HOTĂRÂREA NR.35 DIN 24 DECEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR.35 DIN 24 DECEMBRIE 2021

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR.35 DIN 24 DECEMBRIE 2021

 

În temeiul Hotărârilor CNESP nr.67 din 21 decembrie 2021; CNESP Ocnița , nr. 53 din 23 decembrie 2021   și ca urmare a analizei situației epidemiologice pe plan  local ,rational  și national  , se constată că situația epidemiologică se menține îngrijorătoare la nivel  atît national, cît și local.

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația eidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată înaltă de notificare a cazurilor și o rată scăzută, dar în creștere lentă a mortalității. Delta rămâne în present varianta cea mai răspândită. Totodată, în baza predicțiilor de modelare, se prognozează că varianta Omicron va devein dominantă în primele două luni ale anului 2022. Potrivit situației la zi, tulpina Omicron a fost deja detectată în 95 de țări. În present cercetătorii au ajuns la concluzia că noua tulpină provoacă boli mai puțin severe, însă are cea mai mare contagiozitate, iar numărul de cazuri ar putea fi din nou o problemă pentru sistemul de sănătate.

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS-CoV-2, potențialul puțin studiat al tulpinii Omicron și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în  conformitate cu recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate or. Ocnița,

 

HOTĂRĂȘTE:

1.Se ia act de Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița  , nr. 53  din 23.12.2021.

 

  1. 2. Începând cu 27 decembrie 2021, punctul 10 din Anexa 1 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul text:

2.1.La traversarea frontierei de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova se  aplică următoarele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  2.1.1.Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv cele care au tranzitat țări din zona roșie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului  PCR COVID-19, efectuat cu cel puțin 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea întrării  pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc  cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinal. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.Traversarea frontierei de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova se permite fără restricții pentru persoanele care nu s-au aflat și nu au tranzitat în ultimele 14 zlle țări incluse în zona roșie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

   2.2.1. certificatul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finilizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.2.rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu cel puți 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV2,  efectuat cu cel puțin 48  de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea întrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmrea trebuie să fie prezentată în una din limbile limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.3.concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 pe perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-Covid-19, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

 

2.3.Persoanele care nu întrunesc condițiile stipulate în punctul 10.2 și 10.3 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică, precum și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuiază un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic AG SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

 

2.4.Se stabilesc excepții de la prevederile punctelor 10.2 și 10.3 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau star febrilă:

2.4.1.copiii cu vârsta până la 12 ani;

2.4.2.elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să  susțină examene, care merg la studii în instituțiile de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;

10.4.3. brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de trenuri, conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor ritiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

2.4.4 persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

2.4.5. lucrătorii transfrontalieri care întră în Republica Moldova din România, Ucraina, precum  și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada rapoturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

2.4.6.posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și alte asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către ONU, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale acredidate în Republica Moldova, și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

2.4.7.persoanele în tranzit (care nu depășește 24 de ore de la data înregistrării întrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratu General al Poliției de Frontieră.

2.4.8.persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanțoo lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

 

  1. În perioada 23 decembrie 2021-15 ianuarie 2022, ca măsură de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabilă pentru toate codurile de alertă (verde, galben, portocaliu, roșu), se instituie asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corportaive, nunți, botezuri), organizate cu un număr de participanți de 25 și mai mult, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19, prevăzut la pct.5 din anexa 2 la la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.62 din 22 septembrie 2021.

 

  1. 4. Primăria orașului Ocnița , persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate și formă juridică de organizare vor promova vaccinarea angajaților contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecție și stopare a răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2 și respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlului infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică

 

5.Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică or. Ocnița sunt executorii pentru primărie , pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare , care activează pe teritoriul or. Ocnița .

 

6.Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

 

  1. Se solicită Sectorul de poliție nr.1 (Ocnița) al SSP a IP Ocnița al IGP   să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

 

8.Prezenta Hotărâre va întra în vigoare la momentul publicării pe pagina web a  primăriei orașului Ocnița și Facebook.

 

 

Președintele Comisiei                                    Victor Artamaniuc

 

 

          Secretarul Comisiei                                       Anastasia Jdanova

 

 

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ