Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

 

La data de 20 octombrie a avut loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc Ocnița. În cadrul întrunirii ghidate de primarul Victor Artamaniuc, consilierii au discutat și votat 14 subiecte, înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Cele mai relevante întrebări au fost: cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a orașului pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă, anul 2021-2022, raportate de către Marcel Gîrtopan, viceprimar al or. Ocnița, Decizia 09/01, vezi AICI; cu privire la stabilirea impozitelor locale și cotelor aferente acestora, Decizia  nr.09/04 vezi AICI; cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare, anul 2022, Decizia 09/07, vezi AICI; cu privire la transmiterea bunului imobil – Stația de epurare a apelor uzate (Biotal 50) la balanța ÎM Apă Canal Ocnița; cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orașului Ocnița pentru anul 2021, Decizia 09/14, vezi AICI.

Potrivit Secretarului consiliului orășenesc, Axenia Plăcintă, la ședință au fost prezenți 13 din 17 consilieri.

Președintele ședinței consiliului orășenesc a fost Igor Lucașciuc.

 

Pentru informaretoate  actele  emise  de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate  în Registrul de Stat al Actelor Locale ( actelocale.gov.md)

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ