Ședința Consiliului orășenesc din data de 12 decembrie

Ședința Consiliului orășenesc din data de 12 decembrie

 

La data de 12 decembrie 2022  a avut loc ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița. Agenda de lucru a cuprins 9 subiecte. La ședință au fost prezenți  15 consilieri din 17.

Subiectul prioritar a fost  Aprobarea  bugetului orașului Ocnița pentru  anul  2023.   Dna  Dina  Scutelnic,  contabila  — șefă,   a ieșit în fața consilierilor cu  o informație amplă  cu privire la ” Veniturile”  așteptate  de  APL  Ocnița și ”Cheltuielile”  programate  pe anul viitor. În urma  dezbaterilor,  Bugetul orașului Ocnița  pentru anul  2023 a fost aprobat  la venituri în sumă de 22649,4 mii lei şi, la cheltuieli — în sumă de 23169,0 mii lei, cu un sold bugetar negativ (deficit) de 519,6 mii lei, care va fi acoperit din contul veniturilor din vânzarea apartamentelor către cetăţeni în sumă de 1,0 mie lei și din soldul liber la cont la data de 01.01.2023 în sumă de 518,6 mii lei.

Pentru anul  2023,  la capitolul reparația  drumurilor,  s-au rezervat 4 867,5 mii lei.

Totodată , în  componența bugetului  local a fost  aprobat  și fondul de rezervă  în mărime  de 100,00 mii lei .

În cadrul  ședinței a mai fost  aprobat Contractul  privind subsidierea ÎM “Apă-Canal Ocnița ”  pentru anul  2023 (amenajarea teritoriului și întreținerea iluminatului stradal ).

Suma contractului  a fost aprobată în mărime  de 2 500 000 -00 lei , ce este cu 600 000 – 00 lei  mai  mare față de anul 2022 .

La ședință a fost aprobat Programul de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul  2023, propus de dl Victor Artamaniuc , primarul  or. Ocnița.

La întrunirea consilierilor au fost planificate pentru vot  următoarele subiecte:

1) Cu privire la executarea bugetului orașului Ocnița pe anul 2022;

 2)Raportul de activitate a  Casei de Cultură Ocnița   pentru  anul 2022;

3) Raportul primarului  or. Ocniţa сu privire la starea  social — economică  a  or. Ocniţa  a. 2022                                                          

4) Executarea bugetului orăşenesc  pe  I jumătate a anului   2023 ș.a.

  La ședință au mai  fost  examinate întrebările  ce țin de :

  — radierea din oficiu a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  inactive din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

  —   alocarea  unor terenuri pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare             

  —   modificarea  deciziei consiliului orășenesc  Cu privire la aprobarea    costului unui  bilet de  călători  în  transportul  public  local, nr. 05/03 din 27.04.2022 

  — aprobarea  Statelor de personal a  ÎM „ Apă Canal Ocniţa”.

Președintele ședinței Consiliului orășenesc a fost Eugeniu Cușnir.

 

 (Deciziile  aprobate în cadrul   ședinței  le găsiți  pe pagina oficială a primăriei primariaocnita.md  și  actelocale.gov.md )   

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ