Ședința ordinară a consiliului orășenesc din data de 14 decembrie 2021

Ședința ordinară a consiliului orășenesc din data de 14 decembrie 2021

În data de 14 decembrie 2021 a avut loc  ședința ordinară a  consiliului orășenesc Ocnița.

Cel mai important subiect, raportat de Dina Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei — Aprobarea Bugetului orașului Ocnița  pentru anul 2022, pe marginea cărui au fost organizate anterior Audieri publice, a fost  aprobat în prima și a două lectură  unanim . (decizie 1001 Cu privire la aprobarea bugetului orașului si decizie 1009 Cu privire la aprobarea bugetului orașului)

Un alt subiect relevant, prezentat de Marcel Gîrtopan, viceprimarul or. Ocniţa — Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a orașului Ocnița pe anii 2022-2027 — a fost discutat  și aprobat în cadrul ședinței ordinare a consiliului orășenesc.(decizie 1005 Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare)

Cu susținerea a 8 consilieri din 13 a fost aprobat Proiectul cu privire la Taxele locale  pentru  anul  2022, raportat de către Axenia Plăcintă , secretar al  consiliului  orășenesc. Prezentarea dată a provocat consilierilor mai multe întrebări.  În urma discuțiilor, proiectul a fost aprobat. (decizie 1006 Cu privire la aprobarea taxelor locale)

Ulterior, consilierii au aprobat și Programul de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul  2022, prezentat de către Victor Artamaniuc, primar al or. Ocniţa.(decizie 1016 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2022)

În total, consilierii au discutat și aprobat 17 subiecte de Pe Ordinea de zi a ședinței.

P.S:  Toate  actele  emise  de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate  în Registrul de Stat al Actelor Locale ( actelocale.gov.md)

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ