Архив категорий Noutati

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

B Окницe производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия

В период с 4 сентября по 18 октября 2017 года согласно контракта с АО «Drumuri-Edineț» на территории гор. Окница производился ямочный ремонт асфальтного дорожного покрытия по 23 улицам и двум проездам общей длиной — 15 км. на что было израсходовано — 287,5 тон асфальта на суму — 460,8 тыс. лей.
Также было отремонтировано три улицы в белом варианте ( щебеночное покрытие) длиной -640 метров на суму 220,4 тыс. леи.

Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
Фото Primăria orașului Ocnița.
+14

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00

REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Oraşul Ocniţa                                                                                          Город Окница
PRIMĂRIA                                                                                              ПРИМЭРИЯ

 

                                                                                    DISPOZIŢIE

 

18 octombrie 2017 nr. 74

Cu privire la convocarea ședinței
ordinară a consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1) ;alin.(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006 şi în conformitate cu art.29 şi art. 32 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006
                                                                                      DISPUN :

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Ocniţa pe data de 18 octombrie 2017, orele 14.00, în incinta primăriei:

                                                                              ORDINEA DE ZI :

1. Executarea bugetului orăşenesc pe nouă luni ale anului 2017
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
2. Cu privire la gradul de pregătire a sferei sociale a oraşului Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018
/ raportor — V. Romaniuc, viceprimarul or. Ocniţa /
3. Privind finalizarea procedurii de lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , st. Ocnița”
/raportor — V. Artamaniuc, viceprimar al or. Ocnița/
4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului orăşenesc Ocniţa pentru anul 2017
/ raportor — T. Arhiliuc , contabil — șef al primăriei/
5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 pe teritoriul oraşului Ocniţa
/ raportor – A. Plăcintă , secretarul consiliului orăşenesc/
6.Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente acestora pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe a.2018
/ raportor – A, Plăcintă , secretar al consiliului orăşenesc/
7. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
8. Cu privere la completarea statelor de personal ale Casei de Cultură Ocnița
/ raportor -T.Arhiliuc , contabil — şef al primăriei /
9. Cu privire la vînzarea terenului aferent de pe str. Decebal, 9 cod cadastral 6201110.065
/ raportor -V.Matuseac ,specialist pentru reglementarea regimului funciar /
10 Cu privire la iniţierea de formare a unui bun public în sectorul 6201108
/raportor — V.Matuseac, specialist pentru reglementarea regimului funciar /
11. Cu privire la activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale și taxei pentru salubrizare
/ raportor – Cristina Suhaci, perceptor fiscal /

Primarul orașului Ocniţa                                                                               Ion CIUMAC

«Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal

Se anunță concurs cu privire la procurarea utilajului becuri LED în cadrul proectului «Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal» pentru 3 orașe Ocnița, Soroca, Cantemir.

Объявляется конкурс на закупку оборудования светодиодных светильников по проекту »Undă verde, Moldova-Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal » для трех городов Окница Сорока Кантемир.

Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Consiliul Raional Dondușeni in parteneriat Consiliile Raionale Edinet, Briceni, Ocnița si cu Administrațiile Publice Locale de nivel I, Dondușeni, Edinet, Briceni și Ocnița, în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 8 cuprinde următoarele activități:

  • colectarea deșeurilor municipale atât din zona urbană, cât și din mediul rural;
  • colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;
  • transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în or. Edineț și or. Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile în or. Dondușeni;
  • colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare din or. Dondușeni;
  • sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din or. Edineț;
  • depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din or. Dondușeni;
  • promovarea compostării individuale.

Decizia Nr. 03-12/1415, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând pagina web http://donduseni.md/category/noutati/. De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Dondușeni, bir 2

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101 sau la adresa de e-mail consiliul@donduseni.md până la data de 15 septembrie 2017.

 

Persoane de contact:

Casapu Valeriu — Vicepreședinte Raionul Dondușeni  — 025122750

Covali Oleg  — Sef Direcție Elaborare Implementare Drumuri Construcții și Atragerea Investițiilor 025121266

2017_06_01_CPAP_WMZ8_final_RO

 

2017_07_25_PPEIM_WMZ8