Audieri publice privind elaborarea Bugetului oraşului Ocnița pentru anul 2022

Audieri publice privind elaborarea Bugetului oraşului Ocnița pentru anul 2022

Audierile  publice, pe marginea proiectului Bugetul  orașului Ocnița  pe anul 2022, s-au desfășurat pe data de  23 noiembrie, în sala de lectură a Bibliotecii  publice orășenești Emil Loteanu.

La eveniment au fost  prezenți primarul orașului, Victor Artamaniuc, precum și viceprimarii Anastasia Jdanova și Marcel Gîrtopan, consilieri, agenți economici, simpli cetățeni ai orașului, interesați de acest subiect.

Proiectul bugetului pentru anul 2022 a fost prezentat de către Dina Scutelnic,  contabilul-șef al primăriei. Inițial, Dina Scutelnic a  familiarizat auditoriul  cu  noțiunea de Buget  a unei UAT / oraș, menționând că Bugetul oraşului este un document de bază, important, atât pentru autorităţile publice locale, cât şi pentru întreaga comunitate, deoarece reprezintă un raport financiar care face legătura dintre utilizarea banilor publici şi atingerea obiectivelor comunităţii pe parcursul unui an calendaristic.

Prin urmare, elaborarea şi implementarea bugetului înseamnă un efort comun depus de toţi membrii orașului (atât oficiali, cât şi cetăţenii de rând).

Planificarea bugetară la nivelul autorităţilor locale / oraș este reglementată de patru legi:

— Legea privind finanţele publice locale

— Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

— Legea bugetului anual de stat

— Legea privind administraţia publică locală

 

Bugetul constă din două părţi: venituri şi cheltuieli.

La capitolul venituri sunt incluse sursele de formare a bugetului (impozite, taxe locale etc.) achitate de către întreprinderi şi cetăţeni. La capitolul cheltuieli sunt indicate activităţile ce vor fi efectuate din sursele acumulate la partea de venituri. Sursele acumulate sunt destinate pentru acoperirea unor cheltuieli ale instituţiilor bugetare (salariile, serviciile comunale, hrana copiilor, amenajarea teritoriului, construcţii şi reparaţii).

Bugetul oraşului indică cum Primăria planifică să acumuleze mijloace necesare pe parcursul anului şi modul de cheltuire a banilor publici.

Contabilul-șef al primăriei orașului Ocnița, Dina Scutelnic, succint, a prezentat Proiectul de buget al orașului  Ocnița pentru anul 2022

Proiectul bugetului Venituri 2022

 

Proiectul bugetului Cheltuieli 2022

În cadrul audierilor publice au fost  înaintate mai multe propuneri :

—  reducerea cheltuielilor pentru iluminatul stradal,  prin  reducerea numărului de  corpuri de iluminat stradal și/sau trecerea la un program de  iluminat stradal limitat;

— atragerea investițiilor sau alocarea  de mijloace financiare  pentru amenajarea unui teren   pentru  tinerii din oraș  (terenul din spatele clădirii Casei de Cultură);

— alocarea finanțelor pentru procurarea mobilierului nou în Bibliotecă;

 

— reparația drumului de acces spre grădiniță  de copii Lăstăraș;

 

— amenajarea unui teren pentru  parcarea  autotransportului  în  preajma grădiniței de copii Ghiocel.

Analizând propunerile și sugestiile din formulare, precum și cele expuse verbal în cadrul audierilor, dl  Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița a apreciat pozitiv interesul cetăţenilor faţă de principalul document de reper în activitatea primăriei, dar și de implicarea lor activă   în procesul de luare a deciziilor.

Propunerile făcute în cadrul audierilor publice vor fi examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate  și consiliului orășenesc.

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ