HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 12 OCTOMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 12 OCTOMBRIE 2021

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 12 OCTOMBRIE 2021

 

Având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice determinate de pandemia COVID-19 la nivel orășenesc, creșterea    numărului  de cazuri  — 22 în săptămână (04.10-10.10.2021) creșterea ratei contagiozității, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, răspândirea comunitară intensă, ce atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVIP-19 in teritoriul  orașului  Ocnița,

în contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS CoV-2 și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire si răspuns la infecția COVID-19,

în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19,

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.63 din 08 octombrie 2021 și Comisiei  Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Ocnița, nr. 49 din 12 octombrie 2021 , Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

1.Se ia act de  informația prezentată de  dl Victor Artamaniuc , președintele comisiei  și  nota informativă prezentată de CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița   privind situația epidemiologică determinată de infecția cu COVID-19 la nivel  raional  în săptămâna 40 (04.10-10.10.2021) , inclusiv local săptămînă 22 (04.10-10.10.2021).

 

2.Se stabilește, în baza indicilor calculați de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pragul de alertă pentru   or. Ocnița  — cod roșu .

 

3.Se solicită în continuare respectarea la nivel de oraș a măsurilor generale de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform anexei nr.1,aprobate prin Hotărîrea CNESP nr.62 din 22.09.2021    (https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf) și Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița nr.28 din 23.09.2021.

 

4.Se solicită în continuare respectarea la nivel  de oraș a măsurilor de sănătate publică, stabilite pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform anexei.

  1. Se solicită în continuare promovarea și încurajarea vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu risc înalt de infectare, din următoarele categorii profesionale:

 

1) personalul din instituțiile de educație timpurie   ( gr. de copii ” Ghiocel„ și ” Lăstăraș„)

2) angajații  primăriei și ÎM ” Apă Canal Ocnița”, care acordă servicii, întrând în contact direct cu persoanele fizice;

3) angajații  instituțiilor culturale  ( Casa de Cultură ; Biblioteca public orășenească )

4) angajații  din  sectorul privat ( piețe ; obiecte comerciale /prestări servicii

 

  1. Se ia act despre modelul digital al Certificatului COVID-19 prevăzut la punctul 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița nr. 47 din 23 septembrie 2021 (certificat de vaccinare; certificat de recuperare; certificat de testare), conform anexei nr. 1, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova din data de 15 octombrie 2021.

       6.1. Se ia act despre modelul Certificatului COVID-19, emis de Ministerul Sănătății, prin Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19), în baza datelor prezentate de către instituțiile medico-sanitare. Certificatul COVID-19 se obține prin intermediul portalului electronic https://certificate-covid.gov.md.

       6.2. Certificatul COVID-19 poate fi prezentat în format electronic sau pe suport de hârtie, fiind însoțit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de identitate, pașaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimație de serviciu etc.).

 

  1. Primăria în sensul prezentei Hotărâri, pe perioada stării de urgență în sănătate publică stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate sunt instituite măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

 

  1. Se stabilesc competențele autorităților de supraveghere și control al respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița nr.47 din 23 septembrie 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

  1. Primăria orașului Ocnița va informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.

 

  1. 10. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică or. Ocnița sunt executorii pentru Primăria Ocnița , pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare ce locuiesc  și/sau activează pe teritoriul   localității..

 

  1. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

 

  1. Se solicită Sectorul de Poliție nr.1 (Ocnița) al SSP a IP al IGP subdiviziunea Ocnița, să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

 

  1. Prezenta Hotărâre va întra în vigoare la momentul publicării pe pagina web a Primăriei primăriaocnita.md facebook

 

       

           Președintele Comisiei                                        Victor Artamaniuc              

 

 

          Secretarul Comisiei                                           Anastasia Jdanova

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ