La Ședința consiliului orășenesc a fost ales viceprimarul orașului Ocnița

La Ședința consiliului orășenesc a fost ales viceprimarul orașului Ocnița

 

La ședința consiliului orășenesc au fost puse în discuție și votate mai multe subiecte importante pentru administrarea orașului Ocnița, printre care, alegerea viceprimarului, aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2020 etc.

În funcția de viceprimar al orașului Ocnița, pe perioada mandatului primarului or.Ocniţa ,  a fost aleasă Anastasia Jdanova, a.n. 1989. Totodată, s-a aprobat bugetul local pe anul 2020 la venituri în sumă de  15961,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15962,2 mii lei, cu un sold bugetar negativ (deficit) de 1,0 mii lei, care va fi acoperit din contul veniturilor din vânzarea apartamentelor către cetăţeni în sumă de 1,0 mie lei.

Ședința s-a desfășurat conform următoarei Ordine de zi:

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului or. Ocniţa

/ raportor –  V.Artamaniuc , primar al or. Ocniţa

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2020 în prima lectură

/ raportor  — D. Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei

 1. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

/ raportor –D. Scutelnic  , contabil — şef al primăriei /

 1. Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2020

/ raportor – V.Matuseac, specialist al primăriei/

 1. Cu privire la stingerea unor datorii  de la impozitul  pe  bunul imobil 

/raportor –  L.Dovgani , specialist al primăriei  /

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2020 în a doua lectură

/ raportor  —  D. Scutelnic, contabil –şef  al  primăriei/

 1. Cu privire la aprobarea unor completări în Contractul  de delegare  a serviciilor de întreținere a sistemului de iluminat  stradal  pe teritoriul or .Ocnița către ÎM “   Apă Canal , Ocnița”.

/ raportor  — D. Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei /

 1. Cu privire la aprobarea proiectul Contractului privind  subsidierea   ÎM ”Apă Canal,  Ocnița”

/ raportor  — D. Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei /

 1. Modificarea deciziei consiliului orăşenesc  Cu privire la formarea   comisiilor consultative de  specialitate  , nr. 09/05 din 06.11.2019    

/raportor – A. Plăcintă ,secretar al consiliului /

 1. Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2020 

/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/

 1. Cu  privire  la acordarea unui  sprijin  material   cet. Valeria Cernatînscaia

/ raportor –A. Plăcintă , secretar al consiliului orășenesc /

S-a votat: Pentru – 15  ;  contra — 0;   s-au  abţinut — 0

Președintele ședinței consiliului orășenesc a fost Eugeniu Cușnir.

Primarul Victor Artamaniuc a felicitat noul viceprimar al orașului Ocnița, dorindu-i mult succes, inițiativă și responsabilitate. Cuvinte de felicitare, încurajare și susținere a candidaturii alese la funcția de viceprimar, au fost rostite de mai mulți consilieri. Anastasia Jdanova, la rândul ei, a mulțumit tuturor pentru felicitări și  încrederea acordată.

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ