Архив категорий Informatii Publice

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Please follow and like us:

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Oraşul Ocniţa                                                                                          Город Окница
PRIMĂRIA                                                                                              ПРИМЭРИЯ

 

                                                                                    DISPOZIŢIE

 

18 octombrie 2017 nr. 74

Cu privire la convocarea ședinței
ordinară a consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1) ;alin.(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006 şi în conformitate cu art.29 şi art. 32 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006
                                                                                      DISPUN :

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00, în incinta primăriei:

                                                                              ORDINEA DE ZI :

1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale anului 2017
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
2. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018
/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /
3. Privind finalizarea procedurii de lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , st. Ocnița”
/raportor — V. Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița/
4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orăşenesc Ocniţa pentru anul 2017
/ raportor — T. Arhiliuc , contabil — șef al primăriei/
5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 pe teritoriul oraşului Ocniţa
/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/
6.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2018
/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/
7. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
8. Cu privere la completarea statelor de personal ale Casei de Cultură Ocnița
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
9. Cu privire la vînzarea terenului aferent de pe str. Decebal, 9 cod cadastral 6201110.065
/ raportor -V.Matuseac ,specialist pentru reglementarea regimului funciar /
10 Cu privire la iniţierea de formare a unui bun public în sectorul 6201108
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar /
11. Cu privire la activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale și taxei pentru salubrizare
/ raportor – Cristina Suhaci, perceptor fiscal /

Primarul orașului Ocniţa                                                                               Ion CIUMAC

Please follow and like us:

Taxe Locale

Taxele locale 2017

Please follow and like us: