Архив категорий Informatii Publice

Concursului pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

 

PRIMĂRIA OR. OCNIŢA,  în condițiile  art.62 alin, 3)  anunţă prelungirea  Concursului  pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și  până la 65 ani, vorbitori  de  limbă  maternă  şi rusă cursiv.

Dosarele de participare la Concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05  ianuarie 2017,  inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a Deșeurilor 8”

A N U N Ț

MDS_8

Prin prezenta, Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a Deșeurilor 8”, Regiunea de Dezvoltare Nord, conform prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 cuprinde următoarele activități:

 • implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populație a zonei;
 • implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectate pe trei fracții, pentru întreaga zonă;
 • implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) din parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;
 • stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;
 • realizarea a două stații de transfer în Edineț și Briceni și a unei stații de transfer pentru deșeuri reciclabile la Dondușeni;
 • realizarea a unei stații de sortare la Edineț;
 • realizarea a unei stații de compostare a deșeurilor verzi la Dondușeni;
 • realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide la Dondușeni;

Proiectului pentru gestionarea deșeurilor solide din ZMD 8 va contribui la îmbunătățirea serviciilor aferente deșeurilor solide, la reducerea poluării mediului și impactul negativ asupra sănătății comunităților în cele patru raioane din Republica Moldova.

Partenerii cheie ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Consiliul Regional de Dezvoltare Nord (CRD Nord) și APL-urile din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.

Atât DEIM cât și anexele acesteia pot fi examinate integral în formă tipărită la CR Dondușeni, primăria Dondușeni, primăria Edineț, primăria Briceni, primăria Ocnița sau electronic accesând  pagina web  urmatorul link : https://goo.gl/cfejnV

Comentariile la prezenta documentațe pot fi prezentate în scris la adresa:

Consiliul Raional Dondușeni, or. Dondușeni,  str. Independenței 47 , MD-5101

sau la adresa de e-mail : direcția.implementare@mail.ru  până la data de 06 decembrie 2017.

 

Consultările Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 vor avea loc:

 

Orașul Edineț:

01.12.2017 — or. Edineț, Casa de Cultura, str. Independenței nr. 65, sala mare, etaj 1, ora 10.00;

Orașul Briceni:

01.12.2017 — or. Briceni, Școala de muzică, str. Farmaciei nr.1, Sala de festivități, etaj 1, ora 14.00;

Orașul Ocnița:

02.12.2017 — or. Ocnița,  Casa de Cultura, str. Mihai Viteazu  nr. 2, sala de festivități, etaj 1, ora 10.00;

          Orașul Dondușeni:

02.12.2017 — or. Dondușeni, Casa de Cultura, str. Donici nr. 4, sala mare, etaj 1, ora 13.00;

 

Persoana de contact: Covali Oleg — Șef Direcție Elaborare Implementare a Proiectelor Investiționale Construcții, Gospodărie  Comunală și Drumuri, +373  69311007,  email: o.covali@mail.ru.

 

Inițiatorul activității planificate

Consiliul raional Dondușeni, Președintele raionului Donduseni  Victor Chiriac

Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 92 din 17.11.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA
Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1
Telefon/fax 373 271 22361
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI CRISTINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908

 

Licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice

Pe data de _12.12.2017__, ora 11.00, în incinta primăriei or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1  se va desfăşura :

 1. licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice
 • Lot nr. 1 —   ½  din casa de locuit  situată pe str. Pușchin , 31,  număr  cadastral  6201 105 .206.01 — la preţul iniţial – 14 000,00 lei

       Pentru participarea la licitaţie este necesar de a prezenta comisiei de licitaţie pînă la data de _07.12.2017_, ora 14.00 următoarele documente: cerere de model stabilit; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice; copia dispoziţiei  de plată a  acontului în mărime de 10 % din preţul  de  expunere a lotului . Taxa de participare pentru fiecare lot în parte: pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice — 1200 lei

Informaţii suplimentare: (271) 2-26-66

 

_12.12.2017_ г. в 11.00  в здании примэрии г. Окница, ул. М. Витязу, 1, состоится аукцион

по продаже публичной собственности :

 • Lot- 1 — ½ жилого дома в г. Окница, ул. Пушкина, 31, кадастровый номер 6201 105.206.01– номинальная цена – 14 000-00 лея

При продаже зданий стоимость земельных участков не включена в стоимость лота.

Сбор для участия в аукционе составляет 600 леев для физических  лиц и 1200 леев для юридических лиц. Желающие принять участие в аукционе, необходимо представить до 14.00 часов _07.12.2017_ в аукционную комиссию заявку для участия установленного образца. Аванс составляет 10% от номинальной цены лота.

Дополнительная информация по тел: (271) 2-26-66.

Proiect Buget pentru anul 2018

Proiect Buget pentru anul 2018

IMG_2756

      Audierile  publice  sunt  o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice  cetățean al orașului  sau persoană juridică   interesată  își poate aduce contribuţia în  adoptarea bugetului   orașului  pentru anul  viitor.

Miercuri, 15 noiembrie curent , în sala de  ședințe a primăriei orașului  Ocnița  s-au desfășurat  audierile publice  cu privire  la proiectul bugetului localității pe anul 2018 .

În cadrul activității au fost prezenți circa 45 persoane – administratori de întreprinderi, directori de instituții  și organizații din subordonare, persoane fizice.

Rolul de moderator al evenimentului și la asumat  Ion Ciumac   primarul or. Ocniţa .

IMG_2741

Informaţia  despre noţiunile generale de elaborare a bugetului comunităţii  pentru anul 2018 a fost prezentată  de dl Ghenadii  Gumenîi, şef-adjunct al Direcției Finanţe Ocniţa, consilier al consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei consultative în sfera economico-financiară.

IMG_2752-1

Proiectul bugetului a fost prezentat de către  Tatiana Arhiliuc ,contabil –şef al primăriei .

În prezentarea sa contabilul-şef  a vorbit despre veniturile și cheltuielile, taxele și impozitele prevăzute pentru anul viitor.  

Pe parcursul audierilor publice participanții si-au  exprimat  opiniile și au înaintat propuneri

( verbale și înscris) de  includere în bugetul comunității pe anul 2018 cheltuieli pentru:

 • construirea unor stații de oprirea  a transportului urban
 • amenajarea unui teren pentru copii în ograda caselor  situate pe str.50 ani ai Biruinței 37-43 ;
 • achiziționarea unui nou mobilier pentru grădinițele de copii din teritoriu;
 • achiziționarea  de carte pentru copii în BPO ș.a.

IMG_2754

  

AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL 2018

PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

INVITĂ   REPREZENTANŢII   SOCIETĂŢII  CIVILE,   MASS-MEDIA  ŞI  PERSOANELE  INTERESATE LA

 AUDIERILE   PUBLICE  

 PE MARGINEA

 PROIECTULUI  BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL  2018

 

AUDIERILE  PUBLICE 

VOR AVEA LOC PE DATA DE                                 15 NOIEMBRIE 2017 , LA ORA 1400

ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA

FORMULAR PENTRU PROPUNERI Audieri publice 2017

GHIDUL CETAȚEANULUI AUDIERI PUBLICE

Reguli pentru petrecerea audierilor publice

Venituri audieripublice 2018

Cheltuieli buget audieri 2018

GHIDUL CETĂȚEANULUI

PARTICIPANT LA AUDIEREA PUBLICĂ

Ce este o audiere publică?

 • Audierea publică este un forum convocat de autorităţile publice locale, pentru consultarea cetățenilor privind teme de o importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi: adoptarea bugetului sau elaborarea unui plan strategic al comunității, modificări ale taxelor, etc.
 • Scopul audierii publice este ca funcționarii să-I asculte pe cetățeni.
 • Participarea la audierea publică permite cetățenilor să-și exercite drepturile democratice și să-și expună punctul de vedere privind subiectele puse în discuție, pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, a contribui la îmbunătățirea vieții în comunitate.

Ce trebuie să faci pînă la audierea publică?

 1. Informează-te despre Ziua, Ora și Locul unde va avea loc audierea publică;
 2. Află care este tema pusă în discuție;
 3. Află de la reprezentanții primăriei dacă poți obține materiale relevante temei audierii publice (copia Strategiei de Dezvoltare a localității, Agenda, etc.)
 4. Studiază documentele obținute și pregătește întrebările care crezi că trebuie adresate în timpul Audierii publice.

Ce trebuie să faci în timpul audierii publice?

 1. Înregistrează-te în lista participanților,
 2. Ia cuvîntul pentru a-ți prezenta punctul de vedere și / sau întrebările, propunerile la tema audierii, atunci cînd moderatorul îți oferă cuvîntul;
 3. Respectă regulamentul audierii publice (va fi anunțat de moderator la începutul audierii, sau vei primi o copie înainte de eveniment);
 4. Ascultă atent și alți participanți, pentru a evita repetarea întrebărilor;
 5. Respectă opinia celorlalți vorbitori și vei putea cere ca și ei să-ți respecte opinia;
 6. Nu intra în certuri sau dezbateri la teme ce nu au legătura cu tematica evenimentului, cu reprezentanții APL sau alți cetățeni prezenți în sală;
 7. Dacă ai propuneri pe care nu ai reușit să le prezinți în timpul audierii publice, prezintă-le în scris, folosind formularul anexat.

Implică-te dacă vrei să fii ascultat!

 

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Oraşul Ocniţa                                                                                          Город Окница
PRIMĂRIA                                                                                              ПРИМЭРИЯ

 

                                                                                    DISPOZIŢIE

 

18 octombrie 2017 nr. 74

Cu privire la convocarea ședinței
ordinară a consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1) ;alin.(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006 şi în conformitate cu art.29 şi art. 32 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006
                                                                                      DISPUN :

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00, în incinta primăriei:

                                                                              ORDINEA DE ZI :

1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale anului 2017
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
2. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018
/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /
3. Privind finalizarea procedurii de lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , st. Ocnița”
/raportor — V. Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița/
4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orăşenesc Ocniţa pentru anul 2017
/ raportor — T. Arhiliuc , contabil — șef al primăriei/
5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 pe teritoriul oraşului Ocniţa
/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/
6.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2018
/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/
7. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
8. Cu privere la completarea statelor de personal ale Casei de Cultură Ocnița
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
9. Cu privire la vînzarea terenului aferent de pe str. Decebal, 9 cod cadastral 6201110.065
/ raportor -V.Matuseac ,specialist pentru reglementarea regimului funciar /
10 Cu privire la iniţierea de formare a unui bun public în sectorul 6201108
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar /
11. Cu privire la activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale și taxei pentru salubrizare
/ raportor – Cristina Suhaci, perceptor fiscal /

Primarul orașului Ocniţa                                                                               Ion CIUMAC