TAXELE locale pe teritoriul oraşului Ocniţa, pentru anul 2019

TAXELE locale pe teritoriul oraşului Ocniţa, pentru anul 2019

TAXELE  locale pe teritoriul oraşului  Ocniţa, pentru anul 2019

 

1.Se stabilesc  şi se pun în aplicare, începînd cu 01 ianuarie 2019 pe teritoriul oraşului Ocniţa următoarele taxe locale :

 • taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
 • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii ;
 • taxa de piaţă;
 • taxa pentru cazare;
 • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
 • taxa pentru salubrizare;
 • taxa pentru dispozitivele publicitare.

2.Se stabilesc cotele taxelor locale , termenele lor de plată şi de prezentarea dărilor de seamă , după cum urmează :

 

 

  Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură
a cotei
Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite
1 2 3 4
a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei

 220 lei  anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise 0,1 % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

 

5% Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
d) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

 Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii

Conform anexei nr. 1 Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
e) Taxă de piaţă Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor  20 lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
f) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare 4 % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
g) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului Numărul de unităţi de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 • lunar 150 lei

pentru fiecare autoturism cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv;

·               lunar 400 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de la 9 locuri pînă la 16 locuri  inclusiv.

·                    lunar 600 lei

·                   pentru fiecare  autoturism cu capacitatea de la 16 locuri şi m.m.

·

·                   -7-

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
h) Taxă pentru salubrizare Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol   2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă Calculul şi colectarea  se va efectua de  perceptorii fiscali  din primărie în termenii  stipulaţi în art. 281-282 Cod Fiscal

p/u impozitele imobiliare.

i) Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar a) dispozitive publicitare situate/ instalate  separat  de clădiri :

1 mp – 400 lei/an

1,01 mp – 5mp – 300 lei pentru 1 mp/an

5,01 mp-10 mp – 200 lei pentru 1 mp/an

peste 10 mp – 150 lei pentru 1 mp/an

 

Notă:

·          în caz dacă suprafaţa

publicitară este bilaterală, una din părţi se va achita în proporţie de  75 % din costul 1mp.

 

·          pentru agenţii

economici  cu adresa juridică  în perimetru localităţii   amplasarea publicităţii exterioare constituie 50% din taxa pentru agenţii economici înregistraţi în afara  localităţii.

b) dispozitive publicitare / afişe, pancarde , panouri şi alte mijloace tehnice suspendate pe pereții și acoperișurile  clădirii,  indiferent  de adresa juridică a agentului economic

—  50 lei mp/an

 

Trimestrial, pînă la data

de 25 a lunii imediat

următoare trimestrului

gestionar

                                

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.

 

 1. Se scutesc de plata :
 2. a) taxei pentru amenajarea teritoriului-  fondatorii gospodăriilor ţărăneşti ( de fermier) care au atins vîrsta de pensionare; 
 3. b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  pe teritoriul APL — organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului  unităţilor administrativ – teritoriale;
 4. c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii(reclamei) — producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
 5. d) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii   —  persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare , inclusiv  care  confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.
 6. e) taxei pentru salubrizare — copiii pînă  la vîrsta de 7 ani inclusiv , pensionarii peste vîrsta de 75 şi persoanele ţintuite la pat .
 7. f) tuturor taxelor locale —  autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele  de toate nivelurile, proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionare  în interes public , pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.
 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2019.
Please follow and like us:
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ