Detalii de la Ședința ordinară a consiliului orășenesc din data de 22 iulie

Detalii de la Ședința ordinară a consiliului orășenesc din data de 22 iulie

La 22 iulie, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului orășenesc. La întrunire au fost prezenți 14 din 17 consilieri.  Au fost supuse votului mai multe subiecte discutate și aprobate.

Primarul Victor Artamaniuc, din start, a îndemnat audiența la un dialog constructiv și calm, cu referire la subiectele ce urmează a fi supuse votului. Secretarul consiliului orăşenesc, Axenia  Plăcintă, în urma voturilor, a invitat-o pe Ecaterina Osețcaia, pentru a prezida ședința.

Unul dintre cele mai esențiale subiecte –audierea Raportului semianual cu privire la executarea bugetului pe anul 2020, a fost prezentat de către Dina Scutelnic, contabil-șef al primăriei.

Conform clasificației economice, primăria orașului Ocnița, în prima parte a anului, a înregistrat Venituri în sumă de 7348.2 mii lei şi Cheltuieli în sumă de 5522,4  mii lei (Informație detaliată, vezi http://primariaocnita.md/transparenta-decizionala/, Decizii 2020, Decizie 06-01)

Un alt subiect, Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2020 a fost votat din necesitatea alocării din soldul liber la cont la 01.01.2020 suma de 155,8 mii lei, după cum urmează:

21,8 mii lei – reparația curentă a trotuarului la terenul de joacă str. Burebista 57

95,0 mii lei – construcția unei porțiuni de apeduct str. Pușkin 39,0 mii lei – efectuarea unor lucrări cadastrale privind delimitarea unor teritorii

Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate http://primariaocnita.md/transparenta-decizionala/, Decizii 2020, Decizie 06-04)

Totodată, în cadrul ședinței, consilierii au susținut demersul directorului   ÎM ” Apă Canal, Ocnița” A. Ghevco,  Cu privire la necesitatea achiziționării  unei  unități de transport  – tractor  55 c.p.   și utilaj —  încărcător cu volumul  500  l în  sumă de până la 333 000 -00 lei,  întru   îmbunătățirea  calității muncii și sporirea operativității executării  lucrărilor de amenajare și curățire sanitară, din  profitul obținut din activitatea ÎM .

Aleșii locali au pus la vot și subiectul Cu referire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa. Au acceptat, după  obţinerea  autorizaţiei de la  organele  abilitate de mediu, defrişarea arborilor din spațiile verzi ale orașului, inclusiv  din preajma clădirilor consiliului raional și școlii de arte , IP Ocnița  rădăcinile  cărora  distrug  fundația clădirilor, bordurilor și  trotuarelor asfaltate, rețin procesul de  umiditate al pereților exteriori  al edificiilor.  Arborii de pe terenurile publice vor fi împărțiți familiilor  vulnerabile  din comunitate,  pentru utilizarea lor ca sursă de încălzire  a încăperilor în perioada rece a anului.

Încă un subiect votat de consilieri a fost Cu privire la scutire de  taxa locală  pentru agenții economici, ce activează pe teritoriul orașului, care prestează servicii de transport auto de călători.

Ședința ordinară a consiliului orășenesc s-a desfășurat în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală,  nr.436 din 28.12.2006 şi  în conformitate cu  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436  din 28.12.2006.

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ