Ședința ordinară din 10 februarie 2022

Ședința ordinară din 10 februarie 2022

Pe data de 10 februarie 2022, în incinta primăriei, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului orășenesc. Întrunirea a fost moderată de către dna Ecaterina  Osețcaia, consilier local, profesoară la LT„Gh. Biruitorul„.

În cadrul ședinței au fost prezentate 12 proiecte de decizii.

Dna Dina Scutelnic, contabilul -șef al primăriei a informat audienta despre executarea Bugetului pentru anul 2021.  În ansamblu, anul precedent, pentru  oraș a fost un an favorabil.  Bugetul la Venituri a fost  executat  112 %   față de cel planificat, ceea ce a influențat favorabil asupra activității  primăriei (s-au efectuat mai multe lucrări de dezvoltare a localității – drumuri,  pavare trotuare, reparații, procurare   mașini specializate  etc). (decizie 02 01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2021; decizie 02 02 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare)

Pe parcurs, consilierii  au audiat Dările de seamă ale directorilor  instituțiilor preșcolare  ”Ghiocel„ – dna Mariana Kostenco  și  ”Lăstăraș„ – dna Galina Postovan. (decizie 02 03 Raportul de activitate a grădinițelor de copii)

La ședință a fost aprobat  Planul  de acțiuni în domeniul  protecției  mediului  în orașul Ocnița pentru anul 2022, prezentat de dl Marcel Gîrtopan, viceprimarul or. Ocnița. (decizie 02 04 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul)

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din 17 pe listă.

 

P.S:  Toate actele emise de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate în Registrul de Stat al Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Decizii 2022 — Primăria orasului Ocnița (primariaocnita.md)

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ