Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Despre subiectele discutate la ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Consiliul orășenesc, recent a fost reunit într-o nouă ședință extraordinară, organizată în conformitate cu Dispoziția  emisă de primar.

 

Pe ordinea de zi au figurat o serie de proiecte de hotărâre ce urmau a fi supuse aprobării Consiliului Local.

După ce a fost supusă la vot Ordinea de zi, s-au aprobat următoarele subiecte: Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018; Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, în administrarea temporară a  Consiliului raional Ocniţa a  unor încăperi  a Casei de Cultură Ocnița; Privind formarea bunului imobil; Cu privire la unele completări în  Statutul ÎM  „ Apă Canal Ocniţa”; Cu privire la corectarea unei  erori  de identificare  a  titularului actului  justificativ  cu număr  cadastral 6201105115; Cu privire la schimbarea destinaţiei unei  construcţii, nr. cadastral 620111.260.01.02. Totodată, în cadrul ședinței, consilierii au votat pentru acordarea unui sprijin material, conform cererii parvenite din partea la câțiva cetățeni din oraș, aflați în impas.

După ce a fost declarată închisă ședința, s-a încheiat un ACORD DE COLABORARE între primăria Ocnița și AO Paradis, cu privire la implementarea proiectului ASALT — Acțiune, Schimbare, Activism, Lideri, Tineri. Proiectul dat presupune mobilizarea tinerilor din orașul Ocnița în activități de protecție a mediului. Astfel, vor fi plantați 5600 de pomi, amenajate 5 ha de spații verzi. Totodată, va fi amenajată o zonă de odihnă cu plajă la iazul din orașul Ocnița. Încă un lucru important va fi realizat prin intermediul acestui proiect – instalarea a 31 de pubele pentru colectarea deșeurilor.

Potrivit coordonatorului de proiect, Lilia Hropotinschii, costul total al proiectului, în $ conform bugetului constituie 41708,6 $.

Asociaţia Obştească „Paradis” implementează proiectul „ A S A L T”, în colaborare cu primăria Ocnița și, cu suportul financiar al GEF SGP, în cadrul “Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD”.

 

Please follow and like us:
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ