Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

   Pe data de  27 aprilie curent,  în incinta primăriei orașului Ocnița  a avut   loc  ședința ordinară a  Consiliului orășenesc Ocnița. În cadrul acestei ședințe  au fost examinate și aprobate  14  proiecte de decizii, care au fost votate  unanim.

     Ca rezultat,  consiliul local  a aprobat alocarea mijloacelor financiare din soldul liber la cont la 01.01.2022, în sumă totală de 1695,0 mii lei, care urmează a fi alocate în felul următor:

 • 80,0 mii lei – construcția stației de așteptare a transportului urban str. Independenței 
 • 250,0 mii lei – construcția unei porțiuni de trotuar lângă grădinița „Ghiocel”
 • 50,0 mii lei – procurarea terenului de joacă în oraș
 • 180,0 mii lei – reparația capitală a clădirii farmaciei nr. 19 (schimbarea ușilor și ferestrelor)
 • 20,0 mii lei – reparația curentă a clădirii farmaciei nr. 19
 • 1100,0 mii lei – reparația drumurilor în oraș

1) str. Independenței de la nr. 27  pînă la nr. 39, intrare în oraș ( 2 segmente)  –  ~  3065 m2

2)  str.  Burebista de la nr. 1  pînă la nr. 7  – ap. — ~  1025 m2

3) str.  Emil Loteanu de la nr. 8  pînă la nr. 3 – ~ 900 m2

4) str. Burebista   de la nr. 38  pînă la nr. 40 ( curtea blocurilor) — ~ 1384 m2

5) podulețul  de pe str. 31  august  — ~ 31,5 m2

    6) construirea  unui trotuar în preajma grădiniței  de copii Ghiocel, situată pe str.

Burebista , 48   cu o lungime de  65 m

Suplimentar vor fi folosite și  alocațiile  din contul  transferurilor curente primite  cu destinație specială de la bugetul de stat în mărime de  2299,8 mii lei  ( Total  vor fi utilizați  la  capitolul  drumuri  – 3399,8 mii lei)

— 15,0 mii lei – expertiza tehnică a acoperișului clădirii grădiniței „Ghiocel”

  Alte subiecte discutate  și aprobate  la  ședința ordinară au fost :

 • Aprobarea costului unui bilet de călători în  transportul  public  local
 • Aprobarea Actului de inventariere  a clădirilor proprietate a  orașului Ocnița, rl Ocnița
 • Completarea deciziei consiliului orășenesc nr.08/02 din 08.09.2021 Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive  și aprobarea planului geometric, atribuirea terenurilor  (loturi  lângă casa, grădini) în proprietate privată
 • formarea bunului imobil
 • Cu privire la expunerea la licitaţie  publică   pentru obținerea  dreptului de  superficie  asupra  terenului  cu nr. cadastral 6201105.152,  proprietate   publică  din  domeniul privat  a  UAT  Ocnița
 • Conferirea titlului „ Cetăţean de onoare al or. Ocniţa”   dlui  Mircea Ciobanu
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ