Impozite locale şi cote aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria orașului Ocnița, pentru anul 2019

Impozite locale şi cote aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria orașului Ocnița, pentru anul 2019

 1.Se stabileşte pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa  pentru anul 2019 următoarele  impozite locale şi cote aferente acestora:

 

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare, aferente bunurilor imobiliare evaluate de către organul cadastral teritorial:

 

Tipul obiectelor Cotele concrete
Bunuri imobiliare cu destinaţie locativă

( apartamente şi case de locuit individuale),  terenuri aferente acestor bunuri

 

0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare

Garaje şi terenuri pe care acestea sînt amplasate 0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare
Terenuri agricole cu construcţii amplasate pe ele 0,3 % din valoarea estimată a bunurilor imobiliare
Bunuri imobiliare cu destinaţie comercială şi industrial ( inclusiv terenurile) 0,3 %  din valoarea estimată a bunurilor imobiliare (cotă fixă)

 

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare , aferente bunurilor imobiliare neevaluate de către organul cadastral teritorial

Tipul obiectelor Cotele concrete
Pentru  clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare neevaluate de către organele cadastrale  teritoriale / conform valorii estimate/ 0,1% din valoarea de bilanţ  a bunurilor  imobiliare( cu destinație agricolă ) ale persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de  întreprinzător
0,2% din costul bunurilor imobiliare( alte bunuri imobiliare) ale persoanelor fizice /cetăţeni/

 

 

Cotele concrete ale impozitului funciar, aferente terenurilor neevaluate de către organul

cadastral teritorial

 

Tipul terenurilor  Cotele concrete
1.Terenurile cu destinaţie agricolă

/ toate terenurile , altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor/

—          care au indici cadastrali 1,5 lei pentru 1 grad hectar
—          care nu au indici cadastrali 110 pentru 1 hectar
2.Terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor
—          care au indici cadastrali 0,75  lei pentru 1 hectar
—          care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
 

-9-

 
3. Terenurile ocupate de obiecte acvatice
—          terenurile ocupate de obiecte acvatice

/ iazuri, lacuri etc-/

115 lei pentru 1 hectar
4. Terenurile din extravilan, intravilan
—          terenurile atribuite de către APL ca

loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

4  lei pentru 100 m2
—          terenurile destinate întreprinderilor

agricole , alte terenuri  neevaluate  de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2
—          terenurile pe care sînt amplasate

clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

350 lei pentru 1 hectar
—          alte terenuri neevaluate de către

organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar