Mult stimați veterani ai celui de-al doilea război mondial! Dragi ocnițeni!

Mult stimați veterani ai celui de-al doilea război mondial! Dragi ocnițeni!


Anul acesta marcăm cea de-a 74-a aniversare de la Marea Victorie asupra fascismului.
În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre acest mare eveniment.
Ziua de 9 mai pentru noi toţi este o zi a memoriei.
Sperăm, că omenirea se va convinge că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfîşiată de războaie şi terorism , doar pacea şi înţelegerea ne asigură liniştea.
Ziua Victoriei a dat o semnificaţie şi un conţinut special istoriei noastre.
Bunicii, taţii, fraţii, mamele şi surorile noastre au plătit prea scump pentru pace pe pămînt, pentru viaţă liberă şi fericită a generaţiilor de după război.
Astăzi toată ţara comemorează ziua Victoriei. Cu această ocazie aduc cele mai sincere felicitări vouă , scumpi veterani ai războiului mondial și văduve ale veteranilor de război din localitate.
Dragi veterani!
În acest context, permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru curajul, dîrzenia şi patriotismul de care aţi dat dovadă Dvs.
Vă doresc sănătate, fericire, linişte sufletească și grijă din partea celor dragi.
E regretabil faptul că o dată cu trecerea anilor ramîn tot mai puţini eroi ai neamului şi atît astăzi cît și întotdeauna să le rostim numele cu mult respect:
1. Tomceac Vasilii
2. Ștofa Vasilii

Deasemenea ne închinăm și în fața celor care au muncit cu dîrzenie în spatele frontului – unul din ei este printre noi — Baziuc Evghenii.
Vă dorim sănătate, putere de viață și bunul Dumnezeu să vă aibă în pază.
Este momentul să-mi exprim compătimirea pentru cei care au avut de suferit. Mulţi dintre noi şi-au pierdut rudele, părinţii, bunicii, care îşi dorm somnul de veci pe pămînturi străine, unii chiar fără morminte şi cruci la căpătîi, lăsînd în urmă copii orfani şi soţii văduve ,durerea şi lacrimile celor dragi.
Pentru toți eroii care și-au sacrificat viața, îndurînd foame, sete și frig avem aprinsă în sufletelor noastre candela recunoștinței.

Primarul or. Ocniţa, Ion Ciumac

Please follow and like us:
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ