Canal , Ocnița”, (vezi Decizia 10-03).

A finalizat întrunirea consilierilor cu aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocnița pe anul 2021.

Ședința a fost condusă de consilierul Alexandr Brodschi.

10 decembrie  2020                                                                                                    

decizie 10-01 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2021 în prima lectură

 

decizie 10-02 Cu privire la atribuirea unor servicii de interes

 

decizie 10-03 Cu privire la aprobarea contractelor de delegare

 

decizie 10-04 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

 

decizie 10-05 Cu privire la transmiterea valorii unor mijloace

 

decizie 10-06 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc ” Aprobarea

 

decizie 10-07 Cu privire la atribuirea terenului cu nr. cadastral 6201104.124

 

decizie 10-08 Cu privire la aprobarea materialelor de transmitere

 

decizie 10-09 Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2021

 

decizie 10-10 Cu privire la prelungirea termenului unui contract de arendă

 

decizie 10-11 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2021 în a doua lectură

 

decizie 10-12 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2021

 

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ