Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa oferă asistență și consultații fiscale contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa oferă asistență și consultații fiscale contribuabililor

În contextul demarării activităţii cu genericul „Ziua contribuabilului” în primăria oraşului Ocniţa, funţionarul fiscal, Anatolie Cucer, conform unui grafic prestabilit, a deservit agenţi economici, funcţionari publici, precum şi persoane fizice, oferindu-le soluţii la probleme de ordin fiscal.
Potrivit inspectorului fiscal, Anatolie Cucer, printre subiectele discutate au fost următoarele:
📌Evidența terenurilor agricole ce aparțin persoanelor fizice decedate care nu sunt înregistrate după moștenitor;
📌Calcularea impozitului pe venit la înstrăinarea unui teren;
📌Calcularea impozitului funciar la persoanele fizice care au în arendă terenuri;
📌Înregistrarea Contractelor de Locațiune la Serviciul Fiscal de Stat;
📌Modalitatea де calculare Taxei pentru amenajarea teritoriului pentru gospodăriile țărănesti;
📌Modalitatea de calculare și achitare a impozitului pe bunurile immobiliare pentru anul 2022 etc.
Astfel de activităţi, întreprinse de Inspectoratul fiscal, se desfăşoară prin toate primăriile din ţară.

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ