Архив категорий Informatii Publice

Audieri Publice cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ocnița pentru anii 2022-2026

Plan_Actiuni_SDSE_Ocnita_2022-2027

La data de 23.11.2021, în incinta Bibliotecii orășenești au avut loc dezbaterile publice cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ocnița pentru anii 2022-2026. Au fost puse în discuții cele mai stringente idei de proiecte pe care  primăria orașului, de comun cu instituțiile subordonate, va trebui să le realizeze în următorii 5 ani, întru  dezvoltarea infrastructurii localității  și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor.

Participanții la audierile publice au venit cu un șir de propuneri și solicitări care vor fi luate în calcul, prin includerea  în Planul de acțiuni și executarea lor   în următorii ani 5 ani, conform bugetului local disponibil prognozat și atragere de investiții.

Luând în considerație opiniile cetățenilor, acțiunile prioritare ale primăriei vor fi îndreptate spre crearea condițiilor de trai mai confortabil (drumuri , parcuri și alte utilități publice reconstruite) și dezvoltarea economică (atragerea investițiilor și investitorilor pentru crearea locurilor de muncă).

Audieri publice privind elaborarea Bugetului oraşului Ocnița pentru anul 2022

Audierile  publice, pe marginea proiectului Bugetul  orașului Ocnița  pe anul 2022, s-au desfășurat pe data de  23 noiembrie, în sala de lectură a Bibliotecii  publice orășenești Emil Loteanu.

La eveniment au fost  prezenți primarul orașului, Victor Artamaniuc, precum și viceprimarii Anastasia Jdanova și Marcel Gîrtopan, consilieri, agenți economici, simpli cetățeni ai orașului, interesați de acest subiect.

Proiectul bugetului pentru anul 2022 a fost prezentat de către Dina Scutelnic,  contabilul-șef al primăriei. Inițial, Dina Scutelnic a  familiarizat auditoriul  cu  noțiunea de Buget  a unei UAT / oraș, menționând că Bugetul oraşului este un document de bază, important, atât pentru autorităţile publice locale, cât şi pentru întreaga comunitate, deoarece reprezintă un raport financiar care face legătura dintre utilizarea banilor publici şi atingerea obiectivelor comunităţii pe parcursul unui an calendaristic.

Prin urmare, elaborarea şi implementarea bugetului înseamnă un efort comun depus de toţi membrii orașului (atât oficiali, cât şi cetăţenii de rând).

Planificarea bugetară la nivelul autorităţilor locale / oraș este reglementată de patru legi:

— Legea privind finanţele publice locale

— Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

— Legea bugetului anual de stat

— Legea privind administraţia publică locală

 

Bugetul constă din două părţi: venituri şi cheltuieli.

La capitolul venituri sunt incluse sursele de formare a bugetului (impozite, taxe locale etc.) achitate de către întreprinderi şi cetăţeni. La capitolul cheltuieli sunt indicate activităţile ce vor fi efectuate din sursele acumulate la partea de venituri. Sursele acumulate sunt destinate pentru acoperirea unor cheltuieli ale instituţiilor bugetare (salariile, serviciile comunale, hrana copiilor, amenajarea teritoriului, construcţii şi reparaţii).

Bugetul oraşului indică cum Primăria planifică să acumuleze mijloace necesare pe parcursul anului şi modul de cheltuire a banilor publici.

Contabilul-șef al primăriei orașului Ocnița, Dina Scutelnic, succint, a prezentat Proiectul de buget al orașului  Ocnița pentru anul 2022

Proiectul bugetului Venituri 2022

 

Proiectul bugetului Cheltuieli 2022

În cadrul audierilor publice au fost  înaintate mai multe propuneri :

—  reducerea cheltuielilor pentru iluminatul stradal,  prin  reducerea numărului de  corpuri de iluminat stradal și/sau trecerea la un program de  iluminat stradal limitat;

— atragerea investițiilor sau alocarea  de mijloace financiare  pentru amenajarea unui teren   pentru  tinerii din oraș  (terenul din spatele clădirii Casei de Cultură);

— alocarea finanțelor pentru procurarea mobilierului nou în Bibliotecă;

 

— reparația drumului de acces spre grădiniță  de copii Lăstăraș;

 

— amenajarea unui teren pentru  parcarea  autotransportului  în  preajma grădiniței de copii Ghiocel.

Analizând propunerile și sugestiile din formulare, precum și cele expuse verbal în cadrul audierilor, dl  Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița a apreciat pozitiv interesul cetăţenilor faţă de principalul document de reper în activitatea primăriei, dar și de implicarea lor activă   în procesul de luare a deciziilor.

Propunerile făcute în cadrul audierilor publice vor fi examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate  și consiliului orășenesc.

 

 

Sute de pomi plantați în orașul Ocnița

 

Astăzi, 19 noiembrie, primarul Victor Artamaniuc, alături de viceprimarii Marcel Gîrtopan și Anastasia Jdanova, împreună cu angajații Aparatului Primăriei au plantat 350 de arbori și arbuști.

La acțiunea de înverzire a orașului s-a alăturat și colectivul Biroului de Probațiune Ocnița, angajații de la ÎM Apa-Canal și elevii clasei a XII, LT M. Sadoveanu.

Plantarea pomilor a fost efectuată pe lotul de teren de la intersecția străzilor Turghenev și I. Creangă. Potrivit lui Victor Artamaniuc, pe acest teritoriu va fi amenajată o zonă de odihnă, teren de joacă pentru copii.

 

Revitalizarea Aleei personalităților marcante

 

A fost reamenajată Aleea personalităților marcante din orașul Ocnița.

S-au realizat lucrări de pavare, curățare și amenajare și, totodată, la decizia autorităților, s-au efectuat tăieri de întinerire a salciei, care regenerează bine.

Lucrările au fost îndeplinite de către SRL Nostralit serv, în colaborare cu IM Apa Canal Ocnita, director Anatolie Ghevco.

Potrivit primarului Victor Artamaniuc, pentru revitalizarea Aleei personalităților marcante, primăria orașului Ocnița a investit 800 mii lei, proiect votat de către consilieri.

 

Audieri Publice

ANUNȚ

Stimați locuitori ai orașului Ocnița,

Primăria orașului Ocnița vă invită la Audieri Publice , care vor avea loc pe data de 23 noiembrie 2021,  ora .10.00  în incinta Bibliotecii publice orășenești ”Emil Loteanu” Ocnița

str. Independenței, 49.

 

Subiectele Audierilor:

  1. Proiectul bugetului or. Ocnița pentru anul 2022
  2. Strategia de dezvoltare   socio — economică  a oraşului Ocniţa pe a.a.2022 -2027

 

      Locuitorii orașului Ocnița  pot prezenta  propuneri  pe marginea  Proiectului  bugetului   pentru anul 2022  și Strategiei  de dezvoltare   socio- economică  a oraşului Ocniţa pentru  a.a.2022 -2027  la adresa de e-mail:primaria-ocnita@rambler.ru ; primaria.ocnita@mail.ru

 

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 03  NOIEMBRIE 2021

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ or.  OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 03  NOIEMBRIE 2021

 

Având în vedere  faptul că un copil ce frecventează grădinița de copii   ”Lăstaraș” a fost diagnosticat  pozitiv cu  COVID – 19 , în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009, privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, art. 7.5   din   Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic din orașul  Ocnița, pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , aprobat prin hotărârea  CTESP or. Ocnița , 26 din 26.08.2021 Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița,

HOTĂRĂȘTE :

  1.    Se    plasează   în autoizolare  la domiciliu  toți copiii,  angajații ce deservesc    grupa nr. 4  ” Albinuțile”  a grădiniței de copii ” Lăstăraș”  pentru o perioadă de  14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu  copilul confirmat  „COVID-19 – pozitiv”.  Activitatea grupei  se va efectua online.
  2. Dna Galina Postovan , directorul gr. de copii ” Lăstăraș”  va informa personalul (didactic și nedidactic), părinții, asupra cazului dat, întru  prevenirea  în viitor a îmbolnăvirilor cu virusul   SARS-CoV-2  în cadrul  instituției preșcolare.

 

 Președintele Comisiei                                                  Victor Artamaniuc               

 

 

          Secretarul Comisiei                                                   Anastasia Jdanova

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

 

La data de 20 octombrie a avut loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc Ocnița. În cadrul întrunirii ghidate de primarul Victor Artamaniuc, consilierii au discutat și votat 14 subiecte, înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Cele mai relevante întrebări au fost: cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a orașului pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă, anul 2021-2022, raportate de către Marcel Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița, Decizia 09/01, vezi AICI; cu privire la stabilirea impozitelor locale și cotelor aferente acestora, Decizia  nr.09/04 vezi AICI; cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare, anul 2022, Decizia 09/07, vezi AICI; cu privire la transmiterea bunului imobil – Stația de epurare a apelor uzate (Biotal 50) la balanța ÎM Apă Canal Ocnița; cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orașului Ocnița pentru anul 2021, Decizia 09/14, vezi AICI.

Potrivit Secretarului consiliului orășenesc, Axenia Plăcintă, la ședință au fost prezenți 13 din 17 consilieri.

Președintele ședinței consiliului orășenesc a fost Igor Lucașciuc.

 

Pentru informaretoate  actele  emise  de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate  în Registrul de Stat al Actelor Locale ( actelocale.gov.md)