Архив категорий Noutati

Târgul ”Iarmaroc ca pe timpuri”

 

Pe data de 29 octombrie, primăria orașului Ocnița a organizat Târgul ”Iarmaroc ca pe timpuri”.  Iarmarocul a fost organizat, în colaborare cu Grupul de Acțiune Locală 33 de Vaduri, Liceul Teoretic ”Gh. Biruitorul” și Centrul de Tineret din or. Ocnița, pe platoul aferent Liceului Teoretic ”Gheorghe Biruitorul”, în apropiere de zona istorică, care se află în proces de revitalizare.

La târgul improvizat au fost invitați producători locali, din teritoriul GAL-ului 33 de Vaduri. S-au comercializat produse apicole, produse de patiserie, flori, produse agricole (mere, varza).

Târgul ”Iarmaroc ca pe timpuri” s-a desfășurat întru implementarea și promovarea proiectului din cadrul Fondului de Sinergie.

RAPORTUL cu privire la pregătirea sferei sociale din or. Ocnița pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2022-2023

 

În conformitate cu decizia Consiliului orășenesc nr. 06/01 din 08/06/2022 „ Privind pregătirea obiectelor sociale și obiectelor locativ-comunale din or. Ocnița pentru perioada toamnă-iarnă 2022-2023”, raportor viceprimarul Marcel Gîrtopan, primăria, împreună cu șefii de instituții — grădinițe nr. 1 și nr. 2, biblioteca orașului, Casa de Cultură, întreprinderea municipală „Apă — Canal Ocnița” și întreprinderea specializată pentru funcționarea cazanelor pe gaz natural SRL „Z-grup”, au analizat situația la zi cu privire la funcționalitatea sistemelor de încălzire. Astfel, au fost planificate un șir de măsuri pentru reparație curentă/reconstrucția instalațiilor de alimentare cu energie termică și a fost elaborat un plan de acțiune, aprobat de consiliul orășănesc.

În conformitate cu acest plan de acțiune, a fost necesar să se aprovizioneze obiectele cu surse financiare și combustibil pentru încălzire, după cum urmează:

 • Grădinițele nr. 1 și nr. 2, Primăria și ÎM „Apă — Canal Ocnița” – surse financiare adiționale pentru alimentare cu gaz natural;
 • Casa de Cultură — cu biomasă (există rezervă din anul 2022);
 • Biblioteca orasului – surse financiare adiționale pentru energia electrică.

 

Grădinița №1:

S-a efectuat verificarea metrologică a semnalizatorului de scurgere a gazului. Cazanele sunt funcționabile (procurate noi în 2021).

Deservirea cazangeriei va fi efectuată de către SRL “Z-Grup”- personalul tehnic a trecut atestarea. La moment funcționează sistemă automată pentru prevenirea  incendiului.

  Grădinița de copii №2

S-a efectuat verificarea metrologică a semnalizatorului de scurgere a gazului. Funcționează sistemă automată pentru prevenirea  incendiului.

Deservirea cazangeriei va fi efectuată de către SRL “Z-Grup”- personalul tehnic a trecut atestarea.

 

Biblioteca orășănească

Agentul  termic este energia electrică, sunt folosite convectoarele electrice.

 

Casa de Cultură

 

În ianuarie anul 2022 a fost procurat și instalat cazan nou pe biomasă.

Sunt procurați și depozitați peleți pentru încălzire. Sistema de încălzire este funcționabilă.

 

Centrul medico-Social

Sistema termică este funcționabilă.

 

 

ÎM Apă — Canal Ocnița

 

Primăria din Ocnița și administrația ÎM „Apă-Canal Ocnița” întreprinde măsuri pentru aprovizionarea neîntrerupte cu apă potabilă a populației orașului. Spre sezonul rece lucrările de remediere/reconstrucție/reparație se finalizează cu succes. Intensiv se lucrează asupra lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor de apă din sectorul privat și majorarea numărului de consumatori: str. Ștefan Vodă, Burebista, Turgheniev, ect, în suma de — 450,0 mii lei din bugetul consiliului orășănesc și contribuția consumatorilor. În total lungime= 3,5 km.

În procesul de pregătire pentru sezonul de iarnă, ÎM „Apă — Canal Ocnița” va efectua:

— întreținere periodică la 4 sonde — Nr. 1,2, 6, 9.  Întreținerea stației de tratament biologic nr. 1, deservind microraionul Iubileinii, stația de pompare nr. 1 pe str. Lotianu. Se va efectua revizia  stației de epurare a microraionului Conservnii. Echipamentul tehnologic și stația de alimentare a apei funcționează în modul automat, astfel se asigură presiunea necesară în sistem.

În multe sectoare ale orașului au fost eliminate/reparate fisuri ale rețelei de apă.

Lucrări de reparație a sistemului de canalizare pe str. I. Creangă 35, 200m D-100.

Împreună cu pregătirea comunicațiilor tehnice pentru alimentarea cu apă, au fost efectuate lucrări de curățare și spălare a rețelelor de canalizare și a fîntînilor de revizie, la moment 80 fîntîni.

Pentru îmbunătățirea traficului rutier sau reparat capital arterele principale ale orașului care erau cele mai des afectate de ploi abundente ce provocau mereu cheltuieli suplimentare de întreținere, și anume:

 • Construcția capitală a str. E. Loteanu cu instalarea rigolelor pentru volumul major de apă care se acumulează de pe mai multe străzi.
 • Construcția capitală a porțiunii de str. Independenței care a fost frezată și s-a schimbat înclinația drumului pentru a direcționa apa de pe carosabil.
 • Construcția capitală a porțiunii de str. Burebista unde la fel se acumulează volum mare de apă, s-a schimbat înclinația drumului pentru a direcționa apa spre taluz.

Toate aceste măsuri țin de siguranța la trafic pe toată perioada anului.

 

 

Serviciile comunale

Anul acesta lucrări de pavaj sau efectuat pe str. Turgheniev pentru a asigura circulația copiilor la grădiniță. În prezent se efectuează reconstrucția parcului pe strada Sindicatelor unde la fel este pus în evidență faptul de a asigura circulația copiilor la liceu, trotuar, stație de așteptare și supraveghere video în preajma liceului.

Toate lucrările de reparație a drumurilor creează o posibilitate de deservire mai eficientă pe timp de iarnă, curățarea trotuarului și carosabilului uniform.

ÎM Apă — Canal Ocnița a reparat și curățat structurile de scurgere a apelor pluviale de pe strada 50 de Ani ai Biruinței, Pușkin,.

Astăzi, orașul este iluminat de 597 de lămpi, ceea ce înseamnă 29,0 km. de-a lungul a 41 de străzi.

 

Amenajarea teritoriului:

Personalul pentru deservirea trotuarelor și intersecțiilor orașului în perioada de iarnă sunt fixate conform planului intern al ÎM.

La începutul lunii noiembrie, materialul anti-decapant va fi distribuit pe principalele secțiuni de drum, intersecții și trotuare ale orașului. Sunt prevăzute surse financiare pentru procurarea și prelucrarea drumurilor cu material antiderapant 40 m3. La moment au rămas în stoc la ÎM 3 m3 de pietriș antiderapant și 0,3 tone de sare.

Conform planul operațional de acțiune al ÎM „Apă-Canal Ocnița” iarna sunt pregătite următoarele unități de transport:

Buldozerul DT-75 și T130, tractorul ЮМЗ cu lopată, Camionul MAZ, Camionul KAMAZ  excavatorul-Newholand. Pentru activitate mai operativă pe timp de polei la curățarea străzilor și evacuarea deșeurilor va fi folosit tractorul/excavatorul DongFeng.

Din informația prezentată de către Marcel Gîrtopan putem confirma că există motive să credem că instituțiile și serviciile orașului sunt gata să funcționeze pe timp de iarnă în regim stabil.

                                                                                                         

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița

La 12 octombrie curent  a avut loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ocnița. Agenda ședinței a cuprins 15 subiecte, prioritar fiind Gradul  de pregătire a sferei sociale a oraşului   Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă  a.a.2022-2023.  Referitor la această întrebare, viceprimarul Marcel Gîrtopan a raportat  detailat   despre acțiunile întreprinse  de  către primărie, instituțiile din subordonare și Î.M. ” Apă canal  Ocnița”.

În scopul bunei  funcționări ale instituțiilor din subordinea primăriei și a întregului oraș  în perioada rece  a anului, precum și în condițiile  nu prea favorabile la moment,  cu privire la  alimentarea localității cu  resurse energetice, a  fost  aprobată și o comisie  de gestionare a măsurilor organizatorice și de remediere în caz de  situaţii excepţionale cu privire la resursele energetice  pentru activitate în perioada rece  a.a. 2022-2023, pentru fiecare caz  în parte, în următoarea componență: Victor Artamaniuc, președinte, Marcel Gîrtopan,  secretar;  Eugeniu Cușnir, Rurinchevici  Nicolae —   consilieri locali; Anatoli Ghevco, director al ÎM ” Apă -Canal Ocnița.

Un rol important și o mare responsabilitate pentru  buna funcționare a orașului în perioada rece a anului îi revine Î.M. ” Apă canal  Ocnița”.  Subdiviziunea responsabilă de  întreținerea  drumurilor auto pe timp de iarnă sunt pregătite  pentru a interveni în caz de ninsori: în stocuri  există suficient material antiderapant  și încă mai urmează să fie  achiziționat. Unitățile de transport  pe parcurs au fost pregătite  pentru  intervenirea operativă  în caz de  polei , ninsori etc. (vezi raportul)

În cadrul ședinței au fost aprobate  alocări din soldul liber  la cont 01.01.2022, în sumă totală de 53,0 mii lei, se vor repartiza în felul următor: 3,0 mii lei — procurarea cadourilor locurilor câștigătoare la concursul „Родной город – наследие предков” organizat în cadrul implementării proiectului „Promovarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru  generațiile viitoare” finanțat de către Solidarity Fund; 50,0 mii lei – reparația curentă a clădirii fostei  farmacii nr. 19.  Totodată a fost corelat  bugetul local 47,7 mii lei, mijloace financiare  alocate  din  bugetul statului pentru  grădinițele de copii.

Totodată, informăm locuitorii orașului, în deosebi  persoanele cu  vărstă înaintată / singuratice , familiile social-vulnerabile că la ședință a fost  acceptată   preluarea  activității  și  proprietății Centrului medico-sanitar de zi ”Sfînta Agata” , situat pe str. M.Viteazu , 48  (clădirea fostului gimnaziu) deschis   în cadrul   proiectului “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” , implementat de Caritas Republica Cehă în parteneriat de cooperare  cu  Asociația Obștească Pro Development și  Asociația Obștească „Homecare” cu sprijinul financiar al Agenției Cehe pentru  Dezvoltare în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare a  Republicii Cehe.

Ulterior, au fost stabilite  impozitele și  taxele  locale pe teritoriul  administrat de   primărie. (deciziile  aprobate în cadrul ședinței  le găsiți  pe pagina oficială a primăriei primariaocnita.md  și  actelocale.gov.md )

La ședința prezidată de către consilierul Ivan Cațur au fost prezenți 13 consilieri din 17 aleși.

Reflectarea  activității  Î.M.” Apă Canal Ocnița”

 

Stimați  Ocnițeni!

Primăria orașului Ocnița vă informează că, pe teritoriul orașului Ocnița, ghidată de APL  or. Ocnița  (consiliul orășenesc ca fondator;  primăria), activează Î.M. ” Apă Canal Ocnița”, director dl Anatoli Ghevco. Întreprinderea a fost înființată în anul 2012.

În activitatea sa,  Î.M.” Apă Canal Ocnița”,  se conduce de legislația în vigoare  în domeniu: (legile privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare , nr.303 din 13.12.2013; metrologia , nr. 19 din 04.03.2016 , privind calitatea apei potabile ,  nr. 182 din 19.12.2019 ; serviciilor publice de gospodărie comunală ; nr. 1402 din 24.10.2002 ;  hotărîrii  Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale , nr. 950 din 25.11.2013 , hotărîrilor ANRE cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare , nr. 950 din 25.11.2013 ; cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate , nr.489 din 20.12.2019 ș.a ) ,  de deciziile consiliului orășenesc  și  ordinile   directorului Î.M. Apă Canal Ocnița, dl Anatoli Ghevco.

La Întreprinderea Municipală la moment activează 60  angajați, în următoarele  subdiviziuni :

 1. Apeduct ( sistemul de aprovizionare cu apă potabilă )
 2. Canalizare ( rețeaua de canalizare )
 3. Salubrizare ( evacuarea  deșeurilor menajere ,întreținerea poligonului de depozitare a deșeurilor menajere ș.a)
 4. Amenajare  ( întreținerea scuarurilor, parcurilor , iluminat  stradal .. )
 5. Alte servicii

 

În continuare, vă prezentăm  acte  ce reflectă  activitatea  Î.M.” Apă Canal Ocnița”

 

Regulamente :

 1. Regulamentul de organizare și funcționare   a serviciilor  publice  de alimentare cu apă și  de canalizare din orașul Ocnița , aprobat prin decizia consiliului   orășenesc nr. 02/08 din 25.03.2021 ;  
 2. Regulamentul Consiliului de administrație și Regulamentul Comisiei de cenzori ale ÎM ” Apă Canal Ocnița„  ,aprobat prin decizia consiliului   orășenesc nr. 04/02 din 11.02.2015 ;

      Tarife :

 1. Tarife la serviciile  comunale ÎM „ Apă  Canal Ocniţa”(alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 01/04 din 08.09.2021 
 2. Tarife  pentru  evacuarea deșeurilor menajere , aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 08/09 din 08.09.2021
 3. Tarife auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „ Apă Canal Ocnița„  aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 06/03 din 08.06.2022
 4. Tarife noi la unele servicii furnizate de  către ÎM ” Apă – Canal , Ocnița ” aprobate prin decizia consiliului orășenesc nr. 06/04 din 08.06.2022

 

Anual,  dl Anatole Ghevco vine în fața consilierilor locali cu un Raport a  ÎM ” Apă Canal, Ocnița” cu privire la activitatea  întreprinderii  și  la   indicatorii  de calitate  a serviciului  public   de alimentare cu apă  și de canalizare pentru anul precedent, vezi aici Raportul (nr.04/01din 16 martie, 2022)

 

ÎM ” Apă canal Ocnița ” este situată pe str. Mihai Viteazu ,6 .

Telefon de relații – 0/271/24786

În atenția beneficiarilor  de serviciile publice prestate de  ÎM ” Apă Canal Ocnița”

 

 

Î.M. ” Apă Canal Ocnița”  vă prezintă  Raportul cu privire la executarea bugetului  întreprinderii  pentru anul 2021 .

În anul  2021 veniturile  ÎM ” Apă  Canal Ocnița”  au constitui    6524,9 mii lei  și  cheltuielile  în sumă   7338,4  mii  lei ( amortizare  1394,2 mii lei) , inclusiv :

 Subdiviziune Venituri    Cheltuieli Inclusiv amortizație
Apeduct            2069.1        2403.5    415.3
Canalizare              985.2        1311.6    415.2
Evacuarea  deșeurilor              863.1          999.6    156.7
Alte servicii            2607.5        2623.7    407.0
Total :            6524.9        7338.4   1394.2

 

O informație mai amplă despre   executarea  Bugetului  ÎM ” Apă Canal Ocnița ”  pe anul  2021 la găsiți  aici

Compensaţia pentru transport trebuie ridicată până la data de 15.10.2022

Persoanele încadrate cu grad sever şi accentuat sunt rugate să ridice de la oficiu postal compensatia pentru transport până la data de 15.10.2022.In caz contrar banii vor fi restituiti in contul statului.

Примария города Окница, доводит до вашего сведения, что инвалиды первый и второй группы должны снять деньги на транспортные расходы до 15.10.2022, в отделении почты. Иначе деньги будут возвращены государству.

Конкур «РОДНОЙ ГОРОД – НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении

Конкурса «РОДНОЙ ГОРОД – НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

в рамках реализации проекта

«Promovarea  patrimoniului istoric al orașului Ocnița

pentru generațiile viitoare».

 

 

 1. Общие положения:

 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок  организации и проведения Конкурса «РОДНОЙ ГОРОД – НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ» на лучший видеоролик о старом историческом центре города Окница, который граничит с главной улицей города – улицей 50 лет Победы. Старый исторический центр включает в себя 3 самые старые улицы города – ул. Рапид, ул. Железнодорожников, ул. Профсоюзная (конец  ХIX – XX века).

 

 • Конкурс является формой, направленной на активизацию деятельности по развитию собственной познавательной активности подростков из числа учащихся  лицея города.

 

 • Конкурс проводится в рамках проекта «Продвижение исторического наследия города Окница для будущих поколений» внедряемого Примэрией города Окница в рамках Фонда синергии выпуск 2021/2022 года при финансовой поддержке Polish  Aid и Silidarity  Fund  PL в  Молдове.

 

 1. Цель и задачи конкурса:

 

2.1  Формирование подлинного, достоверного образа прошлого и настоящего старого исторического центра города Окница.

 

 • Задачи:

—  вовлечение подростков  города в просветительские процессы, связанные с изучением  архитектурных,  культурных, бытовых, национальных  и других особенностейстарого исторического центра города Окница;

—  изучение истории родного города;

—  развитие познавательной и творческой активности подростков;

—  развитие у подростков навыков взаимодействия с современными  видео и аудио  гаджетами;

—   поощрение талантливой молодежи и подростков города.

 

 

 • Организаторы и участники конкурса:

 

 • Учредителем Конкурса является примария города Окница;

 

 • Организатор Конкурса  — Окницкая городская библиотека «Эмиль Лотяну», который, в свою очередь, создает Организационный комитет Конкурса.

 

 • Конкурсантами могут являться учащиеся лицеягорода.

 

 1. Условия организации и проведения Конкурса:

 

 • В Конкурсе принимают участие учащиеся Лицея «Св. Георгий» с 8-го по 12-й классы. Заявки принимаются как от индивидуальных авторов, так и от команды из 3-4-х человек.
 • Конкурс проводится с 22.09.22 по 10.10.22 года.
 • Тематика представленных на Конкурс работ следующая:

—  исторические события, имеющие значения для нашего города;

—  исторические и архитектурные памятники: здание железнодорожного вокзала (1893), деповские мастерские (1902) с поворотным паровозным кругом для локомотивов, памятник Паровозу, церковь «Св. Георгий Победоносец» (1907), здание бывшей железнодорожной школы (1893), мемориальный  камень «Участникам  Хотинского  восстания» (1919),  памятник погибшим воинам, освободившим город Окницу в 1944 году.  памятники;

—  известные люди, оставившие след в истории города;

—  железнодорожныйпарк;

—  иная информация тесно связанная с исторической частью города.

4.4  Конкурс проводиться в два тура:

I тур – в учебном заведении города – до 10.10. 2022 года.

II тур – выбор победителей до 30.10.22 года.

4.5 Для участия в Конкурсе  необходимо направить заявку (Приложение №1) на участие в конкурсе и готовые видео посредством электронной почты  bpoelocnita@gmail.com  или по фактическому  адресу: ул. Индепенденцей, 49, контактный телефон:0 (271) 2- 30 -34;

4.6  Конкурсные материалы принимаются в электронном виде (посредством электронной почты либо на USB-носителе):

— видео (хронометраж не более 5 мин.);

 

4.7 Этапы проведения конкурса:

 

1 этап:  приём заявок — с 22.09  до 10.10.22  года (включительно).

2 этап:  подведение итогов — с 27.10. до 30.10. 2022  года  (включительно).

3 этап:  награждение – 31.10. 2022  года.

 

ПОСЛЕДНИЙ  ДЕНЬ  ПРИЁМА  РАБОТ – 10.10.2022  года  до 17.00 часов.

 

 1. Требования к конкурсным работам

 

5.1 На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике  творческого  состязания.

 

5.2 Производственный процесс создания видеоролика должен быть исполнен самостоятельно (съемки, монтаж и т.д.). Использование уже имеющегося в интернете материала запрещено!

5.3 К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.

5.4 Требования к видеоролику:

а) формат – mp4;

б) минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px;

в) максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут;

г) количество видеороликов от одного участника неограниченно;

д) участники вправе самостоятельно определять жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип   и т.п.);

е) в ролике могут быть использованы фотографии (однако видео, созданное исключительно из фотоматериала, к рассмотрению допущено не будет);

ж) на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, а также видео, оскорбляющие достоинства и чувства, религиозные убеждения других людей.

 

 1. Критерии оценки творческих работ:

 

 • Конкурсные работы будет оценивать Оценочная комиссия в составе: 1-го представителя примарии города, 1-го представителя Центра молодежи города, 3-х представителей Городской  библиотеки «Эмиль Лотяну».

 

 • Конкурсные работы участников будут выставлены Организатором конкурса   в соцсетях на странице примарии и городской библиотеки «Эмиль Лотяну» в Facebook.

 

 • Критерии оценки:

 

а.) раскрытие темы конкурса;

б.) смысловое содержание / наполнение работы;

в.) оригинальность и творческий подход;

г.) обоснованность и достоверность представленной информации;

д.)использование выразительных средств (музыка, текст, озвучивание и т.д.);

е) степень популярности конкурсных работ в соцсетях (охват, взаимодействия, оценка  «нравится»).

 

 

        VII.  Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов:

 

 • По итогам проведения Конкурса присуждаются I, II, III места. Лауреаты Конкурса, авторы лучших видео роликов, награждаются дипломами и ценными подарками; авторы видео роликов,получившие наибольшее количество оценок в соцсетях награждаются дипломами и призами пользовательских симпатий, остальные участники конкурса получат дипломыза участие в конкурсе.

 

 • Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов провести до

31 октября  2022 года.

 

 

Организационный комитет Конкурса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к  Положению конкурса

 

 

ЗАЯВКА

участника Конкурса «РОДНОЙ ГОРОД – НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

(для одного автора)

____________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения (лицея)

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
Дата рождения автора (полностью)  
Почтовый

и электронный адрес автора

 
Контактный телефон  
Класс  
Название ролика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

участника  Конкурса «РОДНОЙ ГОРОД – НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

(для команды)

______________________________________________

(наименование  образовательного  учреждения  (лицея)

Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью)                
  1.
  2.
  3.
  4.
Дата рождения автора или авторов  (полностью)  
  1.
  2.
  3.
  4.
 Электронный адрес авторов  
  1.
  2.
  3.
  4.
Контактный телефон автора или представителя команды  
  1.
  2.
  3.
  4.
Класс  
  1.
  2.
  3.
  4.
 

Название ролика

 

 

 

Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa oferă asistență și consultații fiscale contribuabililor

În contextul demarării activităţii cu genericul „Ziua contribuabilului” în primăria oraşului Ocniţa, funţionarul fiscal, Anatolie Cucer, conform unui grafic prestabilit, a deservit agenţi economici, funcţionari publici, precum şi persoane fizice, oferindu-le soluţii la probleme de ordin fiscal.
Potrivit inspectorului fiscal, Anatolie Cucer, printre subiectele discutate au fost următoarele:
📌Evidența terenurilor agricole ce aparțin persoanelor fizice decedate care nu sunt înregistrate după moștenitor;
📌Calcularea impozitului pe venit la înstrăinarea unui teren;
📌Calcularea impozitului funciar la persoanele fizice care au în arendă terenuri;
📌Înregistrarea Contractelor de Locațiune la Serviciul Fiscal de Stat;
📌Modalitatea де calculare Taxei pentru amenajarea teritoriului pentru gospodăriile țărănesti;
📌Modalitatea de calculare și achitare a impozitului pe bunurile immobiliare pentru anul 2022 etc.
Astfel de activităţi, întreprinse de Inspectoratul fiscal, se desfăşoară prin toate primăriile din ţară.

Aplică la Concursul local!

Dacă ești rezident al or. Ocnița, reprezinți sectorul antreprenorial sau ești membru al unei Asociații Obștești, te îndemnăm să aplici la concursul local lansat de către Asociația Grupul de Acțiune Locală 33 de Vaduri.
Ideile de proiecte trebuie să fie încadrate în următoarele măsuri:
-1.2.1  Inițierea și îmbunătățirea afacerilor în domeniul agroalimentar, inclusiv prin dotare.
-1.2.3  Facilitarea creării și dezvoltării afacerilor non-agricole pe teritoriul GAL.
-2.1.1 Construcția, dotarea și dezvoltarea infrastructurii publice în regiune.

-3.1.2 Eficientizarea energetică și valorificarea energiei regenerabile.

-4.1.1 Crearea, amenajarea și promovarea atracțiilor și traseelor turistice în regiune
Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 16.09.2022, ora 23:59.

Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant în formă electronică la adresa electronică:  33devaduriconcurs2019@mail.ru , sau pe suport de hârtie, la adresa or. Ocnița str. M. Viteazul 1, bir.1  sau str. Independenței 56, biroul 218.
Pentru a accesa un grant, urmează pașii:
1. Studiază Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii : https://drive.google.com/…/14wMlGlc9H3LJwowVzrx…/view
2. Completează aplicația și bugetul https://docs.google.com/…/1Oe9nu7uSKf27RZjYXMvU…/edit
În cazul apariției unor întrebări/ neclarități cu privire la apelul de propuneri sau aveți nevoie de suport la procedura de aplicare, Vă rugăm să contactați
Directorul GAL Mariana Scutelnic, ☎️nr. tel.068054382,
manager GAL Bilic Daniela, ☎️nr. tel. 69561597.

Miting consacrat celei de-a 78 aniversare de la operaţiunea «Iași-Chișinău»

Astăzi 24.08.2022, în oraşul Ocniţa a avut loc mitingul consacrat celei de-a 78 aniversare de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă în cadrul operațiunii victorioase «Iași-Chișinău». Au fost prezente autorităţile raionale, orăşeneşti, precum şi deputata în Parlament, Irina Lozovan.
Solemnitatea a fost deschisă de către primarul oraşului Ocniţa, Victor ARTAMANIUC care a venit cu un discurs în faţa celor prezenţi, menţionând că este o necesitate morală de a cinsti memoria celor căzuţi în lupte pentru apărarea patriei şi, este de datoria fiecăruia să nu uităm istoria.
A finalizat evenimentul cu depuneri de flori la monumentul Eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial.