Ședința extraordinară a   Consiliului Orășenesc Ocnița

  Ședința extraordinară a   Consiliului Orășenesc Ocnița

La  23 noiembrie curent a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Orășenesc Ocnița. La ședință s-au  prezentat  14 din  17 consilieri. Pe Ordinea de zi au fost  puse  în  dezbatere și aprobate  12 subiecte:

— Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2022;

-. Cu privire la examinarea  Prescripției  financiare  cu privire la lichidarea iregularităților  constatate  în rezultatul  inspectării  financiare  complexe  efectuate  la Primăria or. Ocnița;

— Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul administrat de  primăria or. Ocniţa;

— Cu privire la aprobarea contribuției  or. Ocnița  în proiectul ce ține de

instalarea panourilor fotovoltaice  în instituțiile preșcolare din teritoriu;

— Cu privire la aprobarea Regulamentului — limită și a normelor de  utilizare  a  autoturismului de serviciu de către primăria orașului Ocnița;

— Cu privire la organizarea licitației cu strigare  pentru amplasarea unei gherete pe terenul  public;

-Cu privire la  stingerea dreptului de folosință asupra unor terenuri  ș.a.

 

Contabila -șef  a primăriei, dna Dina Scutelnic a prezentat  proiectele de decizii privind unele modificări în Bugetul orașului  Ocnița și aprobarea unor măsuri de înlăturare a neregulilor depistate  în  urma inspectării financiare complexe pentru anii 2017-2021.

 

Proiectul deciziei cu privire la modificarea  bugetului a fost elaborat și propus pentru aprobare în legătură cu necesitatea includerii în buget a transferurilor curente cu destinație generală  în sumă de 108,0 mii lei și a celor cu destinație specială în sumă de 156,0 mii lei pentru achitarea plății unice cu caracter excepțional  angajaților primăriei și a instituțiilor bugetare subordonate.

Totodată, a fost  aprobată  alocarea mijloacelor financiare din soldul liber la cont la 01.01.2022, în sumă totală de 154,6 mii lei, care  urmează  să fie  repartizate în felul următor:

— 135,0 mii lei – procurarea construcției decorative exterioare  

— 7,5 mii leiservicii de instalare a construcției decorative

— 12,1 mii lei servicii de transport

Dna  Dina Scutelnic  a informat  asistența despre  mersul și  rezultatele   inspectării financiare complexe efectuată de Inspecția  Financiară  a Ministerului  Finanțelor pentru perioada  01.01.2017 – 31.12.2021 în primăria orașului Ocnița. Pe parcurs  au fost depistate  unele nereguli în activitatea administrației publice locale. Ca urmare ,  în ședință s-a propus  și aprobat Planul de măsuri în vederea înlăturării încălcărilor stipulate în raportul  inspectării financiare complexe  la primăria or. Ocnița  din  11.11.2022, pentru perioada  01.01.2017-31.12.2021 și     Regulamentul — limită și a normelor de utilizare a  autoturismului  de serviciu de către primăria orașului Ocnița.

 

Una din întrebările discutate  în ședință  a fost  necesitate defrișării unor arbori pe teritoriul orașului Ocnița.  Proiectul a fost  elaborat  și prezentat de dl Marcel Gîrtopan , viceprimar al or .Ocnița.  În ultimul timp în primărie  au fost depuse mai multe adresări ale cetățenilor din comunitate,  privitor la necesitatea defrişării    unor arbori din zonele verzi ale orașului.  Ca urmare, primăria  s-a adresat  cu un  demers Institutului de Cercetări şi Amenajări silvice (ICAS),  Secţia Protecţia Pădurii pentru a  evalua  în teren  starea  fitosanitară a vegetației  forestiere  de pe teritoriul  administrat  de  primărie .  În  urma dezbaterilor , proiectul  a fost aprobat.

Dl Marcel Gîrtopan  a mai informat audiența  despre  participarea orașului în proiectul de Eficientă Energetică  ”Abordarea schimbărilor climatice prin acordarea libertății energetice în parteneriatul estic din Moldova prin instalarea unei centrale solare de 420 kwp”  a AEER   în colaborare cu Republica Lituania,   prin instalarea panourilor fotovoltaice  în instituțiile preșcolare din teritoriu  și anume  în grădinița de  copii  ” Ghiocel” , director Mariana  Kostenco.   Volumul  contribuției  or. Ocnița  în  proiect  a fost aprobat în mărime de  2710 euro ,  achitat în lei,  conform cursului oficial la zi, cu acoperire  financiară  din soldul liber la cont la data de 01.01.2022 .

 

Deschideți  pagina oficială  a primăriei ( primăriaocnita.md) și/sau   Registrul   actelor locale  pentru  a  vă informa mai detailat  cu  deciziile  adoptate  în cadrul ședinței extraordinare  a consiliului  orășenesc  Ocnița din  23.11.2022.

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ