Ședința consiliului orășenesc din data de 10 octombrie

Ședința consiliului orășenesc din data de 10 octombrie

La 10 octombrie, anul curent, în incinta primăriei s-a desfășurat ședința consiliului orășenesc. Au fost prezenți  11 consilieri din 17. S-au discutat mai multe subiecte importante, fiind  votate mai multe decizii, cu privire la:

  1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale  anului 2018;

/ raportor – D. Scutelnic, contabil — şef al primăriei /

  1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018;

/ raportor – D. Scutelnic  contabil-şef al primăriei /

  1. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2018-2019;

/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /

  1. Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa;

/ raportor – V. Romaniuc, viceprimar al  oraşului Ocnița /

  1. Privind abrogarea deciziei consiliului orășenesc  , nr. 07/07 din 19.10.2016;

/ raportor – V. Romaniuc , viceprimar al  oraşului Ocnița /

  1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019  pe teritoriul oraşului  Ocniţa;

/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/

7.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente   acestora  pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2019;

/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/

  1. Cu privire la scutirea parţială  de plata impozitului  pe  bunurile imobiliare   unor categorii  de  persoane  pentru anul 2019;

/raportor — A.Plăcintă, secretarul consiliului orăşenesc /

  1. Cu privire la aprobarea  modificărilor  şi completărilor  ce se   operează în Regulamentului privind   acordarea  premiilor anuale   persoanelor ce deţin  funcţii de demnitate publică din primăria or. Ocniţa;

/raportor — A.Plăcintă, secretarul consiliului orăşenesc /

10.Cu privire la expunerea  la licitaţie pentru  înstrăinare ,prin vînzare , a bunului public din

domeniul privat situat pe str.  50 ani ai Biruinței 77/B;

/raportor –  V. Matuseac, specialist  al primăriei/

  1. Modificarea deciziei consiliului orăşenesc  Cu privire la formarea    comisiilor consultative de  specialitate, nr. 04/05 din 17 iulie 2015;

/raportor – A. Plăcintă ,secretar al consiliului /

  1. Cu privire la acordarea unui sprijin material cet. Dediu Nina;

/ raportor – A. Plăcintă, secretar al  consiliului orăşenesc  /

A prezidat ședința consiliului orășenesc Galina Zalevscaia.