Decizii 2022

decizie 06-01 Cu privire la măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale a

decizie 06-02 Cu privire la demontarea unor piloni

decizie 06-03 Cu privire la aprobarea tarifelor auxiliare prestate

decizie 06-04 Cu privire la aprobarea tarifelor noi la unele

decizie 06-05 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 06-06 Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun

 

decizie 05-01 Raport de activitate al primarului orașului Ocnița pentru anul 2021

decizie 05-02 Cu privire la selectarea porțiunilor de drum local

decizie 05-03 Cu privire la aprobarea costului unui

decizie 05-04 Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a

decizie 05-05 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 05-06 Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc

decizie 05-07 Privind formarea bunului imobil

decizie 05-08 Cu privire la expunerea la licitaţie publică pentru obținerea

decizie 05-10 Cu privire la conferirea titlului „ Cetăţean de onoare al or. Ocniţa”

decizie 05-11 Cu privire la darea în locaţiune a unui bun public neutilizat str. M.Viteazu ,48

decizie 05-14 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal or. Ocnița

decizie0401 Raportul ÎM ” Apă Canal, Ocnița”cu privire la activitatea

decizie0402 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administrație

decizie0403 Cu privire la organizarea unei cantine de ajutor social în or.Ocniţa

decizie0404 Cu privire la aprobarea Regulamentului

decizie0405 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 03 01 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din data de 09.02.2022 (2)

decizie 02 01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2021

decizie 02 02 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

decizie 02 03 Raportul de activitate a grădinițelor de copii

decizie 02 04 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul

decizie 02 05 Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022

decizie 02 06 Cu privire la iniţierea formării unui bun imobil

decizie 02 07 Privind iniţierea lucrărilor de delimitare

decizie 02 08 Aprobarea Statelor de personal a ÎM „ Apă Canal Ocniţa”

decizie 02 09 Completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al primăriei

decizie 02 10 Completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la

decizie 02 11 Modificarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea

decizie 02 12 Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul orașului Ocnița

decizie 03 01 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din data de 09.02.2022