HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 03  NOIEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 03  NOIEMBRIE 2021

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ or.  OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 03  NOIEMBRIE 2021

 

Având în vedere  faptul că un copil ce frecventează grădinița de copii   ”Lăstaraș” a fost diagnosticat  pozitiv cu  COVID – 19 , în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009, privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, art. 7.5   din   Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic din orașul  Ocnița, pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , aprobat prin hotărârea  CTESP or. Ocnița , 26 din 26.08.2021 Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița,

HOTĂRĂȘTE :

  1.    Se    plasează   în autoizolare  la domiciliu  toți copiii,  angajații ce deservesc    grupa nr. 4  ” Albinuțile”  a grădiniței de copii ” Lăstăraș”  pentru o perioadă de  14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu  copilul confirmat  „COVID-19 – pozitiv”.  Activitatea grupei  se va efectua online.
  2. Dna Galina Postovan , directorul gr. de copii ” Lăstăraș”  va informa personalul (didactic și nedidactic), părinții, asupra cazului dat, întru  prevenirea  în viitor a îmbolnăvirilor cu virusul   SARS-CoV-2  în cadrul  instituției preșcolare.

 

 Președintele Comisiei                                                  Victor Artamaniuc               

 

 

          Secretarul Comisiei                                                   Anastasia Jdanova

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ