Invitaţie de prezentare a ofertelor

Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 92 din 17.11.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA
Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1
Telefon/fax 373 271 22361
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI CRISTINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908

Invitation

Please follow and like us:
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ