Anunț cu privire la convocarea ședinței ordinare din data de 22 iulie 2020

Anunț cu privire la convocarea ședinței ordinare din data de 22 iulie 2020

 

 

Primarul orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, anunță despre convocarea şedinţei ordinare  a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data  de  22 iulie  2020. Ședința se va desfășura în incinta primăriei, la ora 11.00.

În cadrul întrunirii, consilierii orășenești vor pune la vot următoarele subiecte:

  1. Raportul semianual  privind executarea bugetului pe anul  2020

/  raportor  — D. Scutelnic , contabil — șef al primăriei /

  1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare  a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2020

/ raportor – D. Scutelnic , contabil-şef al primăriei /

  1. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a unui bun imobil proprietatea publică  a UAT orașul  Ocniţa , raionul Ocniţa

/ raportor – V. Matuseac, specialist al primăriei/

  1. Privind achiziționarea unor  mijloace fixe speciale

                  /  raportor  —  A.Ghevo, director al ÎM ” Apă Canal, Ocnița”/

  1. Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa

/ raportor –  M. Gîrtopan , viceprimar al or. Ocnița /

  1.   Cu privire la scutirea parțială  de  taxe locale a unor agenți economici                                                      

/ raportor  — A. Placintă, secretar al consiliului  /

 

Ședința ordinară a consiliului orășenesc se desfășoară în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală,  nr.436 din 28.12.2006 şi  în conformitate cu  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436  din 28.12.2006.

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ